W okresie od marca do czerwca 2021r uczniowie klas drugich realizowali projekt edukacyjny "Statystycznie rzecz biorąc…". Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji matematycznych, informatycznych i naukowo-technicznych oraz badanie zwyczajów młodzieży podczas pracy zdalnej.  Uczniowie zbierali dane statystyczne za pomocą przygotowanego arkusza Forms. Opracowali otrzymane wyniki i wyciągnęli z nich wnioski. Efekty swojej pracy zaprezentowali przed Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami i przedstawicielami wszystkich klas w formie prezentacji oraz w postaci posterów 1 czerwca 2021.Wybranie klasy, która poradziła sobie najlepiej z zadaniem nie było łatwe i wszystkim bardzo dziękujemy za ciekawe opracowania i naukową analizę wyników badań, a szczególne gratulacje składamy klasie 2b2.