ZASTĘPSTWA   NA   PIĄTEK     24 maja     2019 r.

Nieobecni nauczyciele: I. Ziółkowska – Lichocka ,   M. Tężycka, K. Szymańska ,L. Sobieraj

-D. Paszak , G. Reclaw - wyjazd w ramach Erasmusa   

Kl. II D – spływ kajakowy – op. p. Walaszek , M. Starnawski

            dla pozostających uczniów kl. 2d odrębny plan

Kl. II D - rozpoczyna od 2 godz. lekc.

            - 2 godz. lekc. – wych. fiz. – p. Góralski (łącznie z gr. 2G)

            - 3 godz. lekc. – przyroda ( łącznie z kl. 2a ) -. P. Kulpińska

            - 4 godz. lekc. – geografia (łącznie z gr. kl. 2cf ) – p. Kulka – Radko

            - 5 godz. lekc. – hist i społ – (łącznie z gr. 2e )- p. Ordyniec

            6,7 godz. lekc. – j. polski – p. Kulling / klasa kończy zajęcia

Kl. I A             - 6 godz. lekc. – gr. I – wych. fiz. – p. Szatrowska ( zamiast 9 godz.

                        - 9 godz. lekc. – gr. p. Stanawskiego – wych. fiz. - odwołane 

Kl. I B             - konczy zajęcia po 6 godz. lekc.

Kl. I D             – 1 godz. lekc. – biologia – p. Kulpińska ( zamiast 5 godz. lekc. )

                        - 2 godz. lekc. – matematyka – p. Kozak – Pawlak ( zamiast 2d )

klasa konczy po 4 godz. lekc.

Kl. II B            - 6 godz. lekc. – hist i społ – p. Wysocki

Kl. II A            - 4 godz. lekc. – gr. II – wych. fiz. – p. Góralski

Kl. II BFG       - 9, 10 godz. – j. hiszp.. – odwołany

Kl. II C            - 7 godz. lekc. – gr. II – j. ang. – p. Nozdrzykowska ( zamiast 2d )

                        - 8 godz. lekc. – j. ang – odwołany / j. franc. – wg planu

Kl. II EF          - 4 godz. lekc. – historia – p. Ordyniec

Kl. II F            - 5 godz. lekc. – gr. hist i społ – j. ang. – p. Pucyło ( zamiast 2d )

Kl. II G            - 2 godz. lekc. – j. ang. r – p. Pucyło

 

 

 

ZASTĘPSTWA   NA   PONIEDZIAŁEK     27 maja     2019 r.

Nieobecni nauczyciele: I. Ziółkowska – Lichocka ,   M. Tężycka, K. Szymańska

            Kl. II E – wyjście edukacyjne – „Żak „ – op. p. M. Kulling (nb do 11.30 )

  1. A.Ordyniec- wyjście z młodzieżą do PPNN – nb od 10.30

Kl. I C             - 4 godz. lekc. – j. ang. – p. Selonka

                        - 7 godz. lekc. – wych. fiz. – p. Starnawski

Kl. II A            - 5 godz. lekc. – j. ang P – p. Skibowska

Kl. II D            - 2 godz. lekc. – religia – p. Hochleitner

                        - 5 godz. lekc. – j. polski – p. Kulling

Kl. II F            - 3 godz. lekc. – j. ang. – p. Selonka

Kl. II G            - 2 godz. lekc. – j. ang. – p. Pucyło

 

Przypominamy, że osoby, które są zwolnione z zajęć wychowania fizycznego, religii

powinny pozostawać w czasie lekcji pod opieką nauczyciela wf lub w bibliotece szkolnej

 

Bardzo prosimy o zostawianie kurtek w szatni podczas lekcji