INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

25 kwietnia klasa IE wzięła  udział w II Pomorskim Konkursie Krótkich Filmów o HIV, by trzymać kciuki za film swojej koleżanki Amelii Morek "The short story about AID", w przygotowanie którego zaangażowały się również Aleksandra Koleśnik, Anna Maze i Dagmara Marciniak. Talent Amelii został dostrzeżony i doceniony, a jury zwiastowało Jej światową sławę, za co z całej mocy trzymamy kciuki!

https://www.youtube.com/watch?v=Mg9-46F7nGY&feature=youtu.be

 

Galę uświetniły świetne wykłady: pana doktora hab. Tomasza Smiatacza (nie tylko o profilaktyce AIDS/HIV, lecz o człowieku po prostu) oraz pana Sławomira Pultyna - "Tajniki sztuki filmowej".

A oto relacja samej laureatki!

   "Mieliśmy dziś okazję uczestniczyć w II Pomorskim Festiwalu Krótkich Filmów o HIV, w którym mój film animowany "A short story about AIDS" został nagrodzony za oryginalną formę artystyczną. Muzykę do filmu stworzyły niezwykle utalentowane uczennice klasy 1e - Aleksandra Koleśnik, Dagmara Marciniak oraz Anna Maze. Cała klasa uczestniczyła w przeglądzie filmów nominowych oraz dwóch wykładach dotyczących profilaktyki AIDS i tworzenia filmów. Wszystko dzięki pani Małgorzacie Turyn - opiekunce grupy, od której dowiedziałam się o konkursie."

Amelia Morek klasa IE

A oto link do nagrodzonego filmu Amelii:

https://www.youtube.com/watch?v=Mg9-46F7nGY&feature=youtu.be

Monika Marcinowska