"Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej".

Pani Dorota Twarowska - nauczycielka języka angielskiego i przedsiębiorczości oraz Opiekunka Samorządu Uczniowskiego została koordynatorką programu w naszej szkole i po wstępnym szkoleniu deklaruje udział w kolejnych, zachęcając wszystkich do wspólnych działań na rzecz świadomego korzystania z dobrodziejstw technologii.

 

https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA

 

 

https://domowykodeks.pl/wp-content/uploads/2018/03/Problemowe-u%C5%BCywanie-smartfon%C3%B3w-2.pdf