6 grudnia uczniowie klasy IIIE udali się do Centrum Nauki „Experyment”, by wziąć udział w warsztatach dotyczących zagadnień z zakresu elektrostatyki i prądu elektrycznego realizowanych przez nich w ramach rozszerzonego programu nauczania fizyki.  W trakcie  zajęć uczniowie skonstruowali butelkę lejdejską i baterię chemiczną  oraz dzwonki Franklina.

 

Omówili ich działanie i zastosowanie. Powtórzyli także zagadnienia związane z elektryzowaniem ciał, a następnie wykonali doświadczenia z użyciem maszyny elektrostatycznej, generatora Van de Graaffa i kuli plazmowej. Udowodnili sobie ponadto, że również ich ciała przewodzą prąd. Poznali też bardzo ciekawą historię dotyczącą rywalizacji dwóch niezwykłych naukowców - Nikoli Tesli i Thomasa Edisona.

Były to zajęcia niosące w sobie praktyczne umiejętności, prezentujące przykłady zastosowań znanej wiedzy w życiu. Pokazały, jak fascynująca może być nauka, uświadamiając jednocześnie, że potrafi ona doprowadzić jednych do bogactwa, a drugich - do bankructwa.

Anna Szydłowska