IX LO w 2015 roku zdobyło drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu z Informatyki IT-Szkoła

IT-Szkoła to internetowy program edukacyjny prowadzony przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Program jest zgodny z aktualną podstawą programową nauczania przedmiotu informatyka w liceach ogólnokształcących i technikach.

W ramach współpracy ze szkołami program zakłada podwyższanie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych na kierunkach technicznych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia (OTWARTE KURSY IT, WSZECHNICA INFORMATYCZNA).

W programie prowadzony jest Ogólnopolski Ranking Online Szkół Ponadgimnazjalnych najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. IX LO jest w czołówce Rankingu od 2013 roku.

W roku 2014/2015 zajęliśmy drugie miejsce w Rankingu.

Link do Rankingu Szkół IT-Szkoła 2015

 

Logo1

proj edu luneta 4

Wydarzenia

Sport

Biblioteka

Dkf

Radio Dziewiatka

Caritas

ZajeciaPoz

Espanol

poliglot

Wym

Wsp

GSF

Przydatnelinki

Zamowienia publiczne

Bip

25 lat IX LO w Gdyni

Fundacja Gospodarcza