Nasza biblioteka wreszcie ma swój ekslibris. Z prac, które wpłynęły na konkurs wybraliśmy dwie wyróżniające się ...

i ich autorkom przyznaliśmy dwie równorzędne nagrody główne w postaci bonów do Empiku. Aleksandra Koleśnik z kl. IIc i Martyna Kupczyk z Ib zaprojektowały graficzny znak własnościowy książek ze szkolnej biblioteki i na podstawie ich projektu zostały wykonane profesjonalne pieczątki, które ozdobią wszystkie egzemplarze literatury pięknej oraz popularnonaukowej. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród dla uczennic oraz pieczątek dla bilioteki. 
15 listopada nagrody i dyplomy wręczyła w bibliotece Pani Dyrekor Krysztofowicz, a Ola i Martyna symbolicznie przystawiły swoje pieczątki na pierwszych egzemplarzach książek.

Barbara Buller