INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Zgodnie z komunikatem  Ministra Edukacji Narodowej zajęcia  lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do  26 lutego 2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

 
12.02.2021r.

 

Rusza XII edycja Wielkiego Maratonu Czytelniczego organizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. Mamy nadzieję, że wśród uczestników nie zabraknie uczennic i uczniów Dziewiątki. Formuła konkursu od lat pozostaje niezmienna. Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. W terminie wskazanym przez Organizatorów Szkolni Koordynatorzy Maratonu otrzymują drogą elektroniczną test sprawdzający znajomość treści i rozumienie problematyki lektury oraz informację o kolejnej pozycji do przeczytania. Konkurs odbywa się w szkole. Zgłoszenia przyjmowane są w bibliotece szkolnej do 20 września. We wrześniu do przeczytania: Kapuściński Ryszard, Transsyberyjska, 58 [w tegoż:] Imperium.

 

 

 

Test nr 1 już w pierwszych dniach października.

 

Zapraszamy!

 

Lista wszystkich książek jest znana od początku konkursu, natomiast kolejność czytania ich ustala co miesiąc Organizator.

 

  Lista książek ( w kolejnosći alfabetycznej) na pozostałe miesiące

 

1. Milewska Monika, Latawiec z betonu

2. Pilipiuk Andrzej, Upiór w ruderze

3. Tolkien J. R. R, Upadek Gondolinu

4. Wilk Paulina, Znaki szczególne

5. Yoon Nicola, Ponad wszystko

Szczegółowy Regulamin do wglądu w bibliotece szkolnej lub na stronie Organizatora: http://wbpg.org.pl/aktualnosc/wielki-maraton-czytelniczy-202021

 

 

Szkolna Koordynatorka Maratonu

 Barbara Buller