W dniach od 8  do 15 marca br. grupa uczniów naszej szkoły wraz z dwiema nauczycielkami przebywała w Bonn, biorąc udział w realizacji projektów XXI wymiany polsko - niemieckiej.

Młodzież obu szkół w ciągu tego tygodnia realizowała projekty, których celem była promocja Bonn i regionu, łamanie stereotypów dotyczących Polaków i Niemców oraz doskonalenie umiejętności językowych.Powitanie na lotnisku w Kolonii było początkiem wizyty. 

Wieczór młodzież spędziła w gronie goszczących ją rodzin. Środa rozpoczęła się od spotkania w szkole i przywitania grupy przez dyrektora szkoły. Gry integracyjne oraz wspólne śniadanie pozwoliły na bliższe poznanie się. Tego pierwszego dnia zwiedziliśmy szkołę i rozpoczęliśmy realizację, zaplanowanych przez stronę niemiecką, projektów. Popołudnie młodzież spędziła na zwiedzaniu Bonn.

Czwartek rozpoczął się od udziału w zajęciach lekcyjnych, ciekawym punktem programu okazały się  warsztaty plastyczne w szkole. Po wspólnym posiłku zwiedzaliśmy   Muzeum Sztuki, gdzie młodzież uczestniczyła w warsztatach ,,Odkrywanie dzieł sztuki".

Kolejny dzień po zajęciach w szkole upłynął pod znakiem sportu na ściance wspinaczkowej ,,BronnxRock" w Wesseling.W sobotę zwiedzaliśmy Muzeum Historii Niemiec, a następnie przeszliśmy się scieżką edukacyjną -  ,,Droga Demokracji”. Po południu w Kościele św. Michała słuchaliśmy  Wielkiego Koncertu c-moll Mozarta w wykonaniu uczniów, absolwentów, rodziców i nauczycieli Gimnazjum EMA.

Niedzielę uczniowie spędzili w gronie rodzin ich goszczących. Poniedziałek był dniem zwiedzania Kolonii, a wieczór wypełniło spotkanie, podumowujące całą wizytę.  Prezentowane były projekty zrealizowane przez młodzież obu państw.

Wtorek 15 marca, ostatni dzień naszej wizyty w Bonn, rozpoczął się od udziału w zajęciach lekcyjnych. Następnie zwiedzaliśmy  Muzeum Konig. Po wspólnym posiłku rozstaliśmy się na krótko, by spotkać się na lotnisku, gdzie pożegnaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Niemiec.

Sądzimy, że nawiązane przez młodzież przyjaźnie będą kontynuowane. Wymiana polsko-niemiecka to ważne przedsięwzięcie zarówno dla nas, jak i dla naszych przyjaciół. Jego realizacja nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego i zaangażowania rodziców uczniów goszczących młodzież polską i niemiecką. Należy podkreślić fakt, że Urząd Miasta Gdynia oraz instytucja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z Warszawy od lat w znaczącym stopniu wspierają finansowo naszą ideę wymiany. Kontynuowanie wymiany jest możliwe dzięki udziałowi uczniów i nauczycieli obu stron w przedsięwzięciu oraz ich zaangażowanie.

Grażyna Kozak-Pawlak