uczennice i uczniowie zwolnieni z zajęć lub oczekujący na lekcję pozostają pod opieką nauczycieli w bibliotece

(w przypadku zwolnienia z wychowania fizycznego – pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego wf)

 

 

 

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK → 20 WRZEŚNIA 2019 r.

nieobecne nauczycielki: I. Ziółkowska-Lichocka, D. Szatrowska, s. K. Starek, M. Wojculewicz, A. Rogowska

p. M. Turyn, E. Mironiuk nauczyciele: p. P. Surażyński

 

DZIEŃ INTEGRACJI KLAS PIERWSZYCH PO GIMNAZJUM W KOLIBKACH

opieka nad klasą 1A2 → B. Pabisiak oraz M. Wójtowicz

opieka nad klasą 1B2 → G. Reclaw oraz M. Ptaszyński

opieka nad klasą 1C2 → K. Szeleźniak-Białkowska oraz L. Lipińska / M. Góralski

opieka nad klasą 1D2 → A. Kulka-Radko oraz A. Błajek / W. Niemociński

opieka nad klasą 1E2 → D. Twarowska oraz P. Surażyński / Beata Adamczyk / Agnieszka Mestek-Giedrys

opieka nad klasą 1G2 → D. Paszak oraz G. Ligęza

 

WYJŚCIE NA SPRZĄTANIE ŚWIATA NA 4,5 GODZINIE LEKCYJNEJ – rezerwat Kępa Redłowska

opieka nad klasą 1B1 → p. J. Spisak-Pietruszka

 

WYJŚCIE NA FILM „PIŁSUDSKI” W RAMACH FESTIWALU FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI

p. Z. Marcinowski z klasą 3A

p. M. Kulling z klasą 3E

p. A. Ordyniec z klasą 2A

 

za p. J. Spisak-Pietruszkę:

4 godzina → klasa 2G → p. A. Jastrzębska (zamiast 1C2)

5 godzina → klasa 2G → p. A. Jastrzębska (zamiast 1C2)

 

za p. D. Szatrowską:

3 godzina → klasa 3B → grupy połączone pod opieką p. M. Góralskiego

4 godzina → klasa 2D → p. M. Konecka-Tężycka (zamiast 3E)

5 godziny → klasa 2A → grupa na wycieczce

6 godzina → klasa 2A → grupa na wycieczce

7 godzina → klasa 1C2 → grupa na wycieczce

8 godzina → klasa 2E → grupa zwolniona

 

za p. Z. Marcinowskiego:

2 godzina → klasa 1D1 → p. A. Wysocki (zamiast 1D2)

3 godzina → klasa 1D1 → p. A. Wysocki (zamiast 3A)

4 godzina → klasa 2C → p. A. Wysocki (zamiast 1D2)

 

za p. M. Kulling:

4 godzina → klasa 2F → grupy połączone pod opieką p. M. Selonka (sala 34)

5 godzina → klasa 2F → grupy połączone pod opieką p. G. Kozak-Pawlak (zamiast 1A2)

 

za p. A. Ordyńca:

2 godzina → klasa 1E1 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2E → p. K. Skibowska-Bąkała (zamiast 1B1)

6 godzina → klasa 2E → język hiszpański → p. K. Nowicka-Nozdryń (zamiast 9 godziny)

 

za p. B. Pabisiak:

4 godzina → klasa 2F → grupy połączone pod opieką p. M. Selonka (sala 34)

5 godzina → klasa 2F → grupy połączone pod opieką p. G. Kozak-Pawlak (zamiast 1A2)

 

za p. M. Wójtowicza:

2 godzina → klasa 2C → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 1C1 → p. J. Mandrysz (zamiast 3A),

5 godzina → klasa 2C → cała klasa → p. T. Bury (zamiast 1B2) (sala 44)

 

za p. G. Reclaw:

8 godzina → klasa 3BFG → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 3BFG → grupa zwolniona

 

za p. M. Ptaszyńskiego:

3 godzina → klasa 3B → grupy połączone pod opieką p. M. Góralskiego

4 godzina → klasa 3E → grupa na wycieczce

5 godzina → klasa 3D → p. M. Starnawski (zamiast 2A)

6 godzina → klasa 3D → grupy połączone pod opieką p. M. Koneckiej-Tężyckiej

7 godzina → klasa 2F → p. M. Starnawski (zamiast 1G2)

 

za p. K. Szeleźniak-Białkowską:

2 godzina → klasa 2B → grupa zwolniona, pięć osób czeka na kolejną lekcję pod opieką nauczyciela w biliotece

4 godzina → klasa 3F → grupy połączone pod opieką p. M. Starnawskiego

5 godzina → klasa 1D1 → grupy połączone → godz. wychowawcza → pod opieką p. M. Selonka (zamiast 3E)

6 godzina → klasa 3C → grupy połączone pod opieką p. K. Brodziński →

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM (sala nr 6)

BARDZO PROSZĘ O OBECNOŚĆ NA LEKCJI WSZYSTKICH UCZNIÓW I UCZENNICE KLASY 3C

7 godzina → klasa 1C1 → p. E. Delekta (zamiast 1D2)

8 godzina → klasa 1C1 → grupa zwolniona

 

za p. L. Lipińską:

1 godzina → klasa 3C → grupa zwolniona

 

za p. A. Kulkę-Radko:

3 godzina → klasa 3G → p. A. Brudnicka (zamiast 1B2)

5 godzina → klasa 3G → p. B. Grasza (zamiast 3E)

6 godzina → klasa 1A1 → p. A. Wysocki (zamiast 1D2)

 

za p. A. Błajek:

2 godzina → klasa 1A1 → grupa zwolniona

 

 

za p. D. Twarowską:

7 godzina → klasa 2C → grupa połączona pod opieką p. A. Wysocki (zamiast 8 godziny)

 

za p. P. Surażyńskiego:

5 godzina → klasa 1D1 → → grupy połączone → godz. wychowawcza → pod opieką p. M. Selonka (zamiast 3E) (sala 24)

                                                                                                                                                  

za p. D. Paszak:

5 godzina → klasa 3F → grupy połączone pod opieką p. A. Krause (sala 38)

6 godzina → klasa 1G1 → p. K. Nozdrzykowska (zamiast 1A2)

8 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

 

za p. G. Ligęzę:

6 godzina → klasa 1B1 → grupa zwolniona

 

za s. K. Starek:

1 godzina → klasa 2AFG → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 2AFG → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2E → grupa zwolniona

 

za p. M. Wojculewicz:

3 godzina → klasa 2F → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 1B1 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 2C → grupa połączona pod opieką p. A. Wysocki (zamiast 8 godziny)

8 godzina → klasa 1B1 → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 2C → grupa zwolniona

 

za p. A. Rogowską:

2 godzina → klasa 1C1 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 1C1 → p. A. Jastrzębska (zamiast 3E)

4 godzina → klasa 1B1 → p. M. Łojek-Kurzętkowska (zamiast 7 godziny)

6 godzina → klasa 1C1 → p. A. Krause (zamiast 2A)

 

za p. M. Turyn:

3 godzina → nauczanie indywid. → uczennica czeka na kolejną lekcję w bibliotece

5 godzina → klasa 2B → p. K. Brodziński

6 godzina → klasa 3G → p. T. Bury (zamiast 1E2),

7 godzina → klasa 2B → p. K. Brodziński

 

za p. M. Góralskiego:

6 godzina → klasa 3C → grupy połączone pod opieką p. K. Brodziński → INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM (sala nr 6)

BARDZO PROSZĘ O OBECNOŚĆ NA LEKCJI WSZYSTKICH UCZNIÓW I UCZENNICE KLASY 3C

 

za p. E. Mironiuk:

5 godzina → klasa 1C1 → grupa połączona, pod opieką p. E. Delekta

6 godzina → klasa 1D1 → grupa połączona pod opieką p. M. Selonke (ZAMIAST 7 godziny) (sala 25)

7 godzina → klasa 3C → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 3B → grupa zwolniona

 

 

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK → 23 WRZEŚNIA 2019 r.

nieobecne nauczycielki: I. Ziółkowska-Lichocka, D. Szatrowska, M. Turyn, p. A. Kulka-Radko (do 5 godziny)

od 820 – 1000 do każdej klasy pierwszej i drugiej „na pięć minut”

z informacją wejdą ambasadorzy projektu „Zwolnieni z teorii”

za p. D. Szatrowską:

5 godzina → klasa 3B → p. M. Góralski

6 godzina → klasa 3A → p. M. Góralski

 

za p. M. Turyn:

3 godzina → klasa 1B2 → p. D. Czech (zamiast 8 godziny)

4 godzina → klasa 2B → p. K. Brodziński

5 godzina → klasa 1G1 → p. J. Spisak-Pietruszka

6 godzina → klasa 1C2 → p. M. Kulpińska

7 godzina → klasa 3G → p. B. Filipp

8 godzina → klasa 3G → p. J. Stenka

 

za p. A. Kulkę-Radko:

2 godzina → klasa 1D2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 1B1 → p. D. Kubiak

4 godzina → naucz.ind

5 godzina → klasa 1B2 → p. A. Brudnicka (zamiast 7 godziny)