Zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły

w dniu 26 kwietnia 2019 r. od 13.00 do 16.00

W czwartek 28 kwietnia w związku ze zbliżająca się 225 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się konkurs historyczny pt. „Witaj majowa Jutrzenko”. Od uczestników konkursu wymagana była znajomość faktograficzna (daty, postacie historyczne, miejsca itd.), ikonograficzna / fotografie, obrazy itd./ źródłowa (fragmenty odezw, manifestów itd.) oraz kartograficzna (mapy) historii Polski z lat 1788 - 1792. Ze względu na indywidualną formułę konkursu 26 kwietnia odbyły się ogólnoszkolne eliminacje, które wyłoniły najlepszych sześciu uczniów.

W jury obok nauczyciela historii p. Arkadiusza Ordyńca, zasiedli także nauczycielka podstaw przedsiębiorczości Dorota Twarowska i przedstawiciel samorządu szkolnego Adam Labuhn z klasy IIIa. Po godzinnej rywalizacji uczestnicy zajęli następujące miejsca: 

I miejsce Dawid Cuże – klasa II B

II miejsce Adrian Mikołajuk – klasa II B

III miejsce Kacper Sędor – klasa I C

IV miejsce Aleksander Brzózka – klasa I C

V miejsce Monika Kossowska – klasa II C

VI miejsce Norman Kowalewski – klasa II C

Wszyscy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Radę Rodziców, które uroczyście wręczyła p. wicedyrektor Wanda Łęszczak.

Leszek Sobieraj