uczennice i uczniowie zwolnieni z zajęć lub oczekujący na lekcję pozostają pod opieką nauczycieli w bibliotece

(w przypadku zwolnienia z wychownia fizycznego – pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego wf)

 

 

ZASTĘPSTWA NA WTOREK → 29 WRZEŚNIA 2020 r.

nieobecni: M. Kulling, D. Czech , K. Szeleźniak-Białkowska, M. Wójtowicz

 

za p. M. Kulling:

1 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3F → język polski → p. Z. Marcinowski

4 godzina → klasa 2E2 → język polski → p. M. Banasik

5 godzina → klasa 1E → historia → p. L. Sobieraj

7 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona, jedna osoba czeka na nast. lekcję w bibliotece

8 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona, jedna osoba czeka na nast. lekcję w bibliotece

 

za p. D. Czecha:

1 godzina → klasa 1A → grupa zwolniona

 

za p. K. Szeleźniak-Białkowską:

1 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 1C → wf → p. P. Surażyński

4 godzina → klasa 2C2 → język angielski → p. A. Krause (sala 40)

 

za p. K. Brodzińskiego:

5 godzina → klasa 3E → matematyka → p. G. Kozak-Pawlak

6 godzina → klasa 3B → matematyka → p. D. Kubiak

8 godzina → klasa 3B → język angielski → p. K. Nozdrzykowska

 

za p. M. Wójtowicza:

2 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3C → matematyka → p. G. Kozak-Pawlak (sala 15)

5 godzina → klasa 2C2 → matematyka → p. A. Rogowska

6 godzina → klasa 2C2 → język angielski → p. K. Skibowska-Bąkała (sala 16)

 

 

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ → 30 WRZEŚNIA 2020 r.

nieobecni: M. Kulling, D. Czech, M. Wójtowicz, K. Szeleźniak-Białkowska, E. Mironiuk,

K. Brodziński

 

za p. M. Kulling:

7 godzina → klasa 2G2 → matematyka → p. A. Błajek (zamiast 2 godziny)

8 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 3F → grupa zwolniona

 

za p. D. Czecha:

2 godzina → klasa 1C → geografia → p. A. Kulka- Radko

 

za p. M. Wójtowicza:

2 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2C1→ matematyka → p. D. Kubiak (sala 24)

6 godzina → klasa 3C → matematyka → p. A. Rogowska

8 godzina → klasa 3C → hist i społ → p. A. Wysocki (sala 33) (zajęcia dla grupy informatycznej)

9 godzina → klasa 3C → język angielski → p. K. Korczak (cała klasa w sali 44)

 

za p. K. Szeleźniak- Białkowską:

1 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 2D2 → grupa zwolniona, dwie osoby czekają na nast. lekcję w bibliotece

4 godzina → klasa 2C2 → wychowanie fizyczne → p. M. Ptaszyński

5 godzina → klasa 2C2 → p. L. Lipińska (zamiast 2 godziny, cała klasa w sali 32)

6 godzina → klasa 2C1 → wychowanie fizyczne → p. A. Ławicka

7 godzina → klasa 1C → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 2D1 → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 3B → chemia → p. A. Szydłowska

 

za p. E. Mironiuk:

5 godzina → klasa 1A → język angielski → p. M. Wojculewicz

7 godzina → klasa 2F1 → wychowanie fizyczne → p. M. Starnawski (zamiast 8 godziny)

 

za p. K. Brodzińskiego:

8 godzina → klasa 3B → historia i społeczeństwo → p. L. Sobieraj