INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 31 stycznia 2021 r.

 

Ostateczne wystawienie ocen za semestr pierwszy:do 22 stycznia 2021 r.                                         

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas I–III oraz zakończenie semestru pierwszego:26 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami (m.in. podanie ocen za semestr pierwszyodbędą się zdalnie, w formie ustalonej przez wychowawcę klasy w środę 3 lutego 2021 r. w godzinach 17.30 – 19.00

 

 

W celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami podczas konsultacji podajemy służbowe adresy mailowe

15.01.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W dniach 31.05-03.06.2018 wzięłam udział w finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego, czyli konkursu wiedzy o znaczkach, pocztówkach, historii i funkcji poczty. Zajęłam zaszczytne 4 miejsce na całą Polskę.

 

 

 

 

 

 

 

 Dodatkowo co roku mamy do opanowania informacje o województwie/regionie, w którym odbywa się konkurs np. Turystyka przemysłowa Górnego Śląska.

Pierwszy etap finału polega na tym, że mamy do rozwiązania test a,b,c. I część obejmuje wiedzę tematyczną i filatelistyczną. Potem jest czas na prace z katalogiem (znaczków).
Do finału dostaje się po 5ciu uczestników z każdej grupy wiekowej, czyli na ponad 50 osób dostaje się tylko 15.

W ścisłym finale każdy z uczestników ma 45 sekund na odpowiedź na każde pytanie wyświetlające się na rzutniku. Ich zakres jest ogromny - praca z katalogiem, wiedza o regionie i filatelistyczna.

Czas wolny również spędzaliśmy ciekawie. Pierwszą wycieczką była podróż do Szybu Macieja (zejście do kopalni) Kolejnego dnia zwiedzaliśmy nieczynną kopalnię węgla kamiennego Guido. W dzień ścisłego finału natomiast zwiedzaliśmy stadion im. Ernesta Kohla, potocznie nazywany stadionem Górnika Zabrze (klub piłkarski). Cały wyjazd mi się naprawdę podobał. Był dobrze i ciekawie zorganizowany. Krótko mówiąc profit za swoją pasję, sama przyjemność. Można tylko zyskać. :)

Gloria Sawicka IE