Szanowni MATURZYŚCI !!!

 

harmonogram odbioru świadectw maturalnych dla poszczególnych klas - 11 sierpnia - znajduje się poniżej (w artykułach)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI KANDYDACI !!

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

(na stronie IX LO, na tablicach ogłoszeń w szkole oraz w systemie naboru)

od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (w godz. 9.00 - 15.00)

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie:

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem)

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)

       - karty zdrowia

         - wypełnionego kwestionariusza

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
19 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 14.00

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 12 sierpnia

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”

wnioski te będą rozpatrywane po 19 sierpnia
w przypadku zaistnienia wolnych miejsc

 

 

6 listopada br., w ramach projektu "Zacznijmy od samorządu- masz głos, masz wybór" z inicjatywy Zarządu Samorządu Uczniowskiego i portalu Młoda Gdynia, zorganizowano debatę kandydatów do Rady Miasta Gdyni, jako spotkanie profrekwencyjne. Na nasze zaproszenie odpowiedziały wszystkie zarejestrowane w mieście komitety wyborcze,

 

 

 

który były reprezentowane przez:

- KW Prawo i Sprawiedliwość Pan Krzysztof Zalewski,
- KW Platformy Obywatelskiej RP Pan Michał Mallek,
- KKW SLD Lewica Razem Pani Marta Wlizło,
- KW Nowej Prawicy Pan Mikołaj Ochman,
- KWW Gdynia dla Ludzi Pani Marta Siciarek,
- KWW Wojciecha Szczurka Samorządność Pan Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski.

Dziękujemy komitetom wyborczym za odpowiedź i przyjęcie naszego zaproszenia, a kandydatom za przybycie na spotkanie. Było ono niezwykle interesujące- na początku każdy z kandydatów odpowiedział na 3 pytania zadane przez moderatora debaty, którym był Przewodniczący SU Adam Labuhn, a następnie kandydaci odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów, których nie sposób zliczyć. Pytania moderatora powstały na podstawie diagnozy społecznej przeprowadzonej wśród gdyńskiej młodzieży, która została zrealizowana przez Młodą Gdynię. Dyskusja była bardzo konstruktywna i owocna dla obu stron, a z tego tworzy się wniosek, że takich spotkań należy organizować, jak najwięcej!

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją: http://mlodagdynia.pl/galeria/przegladaj/289 .

https://www.facebook.com/mlodagdyniapl?ref=bookmarks
http://mlodagdynia.pl/