INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W czwartek 15 marca Danuta Chaniewska z kl. I b, Aleksandra Koleśnik z kl. Ie oraz Zuzanna Kozłowska z kl. IIa wraz z p. Beatą Graszą reprezentowały naszą szkołę w finale I Ogólnopolskiego Kokursu Tłumaczeniowego we Włoclawku. Uczennice musialy zmierzyć się z przetłumaczeniem z języka angielskiego na język polski tekstu piosenki amerykańskiego twórcy Josha Grobana pt. "Brave"

oraz instrucji obbsługi ....drabiny przystawnej wolnostojącej z języka polskiego na angielski.W szranki stanęli najlepsi z najlepszych ze szkół średnich, a ich prace oceniane były przez profesjonalnych tłumaczy i wykładowców UMK w Toruniu.
Tytuł " Translation master" i I miejsce zdobyła Aleksandra Koleśnik,

 

a Dauta Chaniewska i Zuzanna Kozłowska otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Serdeczne gratulacje! 
Opiekun -Beata Grasza

 

 

a oto relacja zwyciężczyni:

15 marca miałam okazję, razem z Danutą Chaniewską (1B) i Zuzanną Kozłowską (3A), uczestniczyć w finale I Ogólnopolskiego Konkursu Translatorycznego „Translation Master” organizowanym przez III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku.

Zmierzyłyśmy się z tłumaczeniem piosenki na język polski oraz instrukcji obsługi na angielski. Oba zadania były niełatwe, w szczególności tłumaczenie liryki, ponieważ wymaga interpretacji tekstu tak, by oddać jego klimat i treść zachowując przy tym (w miarę możliwości) ten sam rytm oraz zwracając uwagę na rymy, natomiast tłumaczenie instrukcji często wymaga użycia specjalistycznego słownictwa, które nie zawsze można odnaleźć w słowniku papierowym.

Po upłynięciu czasu zostaliśmy zaproszeni na krótką przerwę z poczęstunkiem, a następnie na prelekcje, po których ogłoszono wyniki. Poza miejscami na podium, na którym zajęłam pierwsze miejsce, przyznano trzy wyróżnienia, a także podziękowania za udział, które otrzymały mi.in. Danuta i Zuzanna.

Chciałabym też podziękować p. Beacie Graszy za sprawowanie funkcji naszego opiekuna podczas konkursu oraz za wszelkie wsparcie. Jestem pewna, ze wszyscy uczestnicy dali z siebie wszystko. Już samo dostanie się do finałowej dziesiątki prac jest wystarczającym sukcesem. Warto również zaznaczyć, że byliśmy jedyną szkołą, z której do finału dostały się prace aż trzech osób!

Aleksandra Koleśnik (klasa IE)