INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Głosowanie w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego zakończyło się 2 października 2017 r. Przez 15 dni  gdynianie mogli podjąć decyzję i zagłosować na ważne dla siebie projekty. W tym roku do podziału było 5 310 198 złotych. Ogromna suma i warto było powalczyć.
W 22 dzielnicach gdynianie wybierali spośród 132 projektów. Najwięcej było ich na Dąbrowie – 10,  najmniej w Śródmieściu, Chyloni i na Leszczynkach – po trzy. 
Mieszkańcy z dzielnicy Orłowo zgłosili 7 projektów, wśród których znalazł się projekt ucznia naszego liceum Kacpra Sędora z kl. IIIc. Kacper zgłosił projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni.
Po okresie wytrwałej pracy, zaangażowaniu wielu osób, a w szczególności Kacpra, udało się osiagnąć sukces.

Dzięki głosom Orłowian budowa boiska w naszej szkole będzie możliwa. Choć projekt Kacpra nie znalazł się na I  miejscu, a na miejscu III, to właśnie dzięki rekordowej frekwencji - 46,65 %, najwyższej w Gdyni, właśnie w Orłowie zostanie zrealizowany  Projekt "+ 1" czyli „Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Orłowska 57” o wartości 214 000,00 zł. Na projekt naszego ucznia głosowało 649 gdynian.


Dziękuję Kacprowi - pomysłodawcy  projektu za pracę włożoną w jego promocję, wytrwałość i poświęcony czas, pani Dorocie Twarowskiej za wsparcie i zaangażowanie, Samorządowi Uczniowskiemu z Olafem Stumskim na czele za pomoc w promocji projektu, Justynie Derek, Karolinie Jankowskiej, Sandrze Staniszewskiej i Weronice Błaszczyk  za zbieranie głosów,  społeczności uczniowskiej " Dziewiątki", wszystkim nauczycielom i ich rodzinom, rodzicom, przyjaciołom i sympatykom naszej szkoły za oddane głosy. Kochani udało się dzięki Wam!  Brawo !

Magdalena Konecka