Zajęcia koła chemicznego mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do matury z chemii a także przygotowanie do udziału w olimpiadzie chemicznej oraz innych konkursach chemicznych organizowanych przez wyższe uczelnie. W ramach zajęć koła chemicznego uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. Zajęcia koła chemicznego odbywają się również w szkole i polegają na rozwiązywaniu zadań konkursowych i testów maturalnych. Uczniowie najczęściej startują w konkursie "Wygraj Index" organizowanym przez Politechnikę Gdańską. Dzięki temu mogą uzyskać index na wydział chemiczny PG jeszcze przed zdaniem egzaminu maturalnego. 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Opiekun Koła Krzysztof Brodziński