Pedagog i psycholog

 

Uczniowie klasy I d w roku szkolnym 2015/2016 biorą udział w programie edukacyjnym
„ ARS, czyli jak dbać o miłość”. Program jest częścią projektu  pt. „ Profilaktyczny program
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”
organizowanego we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdyni. Zasadniczym celem jest: wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków. Program realizowany będzie przez pedagoga i psychologa szkolnego.

 

 

 PEDAGOG

Kontakt telefoniczny: (58) 661-43-63 w. 113

Gabinet pedagoga –  sala 53A

 

mgr Alicja Mikłaszewska

 

godziny pracy:
poniedziałek: 11.00 - 16.00
wtorek:         11.00 - 16.00
środa:           11.30 - 16.30
czwartek:        8.30 - 13.00
 piątek:            8.30 - 13.00

 

PEDAGOG
mgr Agnieszka Mestek - Giedrys

 godziny pracy:

poniedziałek: 8.30 - 13.00
 wtorek:         8.30 - 13.00
  środa:           8.30 - 12.30
  czwartek:      11.30 - 16.30
  piątek:          10.00 - 16.00Uczniowie mogą  się zgłaszać do pedagoga:

gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym,

gdy potrzebują pomocy i rady,

gdy ktoś naruszy ich prawa,

ktoś stosuje wobec nich przemoc

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka w zakresie:

funkcjonowania w szkole,

niepowodzeń szkolnych,
problemów z zachowaniem dziecka,
problemów z rówieśnikami,
pomocy materialnej.

                                                                    Zapraszamy

 

PSYCHOLOG

Kontakt telefoniczny: (58) (58) 661-43-63 w. 107


mgr Hanna Walczak

Gabinet psychologa – sala 57

godziny pracy:
poniedziałek: 11.00 - 16.00
wtorek:         11.00 - 16.00
środa:           11.30 - 16.30
czwartek:        8.30 - 13.00
piątek:            8.30 - 13.00

 

PSYCHOLOG
mgr Beata Adamczyk

Gabinet psychologa – sala 58

godziny pracy:
poniedziałek: 8.30 - 13.00
wtorek:        8.30 - 13.00
środa:          8.30 - 12.30
czwartek:     11.30 - 16.30
piątek:        10.00 - 16.00

 

Podmiotem działań psychologa szkolnego są uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Współpracuję na bieżąco z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, dyrekcją i innymi osobami oraz instytucjami spoza szkoły, które wspierają mnie w działaniach na rzecz uczniów. Służę radą, pomocą i wsparciem w każdej sytuacji mniej lub bardziej trudnej.

 Oferta psychologa szkolnego

Indywidualne porady, konsultacje psychologiczne.
Grupowe i indywidualne porady z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki.
Badania psychologiczne skierowane do uczniów (za zgodą rodziców).
Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów osobistych, wychowawczych i edukacyjnych.
Przygotowanie uczniów do radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
Terapia pedagogiczna ( małe grupy) dla uczniów z diagnozą: dysleksji, dysgrafii, i dysortografii.
Psychoedukacja w zależności od potrzeb.
Warsztaty zawodoznawcze oraz określenie predyspozycji zawodowych.

Uczniowie klas trzecich, mogą skorzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym. Są otoczeni opieką i pomocą psychologa.

                                                                                 Zapraszamy


Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza