ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

 

Zmienia się od 2015 r formuła egzaminu ustnego z języka polskiego, ale pozostaje wymóg znajomości różnych tekstów kultury. W bibliotece szkolnej znajdują się książki pozwalające ćwiczyć analizę utworów literackich, pogłębiać wiedzę  o różnych możliwościach ich interpretacji.

Pamiętaj o źródłach wiedzy o lietarturze i sztuce- albumach i slownikach, które będą pomocne w przygotowaniach.

 

                                                       

 

              

 

Polecamy też książki z serii "Literatura i kontrowersje"

 

      

  

„Męska rzecz” zawiera materiały  dotyczące m.in.:

starożytnego męstwa  (w mitologii, „Iliadzie”), Robinsona  Kruzoe, Don Kichota, Andrzeja Kmicica („Potop”),Nikodema Dyzmy  („Kariera Nikodema    Dyzmy”), Hamleta, Raskolnikowa („Zbrodnia i  kara”), Wokulskiego   („Lalka”).  

"Zabójczy flirt - literatura  i terroryzm” przybliży zagadnienie terroryzmu obecne m.in. w: Antygonie”, „Makbecie”, „Hamlecie”, „Konradzie Wallenrodzie”,  „Kordianie”.

 „Bunt w literaturze” opowiada o różnych formach niezgody na ustalony porządek świata (także obyczajowy) i ciemniejszych stronach ludzkiej egzystencji.

„Pętla” Marka Hłaski, „Kokaina” Barbary Rosiek, „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” Doroty       Masłowskiej, „Nowy wspaniały świat” Huxleya i inne – używki w literaturze

„Ojciec chrzestny” Mario Puzo, „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego, „Pachnidło” Patricka Suskinda. „American Psycho” Breta Eblisa, „Mechaniczna pomarańcza” AnthonyBurgessa, „Gnój” Wojciecha Kuczoka, „Malowany ptak” Jerzego Kosińskiego- prezentują różne oblicza przemocy w literaturze i filmie.

„Pisarze jednej książki” przybliżą tych twórców, którzy, zgodnie z tytułem, znani są czytelnikom jako autorzy jednej książki –np. Aleksander Sołżenicyn _”Archipelag Gułag”. Ken Kessey „ Lot nad kukułczym gniazdem”, Borys Pasternak  „ Doktor Żywego”, Christiane F. ”My, dzieci z dworca ZOO”, Jerome Salinger ”Buszujący w zbożu” i inne.

 Szkoła analizy tekstów kultury”- zawiera wskazówki jak opisać obraz, zanalizować film, zaprezentować rzeźbę  lub dzieło architektury.

W bibliotece jest bardzo dużo reprodukcji malarstwa od średniowiecznej ikonografii  po malarstwo współczesne m.in.:  „Historia malarstwa”, „Literatura i architektura”, „Historia architektury”, ponad 100  numerów czasopisma „Wielcy malarze” wypełnionych obrazami artystów od średniowiecza  po wiek XX.

Są też pozycje omawiające  wybrane dzieła, zawierające zarys interpretacji obrazu, np. „Literatura i malarstwo”, „Kochankowie z masakrą w tle” (o obrazach historycznych)

Dla zainteresowanych filmem proponujemy książki ”Autorzy kina polskiego” cz.1 i 2,  „Słownik adaptacji filmowych” i „Encyklopedia wiedzy o filmie”