Stacja pomiarów zanieczyszczenia powietrza

W piątek 12. października 2018 r. o godz. 15.36 rozpoczęła pomiary stacja monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza umieszczona za oknem przy sali 39.

Prezentowane są informacje odnośnie poziomu zanieczyszczeń pyłów zawieszonych PM2.5, PM5 oraz PM10.

Wyniki pomiarów dostępne są pod adresem: ttps://looko2.com/tracker2.php?lan=&search=6001944BCBA8

Archiwum pomiarów dostępne jest pod adresem: http://api.looko2.com/Archives/

Tadeusz Bury