Lista osób przyjętych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

spotkanie z rodzicami osób przyjętych do IX Liceum w Gdyni

odbędzie się 31 sierpnia (wtorek) o godzinie 17.00

ze względu na obostrzenia epidemiologiczne prosimy o przybycie jednego rodzica (opiekuna)

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas trzecich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 9.00

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas pierwszych i drugich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 10.30

 

informacja o podręcznikach obowiązujących w nowym roku szkolnym

znajduje się w zakładce "dla ucznia"

 

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc   poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, na podstawie złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie (formularz dostępny w zakładce rekrutacja)

 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

  

Terminy konsultacji dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

L.p

Nazwisko i imię nauczycielki/nauczyciela

Przedmiot

Dzień tygodnia i godzina

1.

Banasik Maria

język polski, plastyka

Piątek 15.40-16.20

2.

Błajek Alicja

matematyka

Wtorek 9.15- 10.00

3.

Brodziński Krzysztof

chemia

Piątek 14.55-15.40

4.

Brudnicka Agnieszka

matematyka

Według potrzeb

5.

Bury Tadeusz

informatyka

Środa 10.10-10.55

6.

Czech Daniel

edukacja dla bezpieczeństwa

Poniedziałek 14.00-14.45

7.

Delekta Edyta

język niemiecki

Wtorek 15.40- 16.25

8.

Filipp Beata

język polski

Piątek 15.45-16.20

9.

Góralski Marin

wychowanie fizyczne

Poniedziałek 14.00-14.45

10.

Grasza Beata

język angielski

Poniedziałek 12.10-12.55

11.

Hochleitner Anna

religia

Poniedziałek 11.05-11.50

12.

Jastrzębska Anna

matematyka

Poniedziałek 10.10-10.55

13.

Jaśkiewicz Anna

filozofia, etyka

Czwartek 9.00-10.00

14.

Konecka-Tężycka-Magdalena

wychowanie fizyczne

Poniedziałek 10.10-10.55

15.

Korczak Katarzyna

język angielski

Środa 14.55-15.40

16.

Kozak-Pawlak Grażyna

matematyka

Wtorek 14.45- 15.30

17.

Krause Anna

język angielski

Czwartek 14.00 -14.45

18.

Krysztofowicz Wiesława

geografia, przyroda

Poniedziałek 14.00-14.45

19.

Kubiak Dorota

matematyka

Środa 11.05-11.50

20.

Kulka-Radko Agnieszka

geografia

Piątek 14.00-14.45

21.

Kulling Monika

język polski, historia filmu

Wtorek 12.10-12.55

22.

Kulpińska Małgorzata

biologia, przyroda

Wtorek 14.45-15.30

23.

Ligęza Grażyna

edukacja dla bezpieczeństwa

Wtorek 16.15-17.00

24.

Lipińska Lucyna

język angielski

Środa 14.00-14.45

25.

Ławicka Agnieszka

wychowanie fizyczne

Czwartek 12.10-12.55

26.

Malicka-Kowalczyk Olga

język polski, historia teatru

Środa 10.10- 10.55

27.

Mandrysz Jan

chemia

Czwartek 9.15-10.00

28.

Marchwicka Joanna

matematyka

Według potrzeb

29.

Marcinowski Zenon

język polski. historia i społeczeństwo

Poniedziałek 15.40-16.25

30.

Mironiuk Ewa

język niemiecki

Wtorek 16.30-17.15

31.

Nowicka-Nozdryń Krystyna

język francuski, język hiszpański

Poniedziałek 14.00-14.45

32.

Nozdrzykowska Katarzyna

język angielski

Wtorek 14.00-14.45

33.

Ordyniec Arkadiusz

historia

Środa 16.00-16.45

34.

Pabisiak Barbara

język polski

Środa 10.10-10.55

35.

Paszak Danuta

język angielski

Czwartek 16.00-16.45

36.

Ptaszyński Maciej

wychowanie fizyczne

Czwartek 11.05- 11.50

37.

Pucyło Katarzyna

język angielski

Czwartek 12.10-12.55

38.

Ratajczyk Sylwia

język niemiecki

Wtorek 15.45-16.30

39.

Reclaw Gabriela

język hiszpański

Poniedziałek 12.10-12.55

40.

Rogowska Alicja

matematyka, fizyka

Czwartek 15.40-16.25 termin umowny

41.

Rowan Agnieszka

język rosyjski

Wtorek 10.00-10.45

42.

Selonka Magdalena

język angielski

Poniedziałek 14.00-15.00

43.

Skibowska-Bąkała Katarzyna

język angielski

Środa 15.50-16.30

44.

Sobieraj Leszek

historia, historia i społeczeństwo,
wiedza o społeczeństwie

Środa 14.00-14.45

45.

Spisak-Pietruszka Joanna

biologia

Czwartek 13.05-13.55

46.

Starek Katarzyna

religia

Czwartek 14.55-15.40

47.

Starnawski Marcin

wychowanie fizyczne

Piątek 12.10-12.55

48.

Stenka Joanna

język angielski, język hiszpański

Poniedziałek 15.45- 16.30

49.

Surażyński Przemysław

wychowanie fizyczne

Czwartek 9.15-10.30

50.

Szatrowska Dorota

wychowanie fizyczne

Czwartek 14.00-14.55

51.

Szeleźniak-Białkowska Katarzyna

wychowanie fizyczne

Poniedziałek 12.10-12.55

52.

Szydłowska Anna

chemia

Wtorek 12.10-12.55

53.

Szymańska Katarzyna

geografia

Piątek 8.15-9.00

54.

Turyn Małgorzata

biologia, ratownictwo przedmedyczne

Środa 11.00-11.40

55.

Twarowska Dorota

język angielski, przedsiębiorczość,
ekonomia w praktyce

Poniedziałek 14.00-14.45

Wtorek 13.05-13.50

56.

Walaszek Paweł

historia, historia i społeczeństwo,
wiedza o społeczeństwie

Poniedziałek 13.05- 13.50

57.

Wojculewicz-Grabowska Magda

język angielski

Środa 10.10-10.55

58.

Wojtowicz Mirosław

fizyka, informatyka

Piątek 14.45-15.30

59.

Wysocki Artur

historia, historia i społeczeństwo,
wiedza o społeczeństwie

Poniedziałek 10.10 -10.50

.