Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 13 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia w przypadku zaistnienia wolnych miejsc


SZANOWNI KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX LICEUM

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00) potwierdzenie woli nauki kandydatów zakwalifikowanych do IX LO przez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

      - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

      - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

      - karty zdrowia

      - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny jest w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do IX Liceum 
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

 

W dniu 10 listopada poczet sztandarowy, uczniowie i dyrektor Wiesława Krysztofowicz wzięli udział w uroczystości z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

na Placu św. Andrzeja Boboli w Gdyni -Obłużu. W tym miejscu w dniu 11.11.1939r. niemiecki okupant rozstrzelał 10 harcerzy.

foto: Wiesław Niemociński

Współorganizatorami uroczystości były Ochotnicza Straż Pożarna i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Odsłonięto pamiątkową tablicę 100-lecia Niepodległości ufundowaną przez mieszkańców dzielnicy. Następnie miało miejsce ślubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na zakończenie delegacje wielu organizacji i szkół złożyły kwiaty pod Pomnikiem Rozstrzelanych Harcerzy.