Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły

w dniu 26 kwietnia 2019 r. od 13.00 do 16.00

Dyżury psychologów szkolnych

Hanna Walczak

Poniedziałek

11.00-15.00

Wtorek

8.30-13.00

Środa

11.30-16.30

Czwartek

8.30-13.00

Piątek

8.30-12.30

 

 

 

 

Dyżury pedagogów szkolnych 

 

Alicja Mikłaszewska

Agnieszka

Mestek-Giedrys

Poniedziałek

8.00-13.00

11.00-16.30

Wtorek

8.00-13.00

12.30-16.30

Środa

13.00-15.30

8.00-13.30

Czwartek

8.00-13.00

12.00-15.00

Piątek

12.00-16.30 lub

10.30-15.00

8.00-12.00

 

PEDAGOG

Kontakt telefoniczny: (58) 661-43-63 w. 113

Gabinet pedagoga –  pok.  53 A

Uczniowie mogą  się zgłaszać do pedagoga:

gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym,

gdy potrzebują pomocy i rady,

gdy ktoś naruszy ich prawa,

ktoś stosuje wobec nich przemoc

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka w zakresie:

funkcjonowania w szkole,

niepowodzeń szkolnych,
problemów z zachowaniem dziecka,
problemów z rówieśnikami,
pomocy materialnej.

PSYCHOLOG

Kontakt telefoniczny: (58) 661-43-63 w. 107

Gabinet psychologa – pok. 57

Podmiotem działań psychologa szkolnego są uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Psycholog współpracuje z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, dyrekcją i innymi osobami oraz instytucjami spoza szkoły, które wspomagają działania na rzecz uczniów.

Psycholog służy radą, pomocą i wsparciem w każdej sytuacji mniej lub bardziej trudnej.

 Oferta psychologa szkolnego

Indywidualne porady, konsultacje psychologiczne.
Grupowe i indywidualne porady z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki.
Badania psychologiczne skierowane do uczniów (za zgodą rodziców).
Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów osobistych, wychowawczych i edukacyjnych.
Przygotowanie uczniów do radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
Terapia pedagogiczna ( małe grupy) dla uczniów z diagnozą: dysleksji, dysgrafii, i dysortografii.
Psychoedukacja w zależności od potrzeb.
Warsztaty zawodoznawcze oraz określenie predyspozycji zawodowych.

Uczniowie klas trzecich, mogą skorzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym. Są otoczeni opieką i pomocą psychologa.

                                                                                                                                       Zapraszamy