Rodziców uczniów przyjętych do klas pierwszych IX Liceum zapraszamy na spotkanie z Dyrekcją i wychowawcami 29 sierpnia o godzinie 17.00

spotkanie odbedzie się w auli szkoły

 

 

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

w dniu 1 września 2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego rozpoczynamy apelem na dziedzińcu szkoły

 

o godzinie 9.00 apel dla klas : TRZECICH i CZWARTYCH  

 

o godzinie 10.00 apel dla klas: PIERWSZYCH  i  DRUGICH 

 30 LAT MINĘŁO... JAK JEDEN DZIEŃ?

 

Miło nam przedstawić spot promocyjno-rocznicowy pt. "30 sekund na 30 lat".

Wykonanie: Karolina Ptaszyńska z klasy 3 E2 (fotografie), Maciej Muller z klasy 3 E1 (zdjęcia filmowe, montaż)
Na obchody 30-lecia naszego liceum zapraszamy w czerwcu!
 

W piątek 22. listopada 2019 r. klasy 1B2 oraz 1G1 (o profilu biologiczno-chemicznym) uczestniczyły w dwugodzinnym spotkaniu w ramach nowatorskiego projektu Unii Europejskiej związanego z energetyką odnawialną....

mającym na celu przybliżenie uczniom wodorowych ogniw paliwowych jako przyszłości przyjaznego dla środowiska napędzania pojazdów.

W ramach projektu FCHgo (Fuel Cells Hydrogen GO) przedstawione zostały zasoby energetyczne, zmiany klimatyczne oraz skutki, jakie te zmiany niosą dla człowieka i biosfery.

Doświadczenia dotyczyły termodynamiki, bilansu ciepła, promieniowania ciała doskonale czarnego. Szczególnie ciekawe były doświadczenia z promieniowaniem podczerwonym. 
Spotkanie prowadzili: prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz z Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Anna Kamińska z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

https://fchgo.eu/

Organizator: Tadeusz Bury