30 LAT MINĘŁO... JAK JEDEN DZIEŃ?

 

Miło nam przedstawić spot promocyjno-rocznicowy pt. "30 sekund na 30 lat".

Wykonanie: Karolina Ptaszyńska z klasy 3 E2 (fotografie), Maciej Muller z klasy 3 E1 (zdjęcia filmowe, montaż)
Na obchody 30-lecia naszego liceum zapraszamy w czerwcu!
 

Zapraszamy uczniów klas trzecich do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie plakatu pt. “Jak być eko – ochrona środowiska w naszym otoczeniu.” Plakat może być przygotowany w technice tradycyjnej lub cyfrowej. Termin oddania prac mija 11.04.2022r. Więcej informacji znajdziecie poniżej w regulaminie. Czekamy na Wasze prace 😊  

Nauczycielki języka hiszpańskiego i niemieckiego 

 

 

 

 

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU W JĘZYKU HISZPAŃSKIM LUB NIEMIECKIMNA PLAKAT pt.

 

„Jak być eko – ochrona środowiska w naszym otoczeniu”

 

 

 § 1

 

CELE KONKURSU

 

 1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim i hiszpańskim.
 2. Pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego i hiszpańskiego.
 3. Rozwijanie kompetencji TIKlub/ i artystycznych.
 4. Rozbudzanie innowacyjności i kreatywności uczniów.
 5. Propagowanie postaw ekologicznych.
 6. Szerzenie koncepcji ekologicznego sposobu życia.  

§ 2

 

ADRESACI KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III po szkole podstawowej i gimnazjum.
 2. Jeden uczestnik może oddać jedną pracę konkursową.
 3. Konkurs obejmuje jeden etap

 § 3

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. W celu wzięcia udziału w konkursie należy przygotować plakat - infografikę o czytelnym i jasnym przekazie tekstowym oraz graficznym. Może on być wykonany w dowolnej technice tradycyjnej (format minimum A3) lub cyfrowej (plik pdf, png lub jpg)

 

2. Praca Konkursowa nie może:
zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem,
- zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów,
- naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich (grafiki muszą pochodzić z legalnych źródeł typu: pixabay, pexels, freepik, unsplash) oraz prawa do ochrony wizerunku.

 

3. W pracy konkursowej muszą pojawić się: nagłówek/tytuł, co najmniej 15 słówek/zwrotów związanych z tematyką ochrony środowiska, grafika adekwatna do treści plakatu.

 

4.Tematyka plakatu może dotyczyć jednego lub wielu aspektów ochrony środowiska

 

5. Ocenie podlegać będą następujące elementy

 • pomysł,
 • poprawność i użyte środki językowe,
 • walory artystyczne,
 • szerokie ujęcie tematu i kreatywność
 • samodzielność wykonania pracy (pomysł na wykonanie plakatu musi pochodzić od jego autora, nie może być „skopiowany” z Internetu)

§ 4

 

TERMINARZ

 

 1. Plakaty w formie tradycyjnej należy przekazać osobiście nauczycielkom uczącym danego języka, a plakaty w formie cyfrowej przesłać na ich mailowy adres szkolny do 11.04.2022 r.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 13.04.2022 r.

 

§ 5

 

 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY

 

 1. Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace spośród plakatów tradycyjnych i trzy spośród plakatów cyfrowych. W przypadku małej liczby zgłoszonych prac wyłonione zostaną tylko trzy najlepsze prace bez uwzględniania podziału na ich rodzaj. Komisja konkursowa może przydzielić wyróżnienia.
 2. Dla laureatów 3 pierwszych miejsc przewidziane są drobne nagrody i dyplomy oraz dla wszystkich uczestników oceny z języka niemieckiego lub hiszpańskiego.