Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019

 w IX LO odbędzie się w środę 19 czerwca o  godzinie 10.00

 

Msza św. na zakończenie roku szkolnego

19 czerwca w środę o g. 9.00

w Kościele p.w.Matki Bożej Bolesnej w Orłowie, ul. Zawackiego 4

Od 19 do 21 kwietnia klasa IIe pod opieką pani Katarzyny Pucyło i pani Anny Szydłowskiej przebywała we Władysławowie, gdzie brała udział w zajęciach organizowanych w ramach Błękitnej Szkoły przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Warsztaty finansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pierwszego dnia tematem przewodnim były sowy.

Najpierw nauczyliśmy się, co jest pokarmem sów i jak można to zbadać. Uczniowie sami zidentyfikowali ofiary tych ptaków na podstawie tzw. wypluwek. Okazało się, że znalazły się tam pozostałości nie tylko po drobnych gryzoniach, ale także po znacznie większych ssakach.  Wieczorem, po wysłuchaniu wykładu o życiu sów i ich odgłosach, udaliśmy się na ich poszukiwanie.

Kolejny dzień rozpoczął się od zajęć związanych z chemią wód Bałtyku. Przebadana pod tym kątem została próbka wody pobrana z pełnym poświęceniem przez naszą uczennicę. Sprawdziliśmy następnie takie parametry wody jak pH, temperatura, zasolenie,  zawartość związków azotu, fosforanów i krzemianów.  Wieczorem wysłuchaliśmy wykładu o zwyczajach nietoperzy i wyruszyliśmy sprawdzić, czy już wybudziły się z zimowej hibernacji. 

 Ostatniego dnia odwiedziliśmy Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie obejrzeliśmy trening medyczny oraz wysłuchaliśmy wykładów o bałtyckich fokach oraz morświnach, delfinach i inne waleniach w Bałtyku.

Anna Szydłowska