IT-Szkoła to internetowy program edukacyjny prowadzony przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Program jest zgodny z aktualną podstawą programową nauczania przedmiotu informatyka w liceach ogólnokształcących i technikach.

W ramach współpracy ze szkołami program zakłada podwyższanie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych na kierunkach technicznych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia (OTWARTE KURSY IT, WSZECHNICA INFORMATYCZNA).

W programie prowadzony jest Ogólnopolski Ranking Online Szkół Ponadgimnazjalnych najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. IX LO jest w czołówce Rankingu od 2013 roku.

W roku 2014/2015 zajęliśmy drugie miejsce w Rankingu.

Link do Rankingu Szkół IT-Szkoła 2015