DYŻURY PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Beata Adamczyk Hanna Walczak
poniedziałek 8.30 - 12.30 11.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 15.30 8.00 - 12.30
środa 8.30 - 12.30 11.30 - 16.30
czwartek 11.30 - 16.30 8.00 - 12.30
piątek 11.00 - 15.30 8.00 - 12.00

DYŻURY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Alicja Mikłaszewska

Agnieszka

Mestek - Giedrys

poniedziałek 8.00 - 13.00 11.00 - 16.30
wtorek 8.00 - 13.00 12.30 - 16.30
środa 13.00 - 15.30 8.00 - 13.30
czwartek 8.00 - 13.00 12.00 - 15.00
piątek

12.00 - 16.30

lub 10.30 - 15.00

8.00 - 12.00

PEDAGOG

Kontakt telefoniczny: (58) 661-43-63 w. 113

Gabinet pedagoga –  pok.  53 A

Uczniowie mogą  się zgłaszać do pedagoga:

gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym,

gdy potrzebują pomocy i rady,

gdy ktoś naruszy ich prawa,

ktoś stosuje wobec nich przemoc

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka w zakresie:

funkcjonowania w szkole,

niepowodzeń szkolnych,
problemów z zachowaniem dziecka,
problemów z rówieśnikami,
pomocy materialnej.

PSYCHOLOG

Kontakt telefoniczny: (58) 661-43-63 w. 107

Gabinet psychologa – pok. 57

Podmiotem działań psychologa szkolnego są uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Psycholog współpracuje z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, dyrekcją i innymi osobami oraz instytucjami spoza szkoły, które wspomagają działania na rzecz uczniów.

Psycholog służy radą, pomocą i wsparciem w każdej sytuacji mniej lub bardziej trudnej.

 Oferta psychologa szkolnego

Indywidualne porady, konsultacje psychologiczne.
Grupowe i indywidualne porady z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki.
Badania psychologiczne skierowane do uczniów (za zgodą rodziców).
Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów osobistych, wychowawczych i edukacyjnych.
Przygotowanie uczniów do radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
Terapia pedagogiczna ( małe grupy) dla uczniów z diagnozą: dysleksji, dysgrafii, i dysortografii.
Psychoedukacja w zależności od potrzeb.
Warsztaty zawodoznawcze oraz określenie predyspozycji zawodowych.

Uczniowie klas trzecich, mogą skorzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym. Są otoczeni opieką i pomocą psychologa.

                                                                                                                                       Zapraszamy