INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2020 r. zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 3 stycznia 2021 r.

 

Dyrektor  Wiesława Krysztofowicz

 

25.11.2020 r.

 ZARZĄDZENIE NR 7/20/21

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

z dnia 17 października 2020 r.

 

  1. W związku z opublikowaniem na stronie internetowej MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19) obowiązujących w części od 17 X 2020 oraz w kolejnej części od 19 X 2020 "nowych zasad bezpieczeństwa" oraz funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w tzw. czerwonej strefie, do której został zaliczony cały teren w granicach administracyjnych miasta Gdyni (informacja opublikowana na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego Gdyni: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-w-czerwonej-strefie-zakazen-covid-19,552561), od dnia 19 października 2020r., aż do odwołania nauczanie uczniów w IX Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni będzie realizowane z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość (zdalnie)
  2. Warunki prowadzenia nauki zdalnej są określone w Zarządzeniu Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Nr 9/19/20 z dnia 25 marca 2020 r.
  3. Nauczyciele – wychowawcy do dnia 19 października 2020 r. ustalą w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami i przedstawią Dyrektorowi IX Liceum Ogólnokształcącego wykaz uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności lub innych przyczyn np. braku warunków domowych, nie będą mogli realizować nauki w systemie zdalnym.
  4. Kierownik administracyjny wraz z administratorem systemów komputerowych przygotują do dnia 19 października 2020 r. warunki do nauki zdalnej z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych IX Liceum Ogólnokształcącego dla uczniów, o których mowa w pkt. 3 Zarządzenia.
  5. Wicedyrektor Marcin Góralski i wicedyrektor Krzysztof Brodziński z dniem 19 października 2020 r. przystąpią do przygotowywania szkoły do prowadzenia nauki w systemie hybrydowym na wypadek wprowadzenia na terenie Gdyni strefy żółtej. Do dnia 30 października 2020 r. przedstawią założenia organizacyjne prowadzenia nauki w systemie hybrydowym.       Wiesława Krysztofowicz
    Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

 

Urodziny Niepodległej  to od lat radosne święto w naszej szkole. To dzień ważny dla społeczności  IX  Liceum, która  z szacunkiem do historii, czego wyrazem jest udział w tradycyjnie już organizowanych konkursach o czasach II Rzeczypospolitej, łączy formy nowoczesnego patriotyzmu . To czas niewymuszonych działań ku czci Biało-Czerwonej. To dziesiątki zdjęć napływających od uczniów, dla których nasze barwy narodowe to „ Barwy nieobojętne”;  to fantazyjne kompletowanie strojów, które pozwalają uczestnikom uroczystości  przenieść się w lata dwudzieste, lata trzydzieste.  To dla uczniów klas pierwszych czas pełnoprawnego,  poprzez uroczyste ślubowanie, włączenia w poczet uczniów Dziewiątki.

Tegoroczne uroczystości  odbyły się 7 listopada w sali YMCA z udziałem wielu znamienitych gości .


Dyrektor Szkoły pani Wiesława Krysztofowicz powitała serdecznie jako pierwszą panią Alinę Mroczkowską, byłą dyrektorkę IX Liceum, która po 23 latach pracy na stanowisku dyrektora pożegnała w czerwcu tego roku swoją ukochaną szkołę, ale nadal czuje się blisko z nią związana.


Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli przedstawiciele władz miejskich: p. Jerzy Miotke- wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, p. Krystyna Przyborowska Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, p. Kamil Góral- radny miasta Gdyni -absolwent naszego liceum, p.p. Elżbieta Raczyńska i Adam Borodo- wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście. Przybyli także przedstawiciele instytucji i uczelni, współpracujących z naszą szkoła: p. komandor Mariusz Mięsikowski- zastępca Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, p. Jacek Niewęgłowski – zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni oraz przedstawiciele policji i straży miejskiej.


Ze szczególną atencją witani byli przez panią dyrektor przedstawiciele Zarządu Związku Piłsudczyków RP- Okręgu Pomorskiego w Gdyni- p. Julian Michaś i p. Małgorzata Gołębiowska oraz prezes Gdyńskiego Koła Związku Sybiraków p. Aleksander Ryziński.

Jak zawsze w trakcie ważnych dla szkoły uroczystości byli z nami przedstawiciele związków zawodowych „Solidarność” i ZNP oraz Rady Rodziców z Przewodniczącą  Marią Baborską.


Pani Dyrektor Krysztofowicz, zwracając się do wszystkich zebranych, podkreśliła , jak ważną wartością dla każdego narodu jest niepodległość i jak istotne jest wychowanie młodego pokolenia tak, by tę wartość umiało pielęgnować i chronić. Zaznaczyła też, że w tej misji szczególnie wspierają szkołę Związek Piłsudczyków i Sybiracy, współuczestnicząc w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży IX Liceum. Wspominając udział absolwentów naszej szkoły w życiu społecznym i politycznym Gdyni, zachęciła wszystkich uczniów do podejmowania takich inicjatyw ku wspólnemu pożytkowi.

Najważniejszym akcentem oficjalnej części uroczystości było ślubowanie na sztandar szkoły wyróżnionych uczniów klas pierwszych, którzy w imieniu wszystkich swoich kolegów, rozpoczynających naukę w naszej szkole, ślubowali wierność ideałom i nakazom Patrona Szkoły oraz dążenie do kształtowania postaw patriotycznych, obywatelskich z poszanowaniem najważniejszych wartości ogólnoludzkich.


Nastąpiło też wręczenie nagród w konkursie historycznym „ Wielka wojna a sprawa polska” oraz w zorganizowanym po raz trzeci przeglądzie mody, podczas którego podziwialiśmy stroje z lat międzywojennych. Konkurs „Lata dwudzieste, lata trzydzieste” zainicjowany przez p. wicedyrektor Wandę Łęszczak cieszy się dużą popularnością, a finalistki zawsze są wdzięcznym obiektem sesji zdjęciowej.


 

Uczniowie klas I i II , przygotowani przez p. Olgę Malicka-Kowalczyk, zaprezentowali ciekawy program artystyczny. Złożyły się na niego: filmy dokumentalne z epoki ze współczesnym komentarzem, recytacje poezji patriotycznej oraz filmowa ankieta, przeprowadzona wśród uczniów naszej szkoły na temat wiedzy o patronie Marszałku Piłsudskim.


Zwieńczeniem patriotycznych nastrojów było przekazanie przez Prezesa Związku Sybiraków p. Aleksandra Ryzińskiego  medalu pamiątkowego wydanego z okazji XXV-lecia reaktywizacji Związku Sybiraków. W Akcie nadania Medalu czytamy: za nauczanie i propagowanie wiedzy o dziejach narodu polskiego w czasach II wojny światowej, a szczególnie o tragicznych losach Sybiraków na zesłaniu… Czujemy się zaszczyceni!


 Po krótkich wystąpieniach Gości, podczas których usłyszeliśmy jako społeczność szkolna wiele krzepiących i ważnych słów, Adam Labuhn - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zaprosił wszystkich na Gdyńską Paradę Niepodległości, która odbędzie się tradycyjnie w dniu urodzin Niepodległej 11 listopada.