Zastępstwa

ZASTĘPSTWA   NA PIĄTEK 16 listopada      2018 r.

Nieobecni nauczyciele: I. Ziółkowska – Lichocka ,   J. Spisak

nb – pp. Paszak , Pucyło , Wojculewicz – Erasmus,

p. M. Góralski – zawody sportowe

Kl. I A  - 6 godz. lekc. – gr. I – wych. fiz. – p. Szatrowska ( zamiast 9 godz. )

Kl. I f        - 2 godz. lekc. – j. ang. – odwołany

Kl. II B      - 5 godz. lekc. – gr. biol – matematyka – p. Kozak - Pawlak

Kl. II C      - 7 godz. lekc. – gr. II – j. ang. – p. Stenka – całość

                - 8 godz. lekc. – gr. II – j. ang. – odwołany / j. franc. – wg planu

Kl. II d      - 5 godz. lekc. – gr. II - j. ang. – p. Skibowska

                - 7 godz. lekc. – gr. II – j. ang. – p. Twarowska

Kl. II BG    - 8 godz. lekc. – j. ang.P – p. Nozdrzykowska

Kl. II E      - 3,4 godz. lekc. – gr. biol. – zajęcia odwołane

Kl. II g      - 2 godz. lekc. – gr. I i II – p. Brudnicka

Kl. III A     - gr. p. Pucyło – rozpoczyna zajęcia od 5 godz. lekc.

Kl. III B     - 3 godz. lekc. – gr. I – j. ang. – p. Krause

                 - 6 godz. lekc. –gr. I – j. ang. – p. Nozdrzykowska

kl III C       - 3 godz lekc. – gr. I i II – wych.fiz – p. Szeleźniak

kl. II C       - 5 godz lekc. – gr. I i II – wych.fiz – p. Szeleźniak

kl. III G      - 6 godz. lekc – cała klasa – HiS – p. Ordyniec

kl. I F         - 7 godz lekc – gr. II – p Ławcka

kl. III G      - 8 godz lekc. – gr. II (grupa p. Góralskiego) – zwolniona

ZASTĘPSTWA   NA CZWARTEK 15 listopada      2018 r.

Nieobecni nauczyciele: I. Ziółkowska – Lichocka , p. Góralski – zawody –nb 2,3 godz. lek

nb – pp. Paszak , Pucyło , Wojculewicz – Erasmus

Kl. I A             - 2 godz. lekc. – gr. I – j. ang. – odwołany gr. II – wg planu

Kl. I c              - 1 godz. lekc. – j. ang. gr. II – odwołany     gr. I – p. Krause

Kl. I D             - 6 godz. lekc. – gr. II – j. ang. – p. Grasza

Kl. II a             - 4 godz. lekc. – j. ang. – p. Skibowska

Kl. II c             - 2 godz. lekc. – wych. fiz. – odwołane

                        - 3 godz. lekc. – gr. j. ang. – p. Stenka

                        - 6 godz. lekc. – j. ang. – całość – p. Stenka

Kl. II D            - 7 godz. lekc. – gr. II – wych. fiz. – p. Tężycka ( zamiast 10 godz. lekc)

                        - 9 godz. lekc. – gr. II – j. ang. – odwołany

Kl. II F            - 8,9 godz. lekc. – j. ang. – odwołany

Kl. II G            - 8 godz. lekc. – j. ang. – odwołany

Kl. III B           - 6 godz. lekc. – gr. I – wych. fiz. – p. Tężycka ( zamiast 9 godz. )

Kl. III C          - 3 godz. lekc. – gr. II – matematyka – p. Marchwicka

Kl. III G          - 5 godz. lekc. – j. ang. – p. Selonka