INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 29 listopada 2020 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

6.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

W piątek 25 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia świadectw 154 absolwentom naszego Liceum rocznika 2011-2014.
Na początku nastąpiła zmiana pocztu sztandarowego. Absolwenci: Dorota Miszewska, Wiktoria Jagiełka i Adam Raczyński przekazali Sztandar Anecie Szturomskiej, Martynie Muszyńskiej i Michałowi Andrzejewskiemu.
Do absolwentów skierowała serdeczne słowa dyrektor Alina Mroczkowska, mówiąc m.in. "Gratuluję Wam w imieniu wszystkich nauczycieli, że zakończyliście sukcesem ważny etap swojego życia.

Cieszymy się, że potrafiliście wykorzystać szansę, jaka została Wam dana. Dzisiejszy dzień jest prawdziwym szkolnym świętem, a 3 lata Waszej nauki tu w liceum przechodzą właśnie do historii. Tworzyliście ją pracowicie, odnosząc sukcesy, uzyskując bardzo dobre wyniki w nauce".

 


Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, pani Elżbieta Raczyńska,gratulując absolwentom i dziękując nauczycielom.
Nastąpiło przekazanie funkcji istotnych dla społecznosći szkolnej: absolwentka Daria Balcewicz przekazała funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Adamowi Labuhn, a pani Dorota Twarowska przekazała funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego panu Arkadiuszowi Ordyńcowi.
Najlepszym, „złotym absolwentem” został Maksymilian Kreft z klasy 3d, który uzyskał najwyższe wyniki w nauce ze średnią 5,55.
Wielu tegorocznych absolwentów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe (ufundowane przez Radę Rodziców), a ich rodzice list gratulacyjne. Uzupełnieniem nagród za wyniki w nauce były liczne dyplomy, wyróżnienia i puchary: za działalność w kołach zainteresowań, wolontariacie, za osiągnięcia sportowe i w honorowym krwiodawstwie. Galę uroczystości zakończył pożegnalny występ przygotowany przez uczniów. Następnie absolwenci udali się do klas na ostatnie spotkanie z wychowawcami.
Teraz maturzyści będą pracowicie spędzać czas poza szkołą, aby powrócić znowu do niej na egzaminy maturalne 5 maja.