Spotkanie z profesorem Adamem Strzemboszem

25 października w progach naszej szkoły gościł profesor nauk prawnych, sędzia, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, kawaler Orderu Orła Białego, pan Adam Strzembosz. Na spotkanie z młodzieżą przybyli także Senator RP Sławomir Rybicki oraz Stanisław Zakroczymski – autor książki „Między prawem i sprawiedliwością” będącej wywiadem-rzeką z profesorem Strzemboszem. Gości uroczystą mową przywitała pani dyrektor Wiesława Krysztofowicz. Na spotkaniu pan Strzembosz opowiadał o swojej pracy, jej początkach.

Mówił również o konstytucji, prawie, powinnościach sędziego. Zadawane przez nas pytania dotyczyły ważności konstytucji kwietniowej, interpretacji prawa przez różnych sędziów w tych samych sądach, możliwości zmiany ustroju w Polsce (zwłaszcza na monarchię). Na koniec spotkania pan profesor wpisał się do księgi pamiątkowej i zapozował do wspólnego zdjęcia. 

Krystian Kaźmierczak - Klasa II a