Dyskusyjny Klub Filmowy "Gadające Głowy" to cieszące się dużym zainteresowaniem wśród uczniów koło filmowe, prowadzone przez nauczyciela języka polskiego i wiedzy o kulturze Wojciecha Kullinga. Dwa razy w miesiącu ( w piątki po lekcjach ) oglądamy wartościowe filmy i po projekcji rozmawiamy o nich. Staramy się oglądać kino ambitne, takie które zmusza do refleksji. Często są to filmy z tak zwanego kina autorskiego lub kina niezależnego, czasem oglądamy wielkie filmowe klasyki, by sprawdzić czy jeszcze się trzymają i aby zweryfikować problemy sprzed lat z naszymi...

Podstawowym celem spotkań jest zainteresowanie uczniów sztuką filmową, przekazanie wiedzy na temat filmu (język filmu, warsztat filmowy, środki filmowe, zabiegi techniczne, gra aktorska, tematy, motywy filmowe, trendy, nurty, szkoły, gatunki). 

Bardzo istotne jest również zwiększenie zaangażowania uczniów w odbiór filmu (sztuka obserwacji, skłonność do refleksji, logiczne myślenie, postrzeganie przyczynowo-skutkowe). 

Nie ukrywamy, że w dobie masowego pośpiechu w kulturze, chcemy też podtrzymać tradycję dyskutowania po filmie. 

Na spotkaniach panuje zawsze dobra atmosfera!!! Rozmowy są ciekawe i owocne. Zapraszamy uczniów "Dziewiątki" w co drugi piątek.