Pierwszego września 2021 jak co roku zapełnił się dziedziniec szkolny odświętnie ubranymi uczennicami i uczniami, czekającymi na oficjalną inaugurację nowego roku szkolnego. Mimo maseczek na twarzach wszystkim towarzyszy nadzieja, że nadchodzące 10 miesięcy spędzimy na nauce stacjonarnej - w klasach, nie online, z nauczycielami, wśród rówieśników - słuchając, rozmawiając, dyskutując wreszcie bez pośrednictwa kamery i mikrofonu.


Jednak jeszcze obowiązują pewne zalecenia reżimu sanitarnego, więc powitanie przez Panią Dyrektor Wiesławę Krysztofowicz jest serdeczne, ale krótkie. Tegoroczni maturzyści słyszą zapewnienia wspomagania przez nauczycieli w  nauce i powtórkach do  egzaminu dojrzałości, a wszyscy zachętę do osobistego rozwoju i zdobywania wiedzy i dobrych doświadczeń. Uczennice i uczniowie klas pierwszych, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, legitymacje   szkolne otrzymują z rąk Pani Dyrektor. 

W nastroju powagi wszyscy słuchamy przypomnienia o historycznym wydźwięku daty pierwszego września.

Po tej krótkiej oficjalnej części wszystkich czeka jeszcze spotkanie z wychowawczyniami i wychowawcami oraz pierwsza porcja komunikatów i ustaleń. Jeszcze rzut oka na plan i zaczynamy rok szkolny 2021/2022