ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Nocne Manewry Ratownicze Gdynia 2018 za nami - odyły się w piątek wieczorem 16.11.Tematem Manewrów był wypadek masowy.

Naszą szkołę reprezentowali : Julia Brzeszczyńska, Patrycja Ostrowska, Alicja Pacholska i Szyman Kolasiński . Był chaos, płacz, krzyk, krew, urwane kończyny, złamania, omdlenia, słowem wszystko co może się zdarzyć jak autobus wjedzie w budynek szkolny ;)

Młodzież miała okazje zobaczyć twarde reguły triażu - procedury medycznej , którą stosuje się w celu segregacji rannych w wypadku masowym w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania. Takie ćwiczenia pokazują jak ważny w takim zdarzeniu jest koordynator, sprawna komunikacja i procedury postępowania.  Czekamy na następne Nocne Manewry.

Manewry zorganizowane zostały przez Pogotowie Pozoracyjne oraz Ochotniczą Straż Pożarną przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdyni. Partnerami w wydarzeniu byli: MotoAktywni, PARA-MED Szkolenia Integracja, Motopozytywni – Trójmiasto, Lifeguard Gdynia, Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Manewry poprzedził rewelacyjny wykład pana mgr Tomasza Spycha, specjalisty Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, weterana misji PKW RSM Afganistan, byłego operatora Jednostki Wojskowej FORMOZA,  kierownika merytorycznego Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Opiekunem szkolnym grupy jest pani Małgorzata Turyn.