Komunikat do uczniów i rodziców

25 i 26 kwietnia przewidziana akcja strajkowa nauczycieli

Wszelkie zmiany będziemy podawać na bieżąco na stronie internetowej naszej szkoły.

 

26 kwietnia o g. 10.00  odbędzie się rozdanie świadectw maturzystom
przez wychowawców 
w wyznaczonych salach lekcyjnych.

 

Prosimy o zwrot książek do biblioteki i kluczyków do szafek.

 

Wcześniej o g. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji maturzystów
w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej
w Orłowie.

 

z poważaniem

Wiesława Krysztofowicz

dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

     Informujemy, że Dzień Otwarty Szkoły

zaplanowany na 26 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się

Tak jest już od lat. Łączymy uroczyste obchody każdej kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze świętem naszej szkolnej społeczności. W dniu, w którym witamy w progach „Dziewiątki’ znamienitych gości: przedstawicieli Związku Piłsudczyków RP, Związku Sybiraków, Akademii Marynarki Wojennej, organizacji i stowarzyszeń współpracujących ze szkołą, wszystkich sympatyków i przyjaciół IXLO (ze szczególnym ukłonem dla wieloletniej dyrektorki Pani Aliny Mroczkowskiej), uczniowie klas I składają ślubowanie i stają się pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności.

 

Pani Dyrektor Wiesława Krysztofowicz serdecznie witając przybyłych gości, podkreśliła, że od lat wspierają oni pracę  szkoły z dużym zaangażowaniem włączając się  w realizowanie misji ukształtowania młodego człowieka poprzez naukę i wychowanie. 

 

Ceremonia składania ślubowania przebiegała jak zawsze bardzo uroczyście. Pan Zenon Marcinowski wychowawca klasy Ia odczytał podniosłe słowa roty ślubowania, a wyróżnieni uczniowie składający ślubowanie na pochylony Sztandar Szkoły, otrzymali potem z rąk Pani Dyrektor Krysztofowicz pamiątkowe znaczki z wizerunkiem Marszałka.

 

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie nagród w konkursach poprzedzających narodowe Święto Niepodległości. Tradycyjnie odbyły się trzy: historyczny - pod hasłem „Mamy Niepodległą”, fotograficzny – „Barwy nieobojętne” oraz międzyszkolny poezji i pieśni patriotycznej „Etiuda o wolności”. Zwycięzcy odebrali dyplomy i nagrody, a artyści słowa i muzyki dostarczyli zebranym wielu miłych wrażeń artystycznych, deklamując i wyśpiewując słowa o wolności.

 

Niezwykle istotnym dla naszego Liceum wydarzeniem było otwarcie  Sali Tradycji poświęconej pamięci  Patrona IX Liceum Ogólnokształcącego –Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:współtwórczyni i wieloletnia dyrektorka Szkoły pani Alina Mroczkowska, Profesor Daniel Duda – przyjaciel „Dziewiątki” od lat i orędownik nadania jej imienia Marszałka oraz Komandor Mariusz Mięsikowski –wieloletni koordynator współpracy naszego liceum z Akademią Marynarki Wojennej.

więcej zdjęć niebawem w Galerii

tekst Barbara Buller

fot. Sylwester Krygier