Udział młodzieży w Warsztatach Kulturoznawczych na Uniwersytecie Gdańskim

W dniu 4 marca br. grupa młodzieży uczęszczająca na zajęcia z filozofii w wymiarze rozszerzonym,  uczestniczyła w warsztatach kulturoznawczych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Uczennice brały udział w następujących zajęciach:

„Teksty kultury – historia, pamięć a ikonotekst” (Pani dr Magdalena Howorus-Czajka),

Warsztat teatralny” (Pani dr Barbara Świąder-Puchowska),

„Aparat fotograficzny w rękach antropologa” (Pan dr Zbyszek Dymarski),

„Jaguary, szamani i wolność wyboru – badania antropologiczne w Amazonii” (Pani dr Aleksandra Wierucka),

„Artystka wycina gwiazdę na brzuchu, czyli co to jest performans” (Pan dr Grzegorz Piotrowski).

Dziękujemy Organizatorom za ciekawe zajęcia!

Maria Łojek-Kurzętkowska, nauczycielka filozofii