30 LAT MINĘŁO... JAK JEDEN DZIEŃ?

 

Miło nam przedstawić spot promocyjno-rocznicowy pt. "30 sekund na 30 lat".

Wykonanie: Karolina Ptaszyńska z klasy 3 E2 (fotografie), Maciej Muller z klasy 3 E1 (zdjęcia filmowe, montaż)
Na obchody 30-lecia naszego liceum zapraszamy w czerwcu!
 

Public Speaking Competition

Termin: 27 maja 2022

Temat: 'We are only as strong as we are united, as weak as we are divided.' - J.K. Rowling

W trakcie przemówienia można wykorzystać rekwizyty, kostiumy, prezentację multimedialną, itd. Czas prezentacji: 2-5 minut

 

więcej informacji oraz regulamin- poniżej

Ocenie podlegać będą:

- treść prezentacji, znajomość tematu, równowaga argumentów,

- kompozycja,

- siła przekazu,

- kontakt z odbiorcą czyli umiejętność zbudowania odpowiedniej relacji z publicznością, efektywne wykorzystanie humoru i / lub emocji. Nagradzany będzie naturalny styl wypowiedzi, a nie wyrecytowany z pamięci tekst,

- styl i technika, czyli sposób wygłaszania, płynność wypowiedzi, postawa, kontakt wzrokowy, stosowanie gestu,

- zastosowane słownictwo i gramatyka oraz poprawność językowa.

Zgłoszenie do nauczycielki języka angielskiego lub mailowo m.selonka@lo9.gdynia.pl, j.stenka@lo9.gdynia.pl do 24 maja 2022

 

Regulamin konkursu

ORGANIZATOR KONKURSU

 

Organizatorem szkolnego konkursu krasomówczego w języku angielskim jest zespół nauczycieli języka angielskiego IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

  • 1 CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

- propagowanie nauki języka angielskiego,

- motywowanie uczniów do rozwoju umiejętności wypowiadania się publicznie w języku angielskim i do dbania o jakość języka,

- doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim,

- przygotowanie do udziału w życiu publicznym.

  • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny.

Za udział w konkursie organizator nie pobiera żadnych opłat.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego niezależnie od poziomu znajomości języka.

Biorąc udział w konkursie uczestnik:

- oświadcza, że jest autorem wygłoszonej przemowy i przyjmuje pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich,

- wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz fotografii na stronie internetowej szkoły.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

  • 3 PRZEDMIOT KONKURSU

Wygłoszenie przemowy w języku angielskim na temat: 'We are only as strong as we are united, as weak as we are divided.' - J.K. Rowling.

W trakcie przemówienia można wykorzystać rekwizyty, kostiumy, prezentację multimedialną, itd.

Czas prezentacji: 2-5 minut

  • 4 ETAPY KONKURSU

Zgłoszenie udziału w konkursie nauczycielowi języka angielskiego: do 24.05.2022.

Termin konkursu: 27.05.2022

W dniu konkursu jury składające się z nauczycieli języka angielskiego wyłoni zwycięzców spośród uczestników konkursu. Werdykt jury będzie ostateczny.

Ocenie podlegać będą:

- treść prezentacji, znajomość tematu, równowaga argumentów,

- kompozycja,

- siła przekazu,

- kontakt z odbiorcą czyli umiejętność zbudowania odpowiedniej relacji z publicznością, efektywne wykorzystanie humoru i / lub emocji. Nagradzany będzie naturalny styl wypowiedzi, a nie wyrecytowany z pamięci tekst,

- styl i technika, czyli sposób wygłaszania, płynność wypowiedzi, postawa, kontakt wzrokowy, stosowanie gestu,

- zastosowane słownictwo i gramatyka oraz poprawność językowa.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody ufundowane przez Radę Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego.