Gdyńskie uroczystości poświęcone zesłańcom Sybiru rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Najświętszej Marii Panny, która została odprawiona w intencji Ojczyzny, Sybiraków i Rodziny Katyńskiej. Przed mszą uczniowie naszej szkoły przedstawili zebranym krótki program przygotowany przez nauczycielką języka polskiego Jolantę Moszczyńską.  Popłynęły słowa pieśni i wierszy oddające dramatyzm tamtych dni, ale też będące dowodem, że to wiara i umiłowanie Polski pozwoliły niektórym przetrwać i powrócić do Ojczyzny.

Pod pomnikiem „W Hołdzie Zesłańcom Sybiru” Prezes Gdyńskiego Koła Sybiraków Pan Aleksander Ryziński przywitał zebranych i zainicjował wystąpienia pełne bolesnych wspomnień i słów hołdu dla wszystkich, którzy od Sowietów doświadczyli bezmiaru cierpienia. Księża kapelani poprowadzili modlitwy za wszystkich zmarłych na Syberii.

Delegacja uczniów naszej szkoły z Panią Dyrektor Wiesławą Krysztofowicz złożyła kwiaty w imieniu społeczności szkolnej IX Liceum Ogólnokształcącego. Uroczysty Apel Poległych i Salwa Honorowa zakończyły gdyńskie uroczystości.

Barbara Buller