Zastępstwa

ZASTĘPSTWA   NA   PIĄTEK   24 lutego   2017 r.

Nieobecni nauczyciele :   K. Szeleźniak, , J. Marchwicka, A. Ordyniec, K. Nozdrzykowska

                                               P. Czachorowski

Kl. II G            - 1,2 godz. lekc. – j. ang. – gr. p. Nozdrzykowskiej – zajęcia odwołane

Kl. III E           - 3,4 godz. lekc. – j. ang. – odwołany

Kl. I E             - 2 godz. lekc. - historia – p. Wysocki

Kl. II A            - 3 godz. lekc. – historia – p. Sobieraj

Kl. II B            - 3 godz. lekc. – gr. I – wych. fiz. – p. Góralski

Kl. I A             - 4 godz. lekc. – przedsiębiorczość – p. Twarowska ( zamiast 7 godz. )

Kl. I G             - 1 godz. lekc. – wych. fiz. – całość – p. Góralski

- 5 godz. lekc. – Wos - zaj. organizuje p. Szymańska – op. p. pedagog

Kl. I C             - 2 godz. lekc. – wych. fiz. – gr. I – p. Starnawski

Kl. III G          - 5 godz. lekc. – matematyka – p. Kubiak

Kl. III BC        - 6 godz. lekc. – matem R – p. Kubiak

Kl. II BD         - 4 godz. lekc. – matemat R – zaj . org. p. Jastrzębska / op. p. pedagog

Kl. III F           - rozpoczyna zajęcia od 4 godz. lekc.

Kl. III FH        - 5 godz. lekc. – j. ang. – gr. II – p. Grasza

Kl. III H          - 6 godz. lekc. – wych. fiz. – całość – p. Szatrowska ( zam. 8 godz. )

Kl. II E            - 6 godz. lekc. – wych. fiz. – całość –p. Ptaszyński ( zam. 8 godz. )

Kl. II A            - 4 godz. lekc. – gr. I – wych. fiz. – p. Ptaszyński ( zamiast 8 godz. z 3H )

Kl. III B           - 5 godz. lekc. – gr. I – wych. fiz. – p. Szatrowska ( zam. 8 godz. z 3 H )

Kl. II F            - 4 godz. lekc. – j. angielski – p. Krause ( zam. ind. ) / p. Stenka

                        - 5 godz. lekc. – j. polski - p. Marcinowski

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Bip

25 lat IX LO w Gdyni