Grono pedagogiczne

Nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w roku szkolnym 2017/2018

 

Wiesława Krysztofowicz – dyrektor – nauczyciel geografii

Wanda Łęszczak – wicedyrektor – nauczyciel języka polskiego

Danuta Paszak – wicedyrektor – nauczyciel języka angielskiego

 

Lista nauczycieli IX LO w Gdyni w roku szkolnym 2017/2018 

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Klasy
1 Banasik Maria język polski II A, III G
wok IA, ID, IF
2 Barańczak Łucja nauczyciel bibliotekarz
3 Błajek Alicja matematyka IID
4 Brodziński Krzysztof chemia IA, ID, IE, IF, IG, IIB, IIIB
przyroda IIA
5 Brudnicka Agnieszka matematyka IG, IIG, IIBD, IIIE
6 Buller Barbara nauczyciel bibliotekarz
7 Bury Tadeusz informatyka IA, IB, IE, IF, IG
8 Czachorowski Przemysław geografia IG, IIF, IIIF, IIIE
przyroda IIIBG
podstawy przedsiębiorczości ID, IF
9 Delekta Edyta język niemiecki IAE, IG, IICDF, IID, IIIE, IIIEG
10 Filipp Beata język polski IF, IG, IIB, IIID
11 Góralski Marcin wych.fizyczne IC, IG, IIG, IIC, IIE, IIIC, IIID
12 Grasza Beata język angielski IB, IG, IIA, IIF, IIIF
13 Hochleitner Anna religia IABCDEFG, IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIFG
14 Jarocka Krystyna fizyka NI
15 Jastrzębska Anna matematyka IB, IIF, IIIA, IIIB, IIIC
16 Konecka-Tężycka Magdalena wych fizyczne ID, IE, IIA, IIB, IID, IIIC, IIID
17 Korczak Katarzyna język angielski IC, IF
18 Kowalska-Opara Izabela zajęcia dla klas mundurowych
19 Kozak-Pawlak Grażyna matematyka IF, IIA, IIC, IIID
20 Krause Anna język angielski IA, IID, IIIAC, IIIC, IIIBD
21 Krysztofowicz Wiesława geografia NI
22 Kubiak Dorota matematyka IC, IID, IIIE, IIIF, IIIG
23 Kulka-Radko Agnieszka geografia IA, IB, IC, ID, IE, IF
24 Kulling Wojciech język polski IIIA, IF
wok IA
nauczyciel bibliotekarz
25 Leśniak Eugeniusz religia IIIA,B,C,D,E, IIIFG
26 Łęszczak Wanda język polski NI
27 Łojek-Kurzętkowska Maria filozofia IA, II i III + gr.m-szkolna
etyka gr.m-klasowe
wdżr gr.m-klasowe
28 Majewska Ewa język rosyjski IIG, IIID, IIIEG, IIIF
29 Makowska Grażyna matematyka NI
30 Malicka-Kowalczyk Olga język polski IB, IIC, IIIC, IIAF
wok IB, IC, IG
31 Marchwicka Joanna matematyka IA, ID, IIB, IIE
32 Marcinowska Monika język polski IE, ID, IIF, IIIE
33 Marcinowski Zenon język polski IA, IIG, IIIF
historia i społeczeństwo IIIAE, IIID, IIIF
34 Mestek-Giedrys Agnieszka pedagog
35 Mikłaszewska Alicja pedagog
36 Mikołajczyk Grażyna matematyka NI
37 Mironiuk Ewa język niemiecki IB, IC, IIC, IIB, IIF, IIIB, IIIC
38 Morawiec-Pietrych Aleksandra matematyka IE
39 Moszczyńska Jolanta język polski IC, IID, IIE, IIIB
40 Niemociński Wiesław nauczyciel bibliotekarz
41 Nowicka-Nozdryń Krystyna język francuski ICF, IAE, IIIE, IIIFG
42 Nozdrzykowska Katarzyna język angielski IA, ID, IIC, IIE, IIIG
43 Ordyniec Arkadiusz historia IIAF, IIE, IIIA, ID
historia i społeczeństwo IIIB
44 Paszak Danuta język angielski IIIG
45 Ptaszyński Maciej wych.fizyczne IB, ID, IE, IG, IID, IIIE, IIIFG
46 Pucyło Katarzyna język angielski IIA, IIIE, IIIF
47 Ratajczyk Sylwia język niemiecki ID, IF, IIB, IID, IIIB, IIIBC, IIIC
48 Reclaw Gabriela język hiszpański IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IIA, IIE, IIIA
49 Ryl Beata biologia NI
50 Selonka Magdalena język angielski ID, IE, IG
51 Skibowska-Bąkała Katarzyna język angielski IICD, IIB, IIIA, IIID
52 Sobieraj Leszek wos IB, IE, IG, IIDE, IIIAD
historia IC, IE, IIF
historia i społeczeństwo IIB, IIF, IIIC
53 Spisak-Pietruszka Joanna biologia IB, IC, ID, IE, IF, IIB, IIIB
przyroda IIA
54 Starnawski Marcin wych.fizyczne IA, IF, IIA, IIB, IIF, IIIA, IIIB
55 Stenka Joanna język angielski IIF, IIG, IIIB, IIID
56 Szatrowska Dorota wych.fizyczne IA, IB, IIF, IIIE, IIIF, IIIG
57 Szeleźniak-Białkowska Katarzyna wych.fizyczne IC, IF, IIC, IIE, IIG, IIIA, IIIB
58 Szydłowska Anna fizyka IA,B,C,D,E,F,G
przyroda IIDF, IIE, IIIA
chemia IA, IC, IIIE
59 Szymańska Katarzyna geografia IID, IIG, IIIC, IIID
ekonomia w praktyce IIG
60 Turyn Małgorzata biologia IA, IG, IIG, IIIAE
przyroda IIDF
ratownictwo medzycne IB
edukacja dla bezpiecz. I A,B,C,D,E,F,G
61 Twarowska Dorota język angielski IID, IIIC
podst.przedsiębiorczości IA, IB, IC, IE, IG
62 Walaszek Paweł wos ID, IIA, IIIF
historia IB, ID, IIIG
historia i społeczeństwo IIG
63 Walczak Hanna psycholog
64 Wojculewicz-Grabowska Magda języka angielski IB, IC, IIB, IIE, IIF
65 Wójtowicz Mirosław informatyka IC, ID, IIC, IIICD, IIIE
fizyka IIC, IIIC
66 Wysocki Artur wos IA, IC, IF, IIIG
historia IA, IG, IF, IIIG
historia i społeczeństwo IID, IIC
67 Ziółkowska-Lichocka Inga język angielski IF, IIG, IIIA, IIIB
Lista nauczycieli IX LO w Gdyni w roku szkolnym 2017/2018
Lp Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Klasy
1 Banasik Maria język polski II A, III G
wok IA, ID, IF
2 Barańczak Łucja nauczyciel bibliotekarz
3 Błajek Alicja matematyka IID
4 Brodziński Krzysztof chemia IA, ID, IE, IF, IG, IIB, IIIB
przyroda IIA
5 Brudnicka Agnieszka matematyka IG, IIG, IIBD, IIIE
6 Buller Barbara nauczyciel bibliotekarz
7 Bury Tadeusz informatyka IA, IB, IE, IF, IG
8 Czachorowski Przemysław geografia IG, IIF, IIIF, IIIE
przyroda IIIBG
podstawy przedsiębiorczości ID, IF
9 Delekta Edyta język niemiecki IAE, IG, IICDF, IID, IIIE, IIIEG
10 Filipp Beata język polski IF, IG, IIB, IIID
11 Góralski Marcin wych.fizyczne IC, IG, IIG, IIC, IIE, IIIC, IIID
12 Grasza Beata język angielski IB, IG, IIA, IIF, IIIF
13 Hochleitner Anna religia IABCDEFG, IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIFG
14 Jarocka Krystyna fizyka NI
15 Jastrzębska Anna matematyka IB, IIF, IIIA, IIIB, IIIC
16 Konecka-Tężycka Magdalena wych fizyczne ID, IE, IIA, IIB, IID, IIIC, IIID
17 Korczak Katarzyna język angielski IC, IF
18 Kowalska-Opara Izabela zajęcia dla klas mundurowych
19 Kozak-Pawlak Grażyna matematyka IF, IIA, IIC, IIID
20 Krause Anna język angielski IA, IID, IIIAC, IIIC, IIIBD
21 Krysztofowicz Wiesława geografia NI
22 Kubiak Dorota matematyka IC, IID, IIIE, IIIF, IIIG
23 Kulka-Radko Agnieszka geografia IA, IB, IC, ID, IE, IF
24 Kulling Wojciech język polski IIIA, IF
wok IA
nauczyciel bibliotekarz
25 Leśniak Eugeniusz religia IIIA,B,C,D,E, IIIFG
26 Łęszczak Wanda język polski NI
27 Łojek-Kurzętkowska Maria filozofia IA, II i III + gr.m-szkolna
etyka gr.m-klasowe
wdżr gr.m-klasowe
28 Majewska Ewa język rosyjski IIG, IIID, IIIEG, IIIF
29 Makowska Grażyna matematyka NI
30 Malicka-Kowalczyk Olga język polski IB, IIC, IIIC, IIAF
wok IB, IC, IG
31 Marchwicka Joanna matematyka IA, ID, IIB, IIE
32 Marcinowska Monika język polski IE, ID, IIF, IIIE
33 Marcinowski Zenon język polski IA, IIG, IIIF
historia i społeczeństwo IIIAE, IIID, IIIF
34 Mestek-Giedrys Agnieszka pedagog
35 Mikłaszewska Alicja pedagog
36 Mikołajczyk Grażyna matematyka NI
37 Mironiuk Ewa język niemiecki IB, IC, IIC, IIB, IIF, IIIB, IIIC
38 Morawiec-Pietrych Aleksandra matematyka IE
39 Moszczyńska Jolanta język polski IC, IID, IIE, IIIB
40 Niemociński Wiesław nauczyciel bibliotekarz
41 Nowicka-Nozdryń Krystyna język francuski ICF, IAE, IIIE, IIIFG
42 Nozdrzykowska Katarzyna język angielski IA, ID, IIC, IIE, IIIG
43 Ordyniec Arkadiusz historia IIAF, IIE, IIIA, ID
historia i społeczeństwo IIIB
44 Paszak Danuta język angielski IIIG
45 Ptaszyński Maciej wych.fizyczne IB, ID, IE, IG, IID, IIIE, IIIFG
46 Pucyło Katarzyna język angielski IIA, IIIE, IIIF
47 Ratajczyk Sylwia język niemiecki ID, IF, IIB, IID, IIIB, IIIBC, IIIC
48 Reclaw Gabriela język hiszpański IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IIA, IIE, IIIA
49 Ryl Beata biologia NI
50 Selonka Magdalena język angielski ID, IE, IG
51 Skibowska-Bąkała Katarzyna język angielski IICD, IIB, IIIA, IIID
52 Sobieraj Leszek wos IB, IE, IG, IIDE, IIIAD
historia IC, IE, IIF
historia i społeczeństwo IIB, IIF, IIIC
53 Spisak-Pietruszka Joanna biologia IB, IC, ID, IE, IF, IIB, IIIB
przyroda IIA
54 Starnawski Marcin wych.fizyczne IA, IF, IIA, IIB, IIF, IIIA, IIIB
55 Stenka Joanna język angielski IIF, IIG, IIIB, IIID
56 Szatrowska Dorota wych.fizyczne IA, IB, IIF, IIIE, IIIF, IIIG
57 Szeleźniak-Białkowska Katarzyna wych.fizyczne IC, IF, IIC, IIE, IIG, IIIA, IIIB
58 Szydłowska Anna fizyka IA,B,C,D,E,F,G
przyroda IIDF, IIE, IIIA
chemia IA, IC, IIIE
59 Szymańska Katarzyna geografia IID, IIG, IIIC, IIID
ekonomia w praktyce IIG
60 Turyn Małgorzata biologia IA, IG, IIG, IIIAE
przyroda IIDF
ratownictwo medzycne IB
edukacja dla bezpiecz. I A,B,C,D,E,F,G
61 Twarowska Dorota język angielski IID, IIIC
podst.przedsiębiorczości IA, IB, IC, IE, IG
62 Walaszek Paweł wos ID, IIA, IIIF
historia IB, ID, IIIG
historia i społeczeństwo IIG
63 Walczak Hanna psycholog
64 Wojculewicz-Grabowska Magda języka angielski IB, IC, IIB, IIE, IIF
65 Wójtowicz Mirosław informatyka IC, ID, IIC, IIICD, IIIE
fizyka IIC, IIIC
66 Wysocki Artur wos IA, IC, IF, IIIG
historia IA, IG, IF, IIIG
historia i społeczeństwo IID, IIC
67 Ziółkowska-Lichocka Inga język angielski IF, IIG, IIIA, IIIB

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza