Zapraszamy do udzialu w międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Gdyni. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailowy koordynatorki szkolnej:  b.buller@lo9.gdynia.pl  do dnia 29 stycznia. Etap szkolny odbędzie się  w formie online  17 lutego. Z każdej szkoly do półfinału zakwalifikują się dwie osoby, które rozwiązując 15-minutowy test jednokrotnego wyboru, uzyskają największą ilość punktów. Tematyka konkursu obejmuje  szeroko rozumianą wiedzę o Gdyni, w szczególności takie zagadnienia jak: historia Gdyni, topografia miasta, podział na dzielnice wraz z ich charakterystyką, postacie ważne dla Gdyni, patroni gdyńskich ulic, gdyńskie instytucje kultury, edukacji i sportu, gdyńskie pomniki, tablice pamiątkowe, morski charakter miasta, samorząd Gdyni, architektura miasta, współczesne życie miasta, ciekawostki dotyczące miasta, miasta partnerskie Gdyni, zabytki Gdyni. Zapraszamy do udziału - warto poznać swoje miasto !

 

 link do regulaminu konkursu  www.gdynia.pl/konkurswiedzyogdyni