INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Instrukcja dla zdających egzamin maturalny znajduje się w zakładce MATURA w folderze DLA UCZNIA   

                                            

26.03.2021 r.

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

INFORMACJE DLA KLAS PIERWSZYCH i DRUGICH:

 

Nauczanie hybrydowe:  od 17 do 28 maja 2021 r.zgodnie z podanym harmonogramem

 

Wystawienie propozycji ocen:  do 18 maja 2021 r. 

Zebranie z rodzicami:  19 maja 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  3 i 4 czerwca 2021 r.

Ostateczne wystawienie ocen:  do 18 czerwca 2021 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna:  21 czerwca 2021 r. 

Zakończenie roku szkolnego:  25 czerwca 2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 14 maja 2021 r.

 

W czasie matur, w dniach od 4 do 7 maja, ustalono dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczennic oraz uczniów klas I i II.

 

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

23. 04.2021r.

uczennice i uczniowie zwolnieni z zajęć lub oczekujący na lekcję pozostają pod opieką nauczycieli w bibliotece

(w przypadku zwolnienia z wychownia fizycznego – pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego wf)

    

 

ZASTĘPSTWA NA PONIEDZIAŁEK → 10 MAJA 2021 r.

 

nieobecni: M. Wójtowicz

nauczyciele oddelegowani na egzamin maturalny: A. Krause, K. Korczak, K. Nowicka-Nozdryń, M. Wojculewicz-Grabowska, K. Skibowska-Bąkała, S. Ratajczyk, A. Mikłaszewska, K. Gawecka, K. Nozdrzykowska, B. Grasza, A. Ławicka, E. Delekta, T. Bury

od 12.00: A. Mestek-Giedrys, B. Adamczyk

 

za p. K. Korczak:

7 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

 

za p. K. Nowicka-Nozdryń:

1 godzina → klasa 2A2 → grupa zwolniona .

2 godzina → klasa 2A2 → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2B1 → grupa zwolniona

 

za p. K. Skibowska-Bąkała:

5 godzina → klasa 2A1 → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2B1 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

 

za p. S. Ratajczyk:

2 godzina → klasa 1G → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 1C → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 2F1 → zajęcia odbędą się zgodnie z planem

 

za p. M. Wójtowicza:

4 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 2D1 → grupa zwolniona

 

za p. K. Nozdrzykowska:

1 godzina → klasa 1B → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 2A1 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

 

za p. B. Grasza:

7 godzina → klasa 1A → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 2E2 → zajęcia odbędą się zgodnie z planem

 

za p. A. Ławicka:

5 godzina → klasa 1B → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 1D → grupa zwolniona

 

za p. E. Delekta:

1 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona

 

 

za p. T. Burego:

1 godzina → klasa 2E1 → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 1G → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 1G → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 1B → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2E1 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 2B1 → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 2B1 → zajęcia odbędą się zgodnie z planem

 

 

za p. W. Krysztofowicz:

7 godzina → klasa 2A2 → grupa zwolniona

 

 

ZASTĘPSTWA NA WTOREK → 11 MAJA 2021 r.

nieobecni: M. Wójtowicz,

oddelegowani na egzamin maturalny: A. Krause, K. Korczak, M. Kulpińska, A. Ławicka, E. Delekta, A. Mikłaszewska, B. Adamczyk, B. Buller, W. Kulling, M. Turyn, K. Szeleźniak-Białkowska, P. Surażyński, O. Malicka-Kowalczyk, s. K. Starek

od 12.00: A. Mestek-Giedrys, K. Gawecka, S. Ratajczyk

 

za p. K. Korczak:

3 godzina → klasa 2F1 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 1C → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

 

za p. M. Kulpińska:

4 godzina → klasa 2E1 → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2A1 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 2F1 → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 2A2 → zajęcia odbędą się zgodnie z planem

 

za p. A. Ławicka:

3 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona

 

za p. E. Delekta:

6 godzina → zaj. ind → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 2C2 →→ grupa zwolniona

 

za p. M. Turyn:

3 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona

6 godzina → klasa1G → grupa zwolniona

 

za p. K. Szeleźniak-Białkowska:

1 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 1C → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

 

za p. P. Surażyński:

2 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2B2 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2D1 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2A2 → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2D2 → grupa zwolniona

 

 

za p. O. Malicka-Kowalczyk:

2 godzina → klasa 2B2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 1D → grupa zwolniona

 

za s. K. Starek:

1 godzina → klasa 2A2 2D2 2E2 → grupa zwolniona

2 godzina → klasa 1B → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 1G → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 1A → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 2C2 2G2 2B2 → zajęcia odbędą się zgodnie z planem

 

za p. S. Ratajczyk:

8 godzina → zaj.. ind → grupa zwolniona

 

za p. M. Wójtowicza:

godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

 

ZASTĘPSTWA NA ŚRODĘ → 12 MAJA 2021 r.

nieobecni: M. Wójtowicz,

oddelegowani na egzamin maturalny: M. Wojculewicz-Grabowska, A.Ławicka, A. Mestek-Giedrys, D. Szatrowska, K. Gawecka, K. Skibowska-Bąkała, B. Buller, M. Konecka-Tężycka, M. Starnawski,

 

za p. M. Wojculewicz-Grabowska:

2 godzina → klasa 2B2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2B1 → grupa zwolniona

 

za p. A. Ławicka:

7 godzina → klasa 1D → grupa zwolniona

 

za p. D. Szatrowska:

6 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

 

za p. K. Skibowska-Bąkała:

6 godzina → klasa 2B1 → grupa zwolniona

 

za p. M. Konecka-Tężycka:

2 godzina → klasa 2E2 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2E1 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2A1 → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2B1 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 2F1 → grupa zwolniona

 

za p. M. Starnawskiego:

3 godzina → klasa 2G2 → zajęcia odbędą się zgodnie z planem

6 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 2F1 → grupa zwolniona

9 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona

 

za p. M. Wójtowicza:

2 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

 

za p. W. Krysztofowicz:

5 godzina → klasa 2E2 → grupa zwolniona

 

 

ZASTĘPSTWA NA CZWARTEK → 13 MAJA 2021 r.

nieobecni:

oddelegowani na egzamin maturalny: A. Ławicka, A.Krause, K. Korczak, E. Mironiuk, A. Mestek-Giedrys, K. Gawecka, B. Buller, P. Surażyński,

od 12:00: J. Marchwicka, W. Kulling, K. Skibowska-Bąkała, A. Ordyniec, B. Adamczyk, A. Wysocki, A. Mikłaszewska,

 

za p. A. Ławicka:

2 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 1B → grupa zwolniona

 

za p. A. Krause:

4 godzina → klasa 2D2 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 1G → grupa zwolniona

 

za p. K. Korczak:

2 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona

 

za p. E. Mironiuk:

2 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2D1 → grupa zwolniona

 

za p. P. Surażyński:

2 godzina → klasa 1B → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2E2 → grupa zwolniona

6 godzina → klasa 2E1 → grupa zwolniona

 

za p. K. Skibowska-Bąkała:

8 godzina → klasa 2A1 → grupa zwolniona

 

za p.A. Wysocki:

7 godzina → klasa 2D1 → grupa zwolniona

 

ZASTĘPSTWA NA PIĄTEK → 14 MAJA 2021 r.

nieobecni:

oddelegowani na egzamin maturalny: A. Jastrzębska, A. Brudnicka, A. Mikłaszewska, B. Adamczyk, B. Buller, K. Szeleźniak- Białkowska, A. Hochleitner,

od 12.00: A. Ordyniec, K. Gawecka, W. Kulling, A. Ławicka, K. Nowicka-Nozdryń,

 

za p. A. Jastrzębska:

2 godzina → klasa 1E → grupa zwolniona

 

za p. A. Brudnicka:

2 godzina → klasa 2B2 → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 1C → grupa zwolniona

 

za p. K. Szeleźniak-Białkowską:

3 godzina → klasa 2C2 → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2G2 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2D2 → grupa zwolniona

 

 

za p. A. Hochleitner:

3 godzina → klasa 1D → grupa zwolniona

4 godzina → klasa 2C1 → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2E1 → grupa zwolniona

7 godzina → klasa 2B1 → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 2D1 → zajęcia odbędą się zgodnie z planem

9 godzina → klasa 2D1 → zajęcia odbędą się zgodnie z planem

 

za p. A. Ordyniec:

1 godzina → klasa 2E2 → zajęcia odbędą się zgodnie z planem

3 godzina → klasa 2E1 → zajęcia odbędą się zgodnie z planem

4 godzina → klasa 2E2 → grupa zwolniona

 

za p. A. Ławicka:

1 godzina → klasa 1B → zajęcia odbędą się zgodnie z planem

4 godzina → klasa 1D → grupa zwolniona

5 godzina → klasa 2G1 → grupa zwolniona

 

za p. K. Nowicka-Nozdryń:

7 godzina → klasa 2E1 → grupa zwolniona

8 godzina → klasa 2A1 → grupa zwolniona