Stacja pomiarów zanieczyszczenia powietrza

W piątek 12. października 2018 r. o godz. 15.36 rozpoczęła pomiary stacja monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza umieszczona za oknem przy sali 39Prezentowane są informacje odnośnie poziomu zanieczyszczeń pyłów zawieszonych PM2.5, PM5 oraz PM10.

Wyniki pomiarów dostępne są pod adresem: ttps://looko2.com/tracker2.php?lan=&search=6001944BCBA8

Archiwum pomiarów dostępne jest pod adresem: http://api.looko2.com/Archives/

Tadeusz Bury