Szanowni Maturzyści  

  

7 lutego 2021 roku mija czas składania ostatecznych deklaracji wyboru przedmiotów zdawanych podczas egzaminu maturalnego.   

  

→ Zapraszamy wszystkich, którzy do tej pory nie nanieśli poprawek na deklaracji składanej we wrześniu 2020 roku.  

  

→ naniesienie poprawek na deklaracji przez wszystkich maturzystów jest konieczne ze względu na brak konieczności zdawania egzaminów ustnych w obecnym roku szkolnym. 

  

Sekretariat jest czynny dla Was od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00  

  

Odwiedzających prosimy o zachowanie reguł reżimu sanitarnego.  

  

Z poważaniem  

Dyrekcja IX Liceum  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

 

Nauczycielki i nauczyciele

IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

 rok szkolny 2020/2021

 

Wiesława Krysztofowicz - dyrektorka szkoły - nauczycielka geografii i przyrody

 

Krzysztof Brodziński – wicedyrektor- nauczyciel chemii

 

Marcin Góralski - wicedyrektor- nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

L.p

 

Nazwisko i imię nauczycielki/nauczyciela

 

 

Przedmiot

 

1.

Adamczyk Beata

psycholog

 

 

2.

 Banasik Maria

język polski, plastyka

 

3.

Barańczak Łucja  

biblioteka

 

4.

Błajek Alicja

matematyka

 

5.

Brodziński Krzysztof

chemia

 

6.

 

Brudnicka Agnieszka

 

 

matematyka

 

7.

 

Buller Barbara

 

 

biblioteka

 

8.

 

Bury Tadeusz

 

 

informatyka

 

9.

 

Czech Daniel

 

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

10.

 

Delekta Edyta

 

 

język niemiecki

 

11.

 

Filipp Beata

 

 

język polski

 

12.

 

Gawęcka Katarzyna

 

 

psycholog

 

13.

 

Góralski Marin

 

 

wychowanie fizyczne

 

14.

 

Grasza Beata

 

 

język angielski

 

15.

 

Hochleitner Anna

 

 

religia

 

16.

 

Jastrzębska Anna

 

 

matematyka

 

17.

 

Jaśkiewicz Anna

 

 

filozofia, etyka

 

18.

 

Konecka-Tężycka-Magdalena

 

 

wychowanie fizyczne

 

19.

 

Korczak Katarzyna

 

 

język angielski

 

20.

 

Kozak-Pawlak Grażyna

 

 

matematyka

 

21.

 

Krause Anna

 

 

język angielski

 

22.

 

Krysztofowicz Wiesława

 

 

geografia, przyroda

 

23.

 

Kubiak Dorota

 

 

matematyka

 

24.

 

Kulka-Radko Agnieszka

 

 

geografia

 

25.

 

Kulling Monika

 

 

język polski, historia filmu

 

26.

 

Kulling Wojciech 

 

 

biblioteka

 

27.

 

Kulpińska Małgorzata

 

 

biologia, przyroda

 

28.

 

Ligęza Grażyna

 

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

29.

 

Lipińska Lucyna

 

 

język angielski

 

30.

 

Ławicka Agnieszka

 

 

wychowanie fizyczne

 

31.

 

Malicka-Kowalczyk Olga

 

 

język polski, historia teatru

 

32.

 

Mandrysz Jan

 

 

chemia

 

33.

 

Marchwicka Joanna 

                            

 

matematyka

 

34.

 

Marcinowski Zenon

 

 

język polski. historia i społeczeństwo

 

35.

 

Mestek-Giedrys Agnieszka

 

 

pedagog

 

36.

 

Mikłaszewska Alicja

 

 

pedagog

 

37.

 

Mironiuk Ewa

 

 

język niemiecki

 

38.

 

Nowicka-Nozdryń Krystyna

 

 

język francuski,
język hiszpański

 

39.

 

Nozdrzykowska Katarzyna

 

 

język angielski

 

40.

 

Ordyniec Arkadiusz

 

 

historia

 

41.

 

Pabisiak Barbara

 

 

język polski

 

42.

 

Paszak Danuta

 

 

język angielski

 

43.

 

Ptaszyński Maciej

 

 

wychowanie fizyczne

 

44.

 

Pucyło Katarzyna

 

 

język angielski

 

45.

 

Ratajczyk Sylwia

 

 

język niemiecki

 

46.

 

Reclaw Gabriela

 

 

język hiszpański

 

47.

 

Rogowska Alicja

 

 

matematyka, fizyka

 

48.

 

Rowan Agnieszka

 

 

język rosyjski

 

49.

 

Selonka Magdalena

 

 

język angielski

 

50.

 

Skibowska-Bąkała Katarzyna

 

 

język angielski

 

51.

 

Sobieraj Leszek

 

 

historia, historia i społeczeństwo,
wiedza o społeczeństwie

 

52.

 

Spisak-Pietruszka Joanna

 

 

biologia

 

53.

 

Starek Katarzyna

 

 

religia

 

54.

 

Starnawski Marcin

 

 

wychowanie fizyczne

 

55.

 

Stenka Joanna

 

 

język angielski,
język hiszpański

 

56.

 

Surażyński Przemysław

 

 

wychowanie fizyczne

 

57.

 

Szatrowska Dorota

 

 

wychowanie fizyczne

 

58.

 

Szeleźniak-Białkowska Katarzyna

 

 

wychowanie fizyczne

 

59.

 

Szydłowska Anna

 

 

chemia

 

60.

 

Szymańska Katarzyna

 

 

geografia

61.

 

Turyn Małgorzata

 

 

biologia, ratownictwo przedmedyczne

 

62.

 

Twarowska Dorota

 

język angielski, przedsiębiorczość,
ekonomia w praktyce

 

63.

 

Walaszek Paweł

 

historia, historia i społeczeństwo,
wiedza o społeczeństwie

 

64.

 

Wojculewicz-Grabowska Magda

 

 

język angielski

 

65.

 

Wojtowicz Mirosław

 

 

fizyka, informatyka

 

66.

 

Wysocki Artur

 

historia, historia i społeczeństwo,
wiedza o społeczeństwie

 

67.

 

Ziółkowska-Lichocka Inga

 

 

język angielski