Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

 w IX LO odbędzie się w środę 19 czerwca o  godzinie 10.00

 

Msza św. na zakończenie roku szkolnego

19 czerwca w środę o g. 9.00

w Kościele p.w.Matki Bożej Bolesnej w Orłowie, ul. Zawackiego 4

W kwietniu  grupa uczniów z klasy I B o profilu biologiczno-chemicznym gościła na zajęciach języka angielskiego panią dr Dagmarę Head - eksperta w dziedzinie biotechnologii, doktora nauk o żywieniu Uniwersytetu Manitoba w Kanadzie (Dagmara Head PhD in Biosystems Engineering,   the University of Manitoba, Canada). Podczas lekcji uczniowie wysłuchali w języku angielskim opowieści o ścieżce zawodowej pani ekspert...

począwszy od nauki w liceum, a skończywszy na uzyskaniu tytułu doktora  nauki pracy w instytucji rządowej w Kanadzie. Uczniowie mieli okazję nie tylko zadawać pani ekspert pytania dotyczące nauki, pracy, systemu edukacji w Kanadzie, ale również zwyczajów i tradycji panujących w tym kraju.

Zamysłem lekcji z udziałem anglojęzycznego eksperta było stworzenie uczniom okazji do ćwiczenia umiejętności słuchania i mówienia w języku angielskim na tematy, które są dla nich interesujące, bliskie ich zainteresowaniom. Na koniec zajęć uczniowie usłyszeli inspirujące słowa „uwierzcie w swoje możliwości, nie bójcie się wytyczać sobie cele i je realizować oraz uczcie się języków obcych”.

Organizator zajęć i nauczyciel języka angielskiego – Inga Ziółkowska