Zebrania rodziców w dniu 18.03.2015r. o godz. 17.30

W dniu 18 marca o godzinie 17.30 odbędą się zebrania rodziców klas I, II i III. Dla rodziców uczniów klas trzecich przedstawione zostaną propozycje ocen końcowych.
Po zebraniu rodzice mają możliwość spotkania się z nauczycielami.
Zebrania dla klas 2C i 2D zostały odwołane z powodu nieobecności wychowawców.