Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

w dniu 25 czerwca 2021

 

Zakończenie roku szkolnego rozpoczynamy apelem na dziedzińcu szkoły

 

 

o godzinie 9.00 apel dla klas : 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A1, 2B1, 2C1 

 

 po apelu rozdanie świadectw w klasach

 

o godzinie 10.00 apel dla klas: 2D1, 2E1, 2F1, 2G1, 2A2, 2B2, 2C2, 2D2, 2E2, 2G2 

 

po apelu rozdanie świadectw w klasach

Zgodnie z nowymi zaleceniami zdalnego nauczania wprowadzonymi Rozporządzeniem MEN,
Dz.Ust. z 2020r. poz. 493 § 1.pkt 9

Dyrektor.... zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

Podajemy terminy konsultacji dla rodziców i uczniów, w czasie których nauczycielki i nauczyciele IX Liceum będą dostępni w czasie obowiązującego nauczania zdalnego

Imię i nazwisko - dzień - godziny dostępności - adres poczty elektronicznej office365 dla Edukacji

 

Banasik Maria – środa - 11.00 - 12.00 - m.banasik@lo9.gdynia.pl

 

Błajek Alicja – poniedziałek - 10.10-11.00 - a.blajek@lo9.gdynia.pl

 

Brodziński Krzysztof – wtorek – 10.00-11.00 - k.brodzinski@lo9.gdynia.pl

 

Brudnicka Agnieszka - poniedziałek - 11.05 - 11.50 - a.brudnicka@lo9.gdynia.pl

 

Bury Tadeusz – czwartek - 10.10 - 11.05 - bury.tadeusz@lo9.gdynia.pl

 

Czech Daniel – poniedziałek - 12.00-13.00 - d.czech@lo9.gdynia.pl

 

Delekta Edyta – środa - 9.00-10.00 - e.delekta@lo9.gdynia.pl

 

Filipp Beata - czwartek - 14.00 - 15.00 - b.filipp@lo9.gdynia.pl

 

Grasza Beata – czwartek- 10.00 - 11.00 - b.grasza@lo9.gdynia.pl

 

Góralski Marcin – czwartek- 13.00 - 14.00 - m.goralski@lo9.gdynia.pl

 

Hochleitner Anna - Środa 11.00-12.00 - a.hochleitner@lo9.gdynia.pl

 

Jastrzębska Anna – piątek - 11.50 - 12.35 - a.jastrzebska@lo9.gdynia.pl

 

Konecka-Tężycka Magdalena - środa 14.00-15.00 - m.konecka@lo9.gdynia.pl

 

Korczak Katarzyna – wtorek - 10.00-11.00 - k.korczak@lo9.gdynia.pl

 

Kozak-Pawlak Grażyna - poniedziałek 12.00-13.00 - g.kozk@lo9.gdynia.pl

 

Krause Anna – czwartek 11.00 - 12.00 - a.krause@lo9.gdynia.pl

 

Kubiak Dorota – wtorek 14.00- 15.00 - d.kubiak@lo9.gdynia.pl

 

Kulka-Radko Agnieszka – wtorek 11.00-12.00 a.kulka@lo9.gdynia.pl

 

Kulling Monika - poniedziałek 12.00-13.00 m.marcinowska@lo9.gdynia.pl

 

Kulling Wojciech – czwartek 13.00-14.00 w.kulling@lo9.gdynia.pl

 

Kulpińska Małgorzata - poniedziałek 10-11.m.kulpinska@lo9.gdynia.pl

 

Ligęza Grażyna - środa 14.00 - 15.00 g.ligeza@lo9.gdynia.pl

 

Lucyna Lipińska - wtorek 10.00-11.00 l.lipinska@lo9.gdynia.pl

 

Ławicka Agnieszka - środa 11.00- 12.00 a.lawicka@lo9.gdynia.l

 

Łojek-Kurzętkowska Maria - piątek 12:00-13:00 m.lojek@lo9.gdynia.pl

 

Malicka-Kowalczyk Olga –wtorek 14.00-15.00 o.malicka@lo9.gdynia.pl

 

Mandrysz Jan - środa 13:00-14:00 j.mandrysz@lo9.gdynia.pl

 

Marchwicka Joanna - poniedziałek 11:01-12:01 j.marchwicka@lo9.gdynia.pl

 

Marcinowski Zenon – czwartek 10.00 - 11.00 z.marcinowski@lo9.gdynia.pl

 

Mironiuk Ewa - środa 9.00 - 10.00 e.mironiuk@lo9.gdynia.pl

 

Nowicka-Nozdryń Krystyna - środa 13.00 -14.00 k.nowicka@lo9.gdynia.pl

 

Nozdrzykowska Katarzyna – środa 12.00-13.00 k.nozdrzykowska@lo9.gdynia.pl

 

Ordyniec Arkadiusz - środa 14.00 – 15.00 a.ordyniec@lo9.pl

 

Pabisiak Barbara – czwartek 13.00-13.45 - b.pabisiak@lo9.gdynia.pl

 

Paszak Danuta – czwartek 11.00-12.00 d.paszak@lo9.gdynia.pl

 

Ptaszyński Maciej - poniedziałek 9.00-10.00 - m.ptaszynski@lo9.gdynia.pl

 

Pucyło Katarzyna - piątek 10:30-11:30 k.pucylo@lo9.gdynia.pl

 

Ratajczyk Sylwia – poniedziałek 11.30- 12.30 s.ratajczyk@lo9.gdynia.pl

 

Reclaw Gabriela - środa 9.00-10.00 g.reclaw@lo9.gdynia.pl

 

Rogowska Alicja - środa 13.00-14.00 a.rogowska@lo9.gdynia.pl

 

Selonka Magdalena - czwartek 9.30-10.30 m.selonka@lo9.gdynia.pl

 

Skibowska-Bąkała Katarzyna - czwartek 12.00-13.00 k.skibowska@lo9.gdynia.pl

 

Sobieraj Leszek – wtorek – 14.00-15.00 l.sobieraj@lo9.gdynia.pl

 

Spisak-Pietruszka Joanna - środa - 10.00-11.00 j.spisak@lo9.gdynia.pl

 

Starek Katarzyna – środa - 11.00 - 12.00 k.starek@lo9.gdynia.pl

 

Starnawski Marcin – wtorek- 13.00 - 14.00 m.starnawski@lo9.gdynia.pl

 

Stenka Joanna – wtorek - 10.15-11.15 j.stenka@lo9.gdynia.pl

 

Surażyński Przemysław - piątek 13:00-14:00 p.surazynski@lo9.gdynia.pl

 

Szeleźniak-Białkowska Katarzyna – czwartek 11.00 - 12.00 k.szelezniak@lo9.gdynia.pl

 

Szydłowska Anna – wtorek 13.00 - 14:00 a.szydlowska@lo9.gdynia.pl

 

Szymańska Katarzyna – wtorek - 11.00 - 12.00 katarzyna.szymanska@lo9.gdynia.pl

 

Turyn Małgorzata – wtorek - 12.00-13.00 m.turyn@lo9.gdynia.pl

 

Twarowska Dorota – wtorek – 17.00-18.00 d.twarowska@lo9.gdynia.pl

 

Walaszek Paweł - poniedziałek 11.00 - 12.00 p.walaszek@lo9.gdynia.pl

 

Wojculewicz-Grabowska Magda - wtorek 10:00-11:00 m.wojculewicz@lo9.gdynia.pl

 

Wójtowicz Mirosław - środa 14.50 - 15.50  m.wojtowicz@lo9.gdynia.pl

 

Wysocki Artur - środa 11.00-12.00 a.wysocki@lo9.gdynia.pl