Grono pedagogiczne

Nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w roku szkolnym 2017/2018

 

Wiesława Krysztofowicz – dyrektor – nauczyciel geografii

Wanda Łęszczak – wicedyrektor – nauczyciel języka polskiego

Danuta Paszak – wicedyrektor – nauczyciel języka angielskiego

 

Lista nauczycieli IX LO w Gdyni w roku szkolnym 2017/2018 

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot
1 Banasik Maria język polski
wok
2 Barańczak Łucja nauczyciel bibliotekarz
3 Błajek Alicja matematyka
4 Brodziński Krzysztof chemia
przyroda
5 Brudnicka Agnieszka matematyka
6 Buller Barbara nauczyciel bibliotekarz
7 Bury Tadeusz informatyka
8 Czachorowski Przemysław geografia
przyroda
podstawy przedsiębiorczości
9 Delekta Edyta język niemiecki
10 Filipp Beata język polski
11 Góralski Marcin wych.fizyczne
12 Grasza Beata język angielski
13 Hochleitner Anna religia
14 Jarocka Krystyna fizyka
15 Jastrzębska Anna matematyka
16 Konecka-Tężycka Magdalena wych fizyczne
17 Korczak Katarzyna język angielski
18 Kowalska-Opara Izabela zajęcia dla klas mundurowych
19 Kozak-Pawlak Grażyna matematyka
20 Krause Anna język angielski
21 Krysztofowicz Wiesława geografia
22 Kubiak Dorota matematyka
23 Kulka-Radko Agnieszka geografia
24 Kulling Wojciech język polski
wok
nauczyciel bibliotekarz
25 Leśniak Eugeniusz religia
26 Łęszczak Wanda język polski
27 Łojek-Kurzętkowska Maria filozofia
etyka
wdżr
28 Majewska Ewa język rosyjski
29 Makowska Grażyna matematyka
30 Malicka-Kowalczyk Olga język polski
wok
31 Marchwicka Joanna matematyka
32 Marcinowska Monika język polski
33 Marcinowski Zenon język polski
historia i społeczeństwo
34 Mestek-Giedrys Agnieszka pedagog
35 Mikłaszewska Alicja pedagog
36 Mikołajczyk Grażyna matematyka
37 Mironiuk Ewa język niemiecki
38 Morawiec-Pietrych Aleksandra matematyka
39 Moszczyńska Jolanta język polski
40 Niemociński Wiesław nauczyciel bibliotekarz
41 Nowicka-Nozdryń Krystyna język francuski
42 Nozdrzykowska Katarzyna język angielski
43 Ordyniec Arkadiusz historia
historia i społeczeństwo
44 Paszak Danuta język angielski
45 Ptaszyński Maciej wych.fizyczne
46 Pucyło Katarzyna język angielski
47 Ratajczyk Sylwia język niemiecki
48 Reclaw Gabriela język hiszpański
49 Ryl Beata biologia
50 Selonka Magdalena język angielski
51 Skibowska-Bąkała Katarzyna język angielski
52 Sobieraj Leszek wos
historia
historia i społeczeństwo
53 Spisak-Pietruszka Joanna biologia
przyroda
54 Starnawski Marcin wych.fizyczne
55 Stenka Joanna język angielski
56 Sulewska Marta psycholog
57 Szatrowska Dorota wych.fizyczne
58 Szeleźniak-Białkowska Katarzyna wych.fizyczne
59 Szydłowska Anna fizyka
przyroda
chemia
60 Szymańska Katarzyna geografia
ekonomia w praktyce
61 Turyn Małgorzata biologia
przyroda
ratownictwo medzycne
edukacja dla bezpiecz.
62 Twarowska Dorota język angielski
podst.przedsiębiorczości
63 Walaszek Paweł wos
historia
historia i społeczeństwo
64 Walczak Hanna psycholog
65 Wojculewicz-Grabowska Magda języka angielski
66 Wójtowicz Mirosław fizyka
informatyka
67 Wysocki Artur wos
historia
historia i społeczeństwo
68 Ziółkowska-Lichocka Inga język angielski

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Espanol

poliglot

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza