Dzwonki

  DZWONKI

   /czas trwania zajęć lekcyjnych/

godzina lekcyjna

czas trwania lekcji

1 8.00 –  8.45
2 8.55 –  9.40
3 9.50 –10.35
4 10.45 –11.30
5 11.50 –12.35
6 12.45 –13.30
7 13.40 –14.25
8 14.35 –15.20
9 15.25 –16.10
10 16.15 –17.00