W tych niełatwych dla nas wszystkich dniach,

z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

życzę

Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły,

Rodzicom, Uczennicom i Uczniom

zdrowia, spokoju, cierpliwości

i nade wszystko nadziei na powrót normalnego życia.

 

Dyrektor IX LiceumOgólnokształcącego

Wiesława Krysztofowicz

 

 

                                                                                                                                    

Dzień otwarty w IX LO odwołany

 

W związku ze stanem epidemii informujemy,

 

że   Dzień Otwarty   w naszej szkole zaplanowany na piątek 24 kwietnia 2020 r.

 

zostaje odwołany.

 

 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z naszym filmem promocyjnym na Gdyńskiej Giełdzie Szkół on-line 

 

Szanowni Państwo,
w zakładce Dokumenty zostało zamieszczone Zarządzenie Dyrektora IX LO w Gdyni, wydane 25.03.2020 r. na podstawie Rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Drodzy Uczniowie!

Do szkolnej "chmury" (Office 365) logujemy się poprzez stronę office.com

W miarę możliwości korzystamy z przeglądarki Chrome.

Błędy związane z logowaniem (brak hasła...) zgłaszamy wychowawcy.

 

Nauczycielki i nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego
w Gdyni

 

Wiesława Krysztofowicz – dyrektor – nauczyciel geografii

Krzysztof Brodziński – wicedyrektor – nauczyciel chemii 

Marcin Góralski – wicedyrektor – nauczyciel wychowania fizycznego

 

 

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot Klasy
1 Banasik Maria język polski 1A1 2A 2G
plastyka 1C1 1D1 1F1
2 Barańczak Łucja nauczyciel bibliotekarz
3 Błajek Alicja matematyka 1A1 1D2 1E2 1G2 NI
4 Brodziński Krzysztof chemia 2B NI
5 Brudnicka Agnieszka matematyka 1B1 1B2 2BD 2F 3G
6 Buller Barbara nauczyciel bibliotekarz
7 Bury Tadeusz informatyka 1A1 1B1 1E1 1F1 1G1 1A2 1B2 1D2 1E2 1G2 3C NI
8 Czech Daniel edukacja dla bezpieczeństwa 1A2 1B2 1C2 1D2
9 Delekta Edyta język niemiecki 1C1 1D1 1F1 1G1 1C2 1D2 1G2 2BD
10 Filipp Beata język polski 1E1 2D 3F 3G NI
11 Góralski Marcin wychowanie fizyczne 3B 3C 3G
12 Grasza Beata język angielski 1C1 2G 3B 3E
13 Hochleitner Anna religia 1A1 1B1 1C1 1D1 1E1 1F1 1G1 3ABCDEFG
14 Jastrzębska Anna matematyka 1C2 2A 2BD 3B 3E NI
15 Konecka-Tężycka Magdalena wychowanie fizyczne 1A1 1B1 1E1 1E2
16 Korczak Katarzyna język angielski 1C1 1F1 1G1 2B 2G NI
17 Kozak-Pawlak Grażyna matematyka 1A2 1G1 2E 3D 3F NI
18 Krause Anna język angielski 2A 2E 2F 3A
19 Krysztofowicz Wiesława przyroda (geogr.) 2A 2ED
20 Kubiak Dorota matematyka 1E1 1F1 2G 3C NI
21 Kulka-Radko Agnieszka geografia 1A1 1A2 1B1 1B2 1D1 1D2 1G1 2G 3CF 3G
22 Kulling Monika język polski 1G2 2F 3D 3E
23 Kulling Wojciech język polski 1B1 1B2 1E2 2B NI
wiedza o kulturze 1A2 1B2 1E2 1G2
historia filmu 1E1 1E2
24 Kulpińska Małgorzata biologia 1A1 1A2 1D1 1D2 1E1 1E2 1F1
przyroda 2A 2BE
25 Ligęza Grażyna edukacja dla bezpieczeństwa 1A1 1B1 1C1 1D1 1E1 1F1 1G1 1E2 1G2 NI
26 Lipińska Lucyna język angielski 1B2 1F1 1A2 1C2 2A 3C
27 Ławicka Agnieszka wychowanie fizyczne 1G1 2B 2C 2D 2E 2F 2G
28 Łojek-Kurzętkowska Maria filozofia 1A1 1A2 1B1 1E1 1G1 3A
etyka

1A1 1A2 1B1 1B2 1C1 1C2 1D1 1D2 1E1 1E2 1F1 1G1 1G2 2ABCDEFG

3ABCDEFG NI

29 Makowska Grażyna matematyka NI
30 Malicka-Kowalczyk Olga język polski 1C1 2E 3B 3C
wiedza o kulturze 1C2 1D2
historia teatru 1A1 1E2
31 Mandrysz Jan chemia 1A1 1A2 1C1 1C2 1D1 1D2 1E1 1E2 1F1 1G1 1G2 NI
przyroda 3D 3BE 3A NI
32 Marchwicka Joanna matematyka 1D1 2C 3A 3BD NI
33 Marcinowski Zenon język polski 1D1 1D2 2C 3A NI
historia i społeczeństwo 3G NI
34 Mestek-Giedrys Agnieszka pedagog
35 Mikłaszewska Alicja pedagog
36 Mironiuk Ewa język niemiecki 1C1 1C2 1D1 2AD 2C 3AE 3B 3C 3FG
37 Niemociński Wiesław nauczyciel bibliotekarz
38 Nowicka-Nozdryń Krystyna język hiszpański 1A11A2 1B1 1E1 1E2 2A 2B 2C 2D 2E NI
język francuski 2AEF 3AE 3CFG
39 Nozdrzykowska Katarzyna język angielski 1A1 1E1 2D 3D
40 Ordyniec Arkadiusz historia 1A1 1E1 1E2 2A 2ED NI
historia i społeczeństwo 3AE
41 Pabisiak Barbara język polski 1A2 1C2 1F1 1G1 2F NI
42 Paszak Danuta język angielski 1G1 1G2 3C 3F
43 Ptaszyński Maciej wychowanie fizyczne 1A2 1B2 2F 2G 3B 3D 3E 3G
44 Pucyło Katarzyna język angielski 1D2 1E1 2D 3BG 3D
45 Ratajczyk Sylwia język niemiecki 1D2 1F1 1G1 1G2 2BE 2FG 3ABFG 3D
46 Reclaw Gabriela język hiszpański 1B2 1E2 2FG 3ACD 3E 3BFG NI
47 Rogowska Alicja matematyka 1C1

fizyka

1A1 1B1 1C1 1D1 1E1 1F1 1G1 3C

48

Rowan Agnieszka język rosyjski 2AE 3DFG
49 Ryl Beata biologia NI
50 Selonka Magdalena język angielski 1D1 3E 3G
51 Skibowska-Bąkała Katarzyna język angielski 1A1 1B1 2B 3E NI
52 Sobieraj Leszek wiedza o społeczeństwie 1A1 1A2 1E1 1E2 1F1
historia 1A2 1F1 3EF
historia i społeczeństwo 2F 2G 3F
53 Spisak-Pietruszka Joanna biologia 1B1 2G 3B 3E NI
54 Starek Katarzyna religia 1A2 1B2 1C2 1D2 1E2 1G2 2AF 2BG 2CD 2E
55 Starnawski Marcin wychowanie fizyczne 1A1 1B1 1F1 1G1 1G2 2A 3A 3F

56

Stenka Joanna język angielski 3G NI

język hiszpański

1A1 1A2 1B1 1E1 2FG 3AB 3CF 3DG
57 Surażyński Przemysław wychowanie fizyczne 1B2 1C1 1D1 1D2 1E1 1E2
58 Szatrowska Dorota wychowanie fizyczne 1A2 1C2 2A 2D 2E 3A 3B
59 Szeleźniak-Białkowska Katarzyna wychowanie fizyczne 1C1 1C2 1D1 1D2 1G2 2B 3C 3F
60 Szydłowska Anna fizyka NI
chemia 1B1 1B2 2G 3B 3G NI
61 Szymańska Katarzyna geografia 1C1 1C2 1E1 1E2 1F1 1G2 2D 2F 3D NI
62 Turyn Małgorzata biologia 1B2 1C1 1C2 1G1 1G2 2B 3G
ratownictwo przedmedyczne 1B1 1B2
63 Twarowska Dorota język angielski 1E2 2C NI
podstawy przedsiębiorczości 1A2 1B2 1C2 1D2 1E2 1G2
ekonomia w praktyce 2D
64 Walaszek Paweł wiedza o społeczeństwie 1B1 1B2 1G1 1G2 3AD NI
historia 1B1 1B2 1G1 1G2
historia i społeczeństwo 2B 3B 3D NI
65 Walczak Hanna psycholog
66 Wojculewicz-Grabowska Magda języka angielski 1B1 1B2 2C 2F NI
67 Wójtowicz Mirosław informatyka 1C1 1C2 1D1 2C
fizyka 1A2 1B2 1C2 1D2 1E2 1G2 2C
przyroda (fiz.) 2ED 3A 3D
68 Wysocki Artur wiedza o społeczeństwie 1C1 1C2 1D1 1D2 NI
historia 1C1 1C2 1D1 1D2 3A
historia i społeczeństwo 2C 2D 3C
69 Ziółkowska-Lichocka Inga język angielski 1A2 1C2 1D2 2BDFG 3A 3F