Samorządowy konkurs dla nastolatków "Ośmiu wspaniałych" to piękna inicjatywa pokazująca pięknych ludzi. Raz w roku ujawniają swoje działania ci, którzy na co dzień bez fleszy i oklasków wykonują swoją wolontariacką misję, często niełatwą,  nie zawsze wdzięczną, ale przynoszącą im niezmiennie  wiele satysfakcji.

27 marca w Zespole Szkół n 11 odbyła się XV gdyńska edycja tego konkursu. Mamy powód do dumy. W finałowej Ósemce  wyłonionej spośród 22 uczestników z 14 szkół znalazły się aż trzy nasze uczennice. Kamila Pierzga z klasy I, Joanna Konkol z klasy II i Dagmara Dzięcielska z klas III ...

są pogodne, chętne do pomocy innym i pełne pasji i zaangażowania w to, co robią. A robią wiele... Uczestniczą w najróżniejszych kwestach na rzecz potrzebujących, podejmują liczne akcje charytatywne, wspomagają szlachetne inicjatywy. "Być jak św. Mikołaj", Szlachetna paczka", działania dla hospicjum "Bursztynowa Przystań", akcja "Dawcy Szpiku", "Wędrówki życiowe" czyli integracja różnych pokoleń  - to pole działania Kamili, Asi i Dagmary. Hacerstwo  i szkolne kołem Caritas stymulują większość poczynań "naszych Wspaniałych".

Dziewczęta - jesteśmy z Was dumni !