INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Instrukcja dla zdających egzamin maturalny znajduje się w zakładce MATURA w folderze DLA UCZNIA   

                                            

26.03.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

INFORMACJE DLA KLAS PIERWSZYCH i DRUGICH:

 

Nauczanie hybrydowe:  od 17 do 28 maja 2021 r.zgodnie z podanym harmonogramem

 

Wystawienie propozycji ocen:  do 18 maja 2021 r. 

Zebranie z rodzicami:  19 maja 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  3 i 4 czerwca 2021 r.

Ostateczne wystawienie ocen:  do 18 czerwca 2021 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna:  21 czerwca 2021 r. 

Zakończenie roku szkolnego:  25 czerwca 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 14 maja 2021 r.

 

W czasie matur, w dniach od 4 do 7 maja, ustalono dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczennic oraz uczniów klas I i II.

 

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

23. 04.2021r.

 

 

 

 

Godziny pracy psychologów szkolnych

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

BEATA ADAMCZYK

 

 11:00 – 15:30  7:30 – 11:00  11:00 – 16:30  11:00 – 15:30  7:30 – 11:30

 

KATARZYNA GAWECKA

 

 7:30 – 11:30  11:00 – 15:30  7:30 – 12:00  7:30 – 12:00  11:00 – 15:30

         

 

 

 

Godziny pracy pedagogów szkolnych

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Alicja Mikłaszewska Agnieszka Mestek-Giedrys
poniedziałek  7:30 – 12:00  11:00 – 15:00
wtorek  7:30 – 12:00  11:00 – 15:30
środa  11:30 – 16.00  7:30 – 12:30
czwartek  11:00 – 15:30  7:30 – 12:00
piątek  7:30 – 11:30  11:00 – 15:00

 

 

 

Drodzy rodzice i uczniowie

 

Po długim czasie nieobecności z powodu pandemii z radością witamy Was ponownie w murach naszej szkoły. 
Wiemy, że sytuacja epidemiczna nadal jest niepewna, co może wzbudzać w Was niepokój i stan niepewności oraz powodować stres, złość czy smutek. Emocje, które towarzyszą nam Wszystkim są bardzo wyraziste i intensywne, jednocześnie są naturalną reakcją na sytuację kryzysową, z którą mamy nadal do czynienia. 
Ponownie jesteśmy do Waszej dyspozycji na terenie szkoły, chętnie służymy radą i pomocą w trudnych sytuacjach. Czekamy na Was - w gabinecie 53 A  panie pedagog, a panie psycholog w gabinecie 58 ( obok gabinetu stomatologicznego). 

Jako psycholodzy i pedagodzy IX Liceum Ogólnokształcącego zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest wzajemne wsparcie i pomoc, dlatego, też oprócz wizyt osobistych zachęcamy również do kontaktów mailowych.

 

PEDAGOG Agnieszka Mestek-Giedrys: a.mestek@lo9.gdynia.pl

 

PEDAGOG Alicja Mikłaszewska: a.miklaszewska@lo9.gdynia.pl

 

PSYCHOLOG Beata Adamczyk: b.adamczyk@lo9.gdynia.pl

 

PSYCHOLOG  Katarzyna Gawecka: k.gawecka@lo9.gdynia..pl

 

 

 


  

PEDAGOG

Kontakt telefoniczny: (58) 661-43-63 w. 113

Gabinet pedagoga –  pok.  53 A

Uczniowie mogą  się zgłaszać do pedagoga:

gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym,

gdy potrzebują pomocy i rady,

gdy ktoś naruszy ich prawa,

ktoś stosuje wobec nich przemoc

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka w zakresie:

funkcjonowania w szkole,

niepowodzeń szkolnych,
problemów z zachowaniem dziecka,
problemów z rówieśnikami,
pomocy materialnej.

PSYCHOLOG

Kontakt telefoniczny: (58) 661-43-63 w. 107

Gabinet psychologa – pok. 57

Podmiotem działań psychologa szkolnego są uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Psycholog współpracuje z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, dyrekcją i innymi osobami oraz instytucjami spoza szkoły, które wspomagają działania na rzecz uczniów.

Psycholog służy radą, pomocą i wsparciem w każdej sytuacji mniej lub bardziej trudnej.

 Oferta psychologa szkolnego

Indywidualne porady, konsultacje psychologiczne.
Grupowe i indywidualne porady z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki.
Badania psychologiczne skierowane do uczniów (za zgodą rodziców).
Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów osobistych, wychowawczych i edukacyjnych.
Przygotowanie uczniów do radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
Terapia pedagogiczna ( małe grupy) dla uczniów z diagnozą: dysleksji, dysgrafii, i dysortografii.
Psychoedukacja w zależności od potrzeb.
Warsztaty zawodoznawcze oraz określenie predyspozycji zawodowych.

Uczniowie klas trzecich, mogą skorzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym. Są otoczeni opieką i pomocą psychologa.

                                                                                                                                       Zapraszamy

 

 

TU UZYSKASZ POMOC!

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W GDYNI:

http://ppp1gdynia.pl

http://www.ppp2gdynia.szablon.pl/

http://www.ppp3gdynia.szablon.pl/

OŚRODKI ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ:

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień: 

http://www.opitu.pl

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

81-441 Gdynia, ul. M. Reja 2a tel: 0 58 621 61 35

Przychodnia Terapii Uzależnień 
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 3/5 tel: 0 58 620 88 88

Edukacyjna Klinika. Poradnia Profilaktyki Uzależnień.

81-313 Gdynia, ul. Tatrzańska 35 tel. 58 620 66 90

(całodobowy telefon interwencyjny 0 600 016 059)

Antynarkotykowy telefon zaufania

801 199 990

(czynny codziennie 16.00 - 21.00; całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls)

Przydatne linki:

http://narkomania.gov.pl                   http://kbpn.gov.pl

http://narkomania.org.pl                    http://trzymajpion.pl/

http://siecioholizm.eu                                                

http://parpa.pl

http://www.monar.org/

OŚRODKI ZAJMUJĄCE SIĘ PROBLEMEM PRZEMOCY:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

81-402 Gdynia, ul. Biskupa Dominika 25 tel. 0 58 622 22 22

całodobowa, bezpłatna pomoc psychologiczna w trudnych sytuacjach

Punkt Interwencji Kryzysowej

zapewnia bezpłatną i profesjonalną pomoc w sytuacjach kryzysowych

81 – 838 Sopot, Al. Niepodległości 759 A tel. 0 58 550 14 14

(poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 18.00, środa: 8.00 – 15.30)

http://www.mopssopot.pl/pik.php

Centrum Interwencji Kryzysowej PCK

pomaga osobom w kryzysie, ofiarom gwałtów, przemocy domowej i innych zdarzeń

80-543 Gdańsk – Nowy Port, Pl. Ks. Gustkowicza 13

tel. 58 511 01 21, 58 511 01 22 (całodobowo)

http:// www.cik.sos.pl

Przydatne linki:

http://pokrzywdzeni.gov.pl

http://www.mopsgdynia.pl/

http://www.niebieskalinia.pl/

BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

http://www.116111.pl/

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA  (INNE)

OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM ZABURZEŃ ODŻYWIANIA

http://www.centrumzaburzenodzywiania.pl/

PORTALE O PRZECIWDZIAŁANIU HANDLOWI LUDŹMI

http://www.handelludzmi.eu/

http://www.strada.org.pl/

http://www.po-moc.pl/

BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA PO STRACIE BLISKICH

Tel. 800-108-108