Lista osób przyjętych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

spotkanie z rodzicami osób przyjętych do IX Liceum w Gdyni

odbędzie się 31 sierpnia (wtorek) o godzinie 17.00

ze względu na obostrzenia epidemiologiczne prosimy o przybycie jednego rodzica (opiekuna)

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas trzecich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 9.00

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas pierwszych i drugich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 10.30

 

informacja o podręcznikach obowiązujących w nowym roku szkolnym

znajduje się w zakładce "dla ucznia"

 

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc   poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, na podstawie złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie (formularz dostępny w zakładce rekrutacja)

 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

  

Uczennica klasy Ia- Anna Głodowska wraz z panią Anną Hochleitner w roli opiekuna, w dniach 12-14 czerwca wyjechała na XXI Ogólnopolski Finał Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" w Ostródzie. Towarzyszyła im w tej delegacji szóstka pozostałych laureatów gdyńskiej edycji tego konkursu.

 

 

 

 

Anna jako przedstawicielka Gdyni  oraz naszej szkoły miała szansę uczestniczyć w wielu atrakcjach zapewnionych w Ostródzie, między innymi; w koncercie zespołu November Project i Łąki Łan, w zwiedzaniu muzeum na polu Grunwaldzkim, w pokazie walk rycerskich oraz zwiedzaniu Ostródy.

W sobotę 13 czerwca, odbyła się gala finałowa konkursu, w czasie której zostały ogłoszone wyniki, Anna wprawdzie nie została laureatką ogólnopolskiej edycj, lecz podsumowuje tę przygodę tymi słowami: "To był wielki zaszczyt, móc reprezentować Gdynię w tak prestiżowym konkursie. Czuję się zobowiązana do tego, by swoją postawą zachęcać innych do brania udziału w wolontariatach, motywuje mnie to również do dalszego działania. Mimo iż nie stanęłam na podium, to i tak czuję, że wygrałam -  poznałam wspaniałych ludzi, którzy wspierali mnie przez cały wyjazd. Mam nadzieję że w najbliższym czasie znowu się z nimi spotkam."