30 LAT MINĘŁO... JAK JEDEN DZIEŃ?

 

Miło nam przedstawić spot promocyjno-rocznicowy pt. "30 sekund na 30 lat".

Wykonanie: Karolina Ptaszyńska z klasy 3 E2 (fotografie), Maciej Muller z klasy 3 E1 (zdjęcia filmowe, montaż)
Na obchody 30-lecia naszego liceum zapraszamy w czerwcu!
 

 

  

 

Projeky edukacyjne

realizowane w roku szkolnym 2021/2022

 

 

 

 

Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe” w ramach cyklu edukacja filmowa. Informacje o projekcie/instrukcja dla ucznia

 

 

Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe” skierowany jest do uczniów klasy IE o profilu teatralno-filmowym i obejmuje cykl lekcji poświęconych analizie języka filmu. W ramach jego realizacji przewiduje się przeprowadzenie cyklu lekcji filmowych korespondujących z realizowanym w ramach oferty klasy projektem filmowym. Projekt realizowany jest we współpracy z Filmoteką Szkolną.

 

 

· Temat projektu: „Wielkie dzieła filmowe”.

 

· Cel projektu: Zapoznanie z różnymi narzędziami, przy użyciu których tworzone jest dzieło filmowe. Rozwijanie zainteresowań uczniów. Poznawanie tekstów kultury korespondujących z realizowaną podstawą programową i ofertą klasy, służących również przygotowaniu do egzaminu maturalnego.

 

· Forma realizacji: Projekt ma formę cyklu zajęć poświęconych analizie języka filmu oraz ważnych tematów podejmowanych przez dzieła filmowe.

 

· Czas realizacji: Początek projektu: październik 2021r. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na czerwiec 2022r.

 

· Zaangażowanie uczniów: każdorazowo w trakcie poznawania dzieła filmowego uczniowie gromadzą informacje dotyczące wykorzystanych w nim elementów właściwych dla języka filmu, wykorzystanych w dziele motywów. Następnie przeprowadzona jest dyskusja o filmie. Projekt kończy quiz wiedzy dotyczącej analizowanych dzieła filmowych.

 

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Monika Kulling

 

 

 

 

 

 

 Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe” w ramach cyklu edukacja filmowa. Informacje o projekcie/instrukcja dla ucznia

 

 

Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe” skierowany jest do uczniów klasy IIE o profilu teatralno-filmowym i obejmuje cykl lekcji poświęconych analizie języka filmu. W ramach jego realizacji przewiduje się przeprowadzenie cyklu lekcji filmowych korespondujących z realizowanym w ramach oferty klasy projektem filmowym. Projekt realizowany jest we współpracy z Filmoteką Szkolną.

 

· Temat projektu: „Wielkie dzieła filmowe”.

 

· Cel projektu: Zapoznanie z różnymi narzędziami, przy użyciu których tworzone jest dzieło filmowe. Rozwijanie zainteresowań uczniów. Poznawanie tekstów kultury korespondujących z realizowaną podstawą programową i ofertą klasy, służących również przygotowaniu do egzaminu maturalnego.

 

· Forma realizacji: Projekt ma formę cyklu zajęć poświęconych analizie języka filmu oraz ważnych tematów podejmowanych przez dzieła filmowe.

 

· Czas realizacji: Początek projektu: październik 2021r. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na czerwiec 2022r.

 

· Zaangażowanie uczniów: każdorazowo w trakcie poznawania dzieła filmowego uczniowie gromadzą informacje dotyczące wykorzystanych w nim elementów właściwych dla języka filmu, wykorzystanych w dziele motywów. Następnie przeprowadzona jest dyskusja o filmie. Projekt kończy quiz wiedzy dotyczącej analizowanych dzieła filmowych.

 

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Monika Kulling

 

 

 

 

 Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe” w ramach cyklu edukacja filmowa. Informacje o projekcie/instrukcja dla ucznia

 

Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe” skierowany jest do uczniów klasy IIIE2 o profilu teatralno-filmowym i obejmuje cykl lekcji poświęconych analizie języka filmu. W ramach jego realizacji przewiduje się przeprowadzenie cyklu lekcji filmowych korespondujących z realizowanym w ramach oferty klasy projektem filmowym. Projekt realizowany jest we współpracy z Filmoteką Szkolną.

 

· Temat projektu: „Wielkie dzieła filmowe”.

 

· Cel projektu: Zapoznanie z różnymi narzędziami, przy użyciu których tworzone jest dzieło filmowe. Rozwijanie zainteresowań uczniów. Poznawanie tekstów kultury korespondujących z realizowaną podstawą programową i ofertą klasy, służących również przygotowaniu do egzaminu maturalnego.

 

· Forma realizacji: Projekt ma formę cyklu zajęć poświęconych analizie języka filmu oraz ważnych tematów podejmowanych przez dzieła filmowe.

 

· Czas realizacji: Początek projektu: październik 2021r. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na kwiecień 2022r.

 

· Zaangażowanie uczniów: każdorazowo w trakcie poznawania dzieła filmowego uczniowie gromadzą informacje dotyczące wykorzystanych w nim elementów właściwych dla języka filmu, wykorzystanych w dziele motywów. Następnie przeprowadzona jest dyskusja o filmie. Projekt kończy quiz wiedzy dotyczącej analizowanych dzieła filmowych.

 

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Monika Kulling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeky edukacyjne

realizowane w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

 

 

Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe"w ramach cyklu edukacja filmowa.

 

FilmotekaSzkolna!Akcja!

 

 

 

Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe” skierowany jest do uczniów klasy IE o profilu teatralno-filmowym. W ramach jego realizacji planuje się przeprowadzenie cyklu lekcji filmowych korespondujących z podstawą programową. Projekt realizowany jest we współpracy z Filmoteką Szkolną.

 

I. DANE O SZKOLE

 

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDYNI

UL. ORŁOWSKA 57

81-542 GDYNIA

WOJ. POMORSKIE

 

 

II. INFORMACJE O PROJEKCIE

 

· Tytuł projektu: „Wielkie dzieła filmowe”.

 

· Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna projektu: Monika Kulling

 

· Uczniowie biorący udział w projekcie: KLASA IE

 

 

 · Temat projektu: „Wielkie dzieła filmowe”.

 

· Cel projektu: Zapoznanie z różnymi narzędziami, przy użyciu których tworzone jest dzieło filmowe. Rozwijanie zainteresowań uczniów. Poznawanie tekstów kultury korespondujących z realizowaną podstawą programową, służących również przygotowaniu do egzaminu maturalnego.

 

· Forma realizacji: Projekt ma formę cyklu zajęć poświęconych analizie języka filmu oraz ważnych tematów podejmowanych przez dzieła filmowe.

 

· Czas realizacji: Początek projektu: wrzesień 2020r. Zakończenie realizacji projektu - maj 2021r.

 

· Zaangażowanie uczniów: każdorazowo w trakcie poznawania dzieła filmowego uczniowie gromadzą informacje dotyczące wykorzystanych w nim elementów właściwych dla języka filmu, wykorzystanych w dziele motywów. Następnie każdorazowo przeprowadzona zostanie dyskusja o filmie. Projekt zakończy quiz wiedzy dotyczącej analizowanych dzieł filmowych.

 

· W ramach podsumowania realizacji projektu uczniowie będą mogli również zagłosować i dokonać wyboru najlepszego filmu spośród obejrzanych w ramach projektu.

 

Nauczycielka odpowiedzialny za realizację projektu: Monika Kulling

 

 

 

 

 

 

PROJEKT Od Edenu do APH

Projekt edukacyjny Od Edenu do APH”(Advanced Plant Habitat) skierowany jest do uczniów klasy 2c1, która realizuje w zakresie rozszerzonym takie przedmioty jak matematyka i fizyka. Głównym celem projektu jest promowanie zrównoważonego rozwoju, rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów, wzrost zainteresowania naukami humanistycznymi.

 

Realizacja zadań projektowych przewidziana jest na okres od października 2020r. do czerwca 2021r. Wyniki prac uczniów zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej w trakcie prelekcji oraz w formie posterów (w zależności od możliwości sposobów realizacji w trakcie stanu epidemiologicznego).

 

 

Cele projektu:

 • Zwrócenie uwagi na zasoby naturalne naszego miasta
 • Zrozumienie wpływu obszarów zielonych na zdrowie człowieka
 • Wzrost świadomości osobistego wpływu na stan naszego najbliższego środowiska
 • Wzrost świadomości znaczenia parków i ogrodów w projektowaniu przestrzennym miast
 • Wzrost wiedzy na temat ogrodów i parków z zakresu biologii, geografii, historii, ekologii, sztuki, literatury
 • Zwrócenie uwagi na przenikanie się różnych dziedzin nauki, techniki i życia w trakcie realizacji projektu
 • Umiejętność dokonywania analizy informacji pozyskanych z różnych źródeł
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz z Internetu z zachowaniem praw autorskich (publikacja treści na portalach społecznościowych)
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Umiejętność planowania pracy
 • Integracja młodzieży poprzez współpracę, dzielenie się swoją wiedzą i działaniami.

W ramach realizacji projektu uczniowie zapoznają się z tematyką poprzez:

 

- spotkanie z pracownikami UM Gdynia (Wydział Środowiska, Wydział Ogrodnika Miasta)

- wykłady on-line z Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie

- zapoznanie się z wybranymi materiałami pozyskanymi z różnorodnych źródeł informacji

- samodzielne oraz w grupie zwiedzanie wybranych ogrodów, arboretum, palmiarni, parków w Trójmieście

 

Zadania do wykonania:

 

Uczniowie pracują w grupach realizując zadania związane z jednym z wylosowanych tematów:

 

 

Tematy projektów:

 

Nr Temat
1 Ogród w literaturze.
2 Futurystyczne ogrody przyszłości.
3 Typy ogrodów i ich użytkowanie.
4 Ogród w poezji.
5 Ogrody we współczesnej urbanistyce XXI wieku.
6 Znane ogrody z historii.
7 Historia ogrodów i parków w Gdyni.
8 Fontanny w wybranych ogrodach europejskich (mechanika działania i ergonomika wykorzystania wody).
9 Ogrody w sztuce.
10 Architektura krajobrazu a ochrona środowiska.
11 Ogrody - bioróżnorodność miejska Gdyni.

 

 

Do zadań uczniów należy:

 1. Zebranie informacji dotyczących wylosowanego tematu
 2. Opracowanie zagadnienia w formie artykułu naukowego.
 3. Przygotowania posteru naukowego dotyczącego swojego tematu
 4. Prezentacja swojego tematu na forum społeczności szkolnej np. w formie wykładu popularnonaukowego.
 5. Przygotowanie gry terenowej dla uczniów klasy 2C1 oraz innych chętnych klas.

Poniżej terminy i sposoby punktacji poszczególnych zadań oraz kryteria ich oceny

 

 

Rodzaj zadania Kryteria oceny Punktacja Termin realizacji
 
Artykuł naukowy Poprawność merytoryczna, dobór treści, poprawność stylistyczną wypowiedzi, opracowanie szaty graficznej 0-10 pkt. 15.grudnia 2020r.
Poster naukowy

Poprawność merytoryczna

Dobór treści

Przekaz naukowy

estetyka, kreatywność

0-10 pkt. 06 marca 2021r.
Wykład popularnonaukowy

Poprawność merytoryczna

Dobór treści przekazu

Sposób prezentacji

Skupienie uwagi publiczności

Kreatywność

0-10 pkt. Do 06 kwietnia 2021r.
Gra terenowa

Dobór treści

Różnorodne zadania

Ciekawy scenariusz uwzględniający zaangażowanie wszystkich uczniów

0-10 pkt. Do 20 maja 2021r.
Suma punktów możliwych do zdobycia 40 pkt.

 

 

Niedotrzymanie terminu wykonania zadania skutkuje obniżeniem oceny za dany etap pracy.

W ramach realizacji projektu uczniowie muszą również wykonać zadania pośrednie porządkujące ich prace. Należą do nich:

 • stworzenie harmonogramu pracy
 • podział zadań w grupie
 • wyszukanie i wstępna analiza materiałów związanych z tematem pracy
 • stworzenie konspektu opracowania swojego tematu

Odpowiedzialni za realizacje projektu:  Olga Malicka-Kowalczyk, Alicja Rogowska, Małgorzata Turyn, Artur Wysocki

 

 

 

Pomorska Liga Zadaniowa

 

         

 

V edycja Pomorskiej Ligii Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne.

CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE KONKURSU

1. Popularyzacja przedmiotów ścisłych i rozwijających kompetencje społeczne.

2. Motywowanie do promowania wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień.

3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień kierunkowych.

4. Stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia i sprawdzania nabytych umiejętności.

5. Wdrażanie do samokształcenia i samorozwoju.

6. Inspirowanie uczniów do obserwacji otaczającego świata, stwarzanie możliwości wykonywania doświadczeń/eksperymentów, prowadzenia obserwacji – biologicznych, chemicznych i fizycznych, ilustrujących procesy zachodzące wokół człowieka.

7. Kształtowanie umiejętności posługiwania się metodą naukową w praktyce i teorii.

8. Kształtowanie zdolności do konstruktywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, wyrażania różnych punktów widzenia, kierowania się empatią, wykazywanie się tolerancją.

9. Promowanie osiągnięć uczniów.

 

 

 

 

 

 

Info o kolejnych projektach w przygotowaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty edukacyjne

realizowane w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe” w ramach cyklu edukacja filmowa.

Informacje o projekcie/instrukcja dla ucznia

    

 

Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe” skierowany jest do uczniów klasy IIIE o profilu teatralno-filmowym i obejmuje

 

cykl lekcji poświęconych analizie języka filmu. W ramach jego realizacji przewiduje się przeprowadzenie cyklu lekcji filmowych

 

korespondujących  z realizowanym w ramach oferty klasy projektem filmowym. Projekt realizowany jest we współpracy

 

Centrum Edukacji  Obywatelskiej.

 

 • Temat projektu: „Wielkie dzieła filmowe”.
 • Cel projektu: Zapoznanie z różnymi narzędziami, przy użyciu których tworzone jest dzieło filmowe. Rozwijanie zainteresowań uczniów. Poznawanie tekstów kultury korespondujących z realizowaną podstawą programową i ofertą klasy, służących również przygotowaniu 
  do egzaminu maturalnego.
 • Forma realizacji: Projekt ma formę cyklu zajęć poświęconych analizie języka filmu oraz ważnych tematów podejmowanych przez dzieła filmowe.
 • Czas realizacji: Początek projektu: wrzesień 2019r. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na kwiecień 2020r.
 • Zaangażowanie uczniów: każdorazowo w trakcie poznawania dzieła filmowego uczniowie gromadzą informacje dotyczące wykorzystanych w nim elementów właściwych dla języka filmu, wykorzystanych w dziele motywów. Następnie przeprowadzona jest dyskusja o filmie. Projekt kończy quiz wiedzy dotyczącej analizowanych dzieła filmowych.

        Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Monika Kulling

 

 

Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe” w klasie III E zakończony! :)

 

Projekt "Wielkie dzieła filmowe" realizowany w ramach cyklu edukacja filmowa przyszło nam kończyć w niecodziennych warunkach, ale nic nie było w  stanie nam stanąć na przeszkodzie. 😉
W ramach realizacji projektu uczniowie zapoznali się z kilkunastoma filmami, których wyboru dokonała nauczycielka prowadząca. Każdorazowo w trakcie poznawania dzieła filmowego uczniowie gromadzili informacje dotyczące wykorzystanych w nim elementów właściwych dla języka filmu, wykorzystanych w dziele motywów. Następnie przeprowadzana była dyskusja o filmie. Projekt zakończył quiz wiedzy dotyczącej analizowanych dzieła filmowych. Ze względu na zaistniałą sytuację w tym roku miał on formę zdalną. Uczeń/uczennica z najwyższą ilością punktów nagrodzony został filmem na płycie DVD. Specjalistką 
od oglądanych w tym roku w ramach projektu filmów okazała się Zuzanna Rejment. Gratulujemy! Film czeka! J

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projekt edukacyjny 
 GODZINA WYCHOWAWCZA    
   klasa IIIE

 

Instrukcja dla ucznia

 

Temat projektu: Odwrócona lekcja.

Projekt stanowi kontynuację projektu realizowanego w roku szkolnym 2018/19.

Cele poznawcze i praktyczne projektu

Uczeń:

 • proponuje zagadnienie do przedstawienia w ramach lekcji wychowawczych zgodne z planem wychowawczym klasy na rok szkolny 2019/20 lub wybiera spośród propozycji przygotowanych przez nauczyciela,
 • przygotowuje konspekt lekcji i omawia go z wychowawcą,
 • w doborze form i metod pracy pamięta o metodach aktywizujących,
 • współdziała efektywnie w zespole,
 • rozwiązuje problemy w twórczy sposób,
 • wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje,

Terminarz, zadania i formy ich realizacji

 

Każda z grup zobowiązana jest do przeprowadzenia lekcji w podanym terminie. Zobowiązuje się do realizacji każdego z elementów zadania. Pracuje indywidualnie lub w grupie.

 

Zadanie do realizacji Informacje na temat formy realizacji zadania
1. Sformułowanie tematu

Uczeń/uczniowie proponują temat, który chcieliby przedstawić lub dokonują wyboru spośród propozycji przygotowanych przez wychowawcę.

2. Stworzenie konspektu zajęć

Uczeń/uczniowie zobowiązani są do rzetelnego poszukiwania informacji niezbędnych do wnikliwego omówienia tematu. Uczniowie wykazują się umiejętnością selekcji informacji

i krytycznej ich analizy. Tworzą konspekt zajęć z uwzględnieniem metod aktywizujących i przedstawiają go wychowawcy.

3. Przeprowadzenie zajęć

Uczeń/uczniowie przedstawiają przygotowany przez siebie temat

w terminie ustalonym wcześniej. W przypadku korzystania

z technologii informacyjnej podczas przeprowadzenia zajęć są zobowiązani do sprawdzenia, czy materiał zostanie odtworzony przez komputer szkolny na min.jeden dzień przed terminem zajęć.

 

 

Realizowane w ramach projektu tematy:

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA TEMAT
  JESTEŚMY ZESPOŁEM – ZASADY PRACY W GRUPIE
  DYSKUSJA A SPÓR
  PLOTKA ŹRÓDŁEM KONFLIKTU
  JESTEM SZCZĘŚLIWY, GDY DAJĘ SIEBIE INYYM – IDEA WOLONTARIATU
  ASERTYWNOŚĆ – DOBRA CZY ZŁA CECHA?
  PASJA A SUKCES ZAWODOWY
  MOJE ŻYCIE MA CEL – SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW, ŹRÓDŁA MOTYWACJI
  STRES – PRZYJACIEL CZY WRÓG? JAK RADZIC SOBIE ZE STRESEM PRZEDMATURALNYM
  SPRAWNA KOMUNIKACJA
  METODY UCZENIA SIĘ
  ŻYCIE POZA SPOŁECZEŃSTWEM
   
   

 

Po zakończeniu zajęć praca każdej z grup jest opatrzona komentarzem wychowawcy, który podsumowuje przedstawiony temat, w razie potrzeby dopełnia

 

informację, omawia prezentację. Uczniowie za przeprowadzoną lekcję otrzymują pozytywne punkty z zachowania.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: wychowawca klasy, Monika Kulling.

 

Informacja o zrealizowaniu projektu

 

 

Projekt realizowany był w klasie IIIe w latach 2018/19 i 2019/20 w ramach godziny wychowawczej. Uczniowie zostali podzieleni na zespoły. Każda z grup zobowiązana była do przeprowadzenia lekcji w podanym terminie oraz do realizacji każdego z elementów zadania. Uczniowie w trakcie pracy nad projektem wykazali się umiejętnością pracy w zespole. Dokonywali wyboru tematu spośród zaproponowanych przez nauczyciela lub proponowali swój własny. Założenia opracowano zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz planem wychowawczym klasy tak, by zakładał on wspieranie ucznia na każdej płaszczyźnie jego rozwoju.

 

W ramach realizacji projektu w każdym roku szkolnym inna grupa uczniów przeprowadziła również zajęcia dla klas programowo niższych. Ta kontynuacja realizacji projekt nazwana została  "Uczniowie dla uczniów". 

Uczniowie za przeprowadzone przez siebie zadania zostali nagrodzeni pozytywnymi punktami z zachowania. Przyjemnością było patrzenie na rozwój tych uczniów! :)

 

 

 

 

 

 

Projekt międzyprzedmiotowy
"CSI w IX L O"

Projekt edukacyjny "CSI w IX LO" skierowany jest do uczniów klasy 2b oraz grupy biologiczno-chemicznej klasy 2g, które realizują w zakresie rozszerzonym takie przedmioty jak biologia i chemia. Głównym celem projektu jest rozbudzanie zainteresowania naukami ścisłymi, wskazanie ich powiązania z życiem codziennym oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie, prezentacji efektów własnej pracy na forum publicznym oraz stosowanie języka naukowego do opisu badanego tematu.

Realizacja zadań projektowych przewidziana jest na okres od listopada 2019 do czerwca 2020r.

     Cele projektu:

Þ    Poznanie wykorzystania metod chemicznych i laboratoryjnych tj. np. spektroskopia w kryminalistyce

Þ    Poznanie wykorzystania wiedzy biologicznej w kryminalistyce

Þ    Rozbudzenie zaciekawiania naukami przyrodniczymi

Þ    Wskazanie korelacji między naukami humanistycznymi a przyrodniczymi

Þ    Umiejętność dokonywania analizy informacji pozyskanych z różnych źródeł

Þ    Umiejętność pracy w grupie,

Þ    Umiejętność planowania pracy

Þ    Umiejętność prezentacji tematu na forum publicznym

Þ    Integracja młodzieży poprzez współpracę, dzielenie się swoją wiedzą i działaniami.

W ramach realizacji projektu uczniowie zapoznają się z tematyką poprzez:

- zwiedzanie wystawy Muzeum Kryminalistycznego Uniwersytetu Gdańskiego

- udział w wykładach pracowników UG oraz WSAiB zapraszanych do naszej szkoły

- zapoznanie się z różnorodnymi materiałami pozyskanymi z różnorodnych źródeł informacji

Zadania do wykonania:

Uczniowie pracują w grupach realizując zadania związane z jednym z wylosowanych tematów:

Tematy projektów

Nr Temat
1 Historia kryminalistyki
2 Laboratoryjne metody biologiczne w kryminalistyce
3 Podstawowe badania biologiczne i fizykochemiczne miejscu zbrodni
4 Spektroskopia i chromatografia jako podstawowe metody fizykochemiczne w kryminalistyce
5 Profilowanie jako środek do śledztwie
6 Osobowość psychopatyczna
7 Przestępczość w Gdyni w ostatnich 10 latach
8 Farma śmierci w USA
9 Czy istnieje gen mordercy?
10 Entomologia sądowa
11 Czy seriale kryminalne edukują? Dla kogo stanowią one inspirację i dlaczego?
12 Wyjaśnij przyczynę popularności filmów kryminalnych. Odwołaj się do przykładów.
13 Dlaczego człowiek staje się mordercą? Wyjaśnij kilka motywów zbrodni, opierając się na przykładach literackich i filmowych.
14 Na czym polega metoda dedukcji stosowana często przez śledczych, detektywów w rozwiązywaniu spraw kryminalnych. Omów w oparciu o dzieła literatury i filmu.

Do zadań uczniów należy:

 1. Zebranie informacji dotyczących wylosowanego tematu
 2. Przygotowanie planu pracy zespołu
 3. wybranie fragmentów filmów związanych z opracowywanym tematem
 4. Opracowanie zagadnienia w formie artykułu naukowego.
 5. Przygotowania posteru naukowego dotyczącego swojego tematu
 6. Prezentacja swojego tematu na forum społeczności szkolnej np. w formie wykładu popularnonaukowego
 7. Przygotowanie scenariusza Escape Roomu na Dni Otwarte szkoły

Poniżej terminy i sposoby punktacji poszczególnych zadań oraz kryteria ich oceny

Rodzaj zadania Kryteria oceny Punktacja Termin realizacji
Plan pracy zespołu

Wybór zadań do realizacji

Podział zadań na członków grupy

Adekwatność wyboru źródeł informacji

0-5pkt 29 listopada 2019
Fragmenty filmów

Ilość wybranych fragmentów

Dopasowanie filmu do tematu pracy grupy

Forma prezentacji wybranych fragmentów

0-5pkt 10 stycznia 2020
Artykuł naukowy Poprawność merytoryczna, dobór treści, poprawność stylistyczną wypowiedzi, opracowanie szaty graficznej 0-10 pkt. 3 lutego 2020r.
Poster naukowy

Poprawność merytoryczna

Dobór treści

Przekaz naukowy

estetyka, kreatywność

0-10 pkt. 16 marca 2020r.
Wykład popularnonaukowy

Poprawność merytoryczna

Dobór treści przekazu

Sposób prezentacji

Skupienie uwagi publiczności

Kreatywność

0-10 pkt. 16 marca 2020r.
Escape Room

Dobór treści

Różnorodne zadania

Ciekawy scenariusz uwzględniający zaangażowanie wszystkich uczniów

*Najciekawszy scenariusz zostanie wykorzystany do przygotowania Escape Roomu na Drzwi Otwarte szkoły.

0-10 pkt. 27 kwietnia 2020r.
Suma punktów możliwych do zdobycia 50 pkt.

Niedotrzymanie terminu wykonania zadania skutkuje obniżeniem oceny za dany etap pracy.

W ramach realizacji projektu uczniowie muszą również wykonać plan pracy zespołu, który zawiera:

- stworzenie harmonogramu pracy

- podział zadań w grupie

- wyszukanie i wstępna analiza materiałów źródłowych związanych z tematem pracy

- stworzenie konspektu opracowania swojego tematu

Wytyczne do stworzenia artykułu naukowego oraz posteru konferencyjnego zostaną przekazane
w trakcie realizacji zadań projektowych.

Powyższe elementy będą prezentowane nauczycielom prowadzącym w ustalonych wcześniej z klasą terminach. Dodatkowo w miarę potrzeb uczniowie mogą umawiać się na konsultacje przedmiotowe
z nauczycielami.

Konsultacje: w ramach potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu terminu z zakresu:

ü  biologia – mgr J. Spisak-Pietruszka, mgr M. Turyn

ü  chemii  - mgr K. Brodziński, mgr A. Szydłowska

ü  język polski – mgr M. Banasik, mgr W. Kulling

Życzymy owocnej pracy

 

 

  

 

 

 

    

Projekt edukacyjny
 GODZINA WYCHOWAWCZA    
   klasa IIIE

 

Instrukcja dla ucznia

Temat projektu: Odwrócona lekcja.

Projekt stanowi kontynuację projektu realizowanego w roku szkolnym 2018/19.

Cele poznawcze i praktyczne projektu

Uczeń:

 • proponuje zagadnienie do przedstawienia w ramach lekcji wychowawczych zgodne z planem wychowawczym klasy na rok szkolny 2019/20 lub wybiera spośród propozycji przygotowanych przez nauczyciela,
 • przygotowuje konspekt lekcji i omawia go z wychowawcą,
 • w doborze form i metod pracy pamięta o metodach aktywizujących,
 • współdziała efektywnie w zespole,
 • rozwiązuje problemy w twórczy sposób,
 • wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje,

Terminarz, zadania i formy ich realizacji

Każda z grup zobowiązana jest do przeprowadzenia lekcji w podanym terminie. Zobowiązuje się
do realizacji każdego z elementów zadania. Pracuje indywidualnie lub w grupie.

Zadanie do realizacji Informacje na temat formy realizacji zadania
1. Sformułowanie tematu

Uczeń/uczniowie proponują temat, który chcieliby przedstawić lub dokonują wyboru spośród propozycji przygotowanych przez wychowawcę.

2. Stworzenie konspektu zajęć

Uczeń/uczniowie zobowiązani są do rzetelnego poszukiwania informacji niezbędnych do wnikliwego omówienia tematu. Uczniowie wykazują się umiejętnością selekcji informacji

i krytycznej ich analizy. Tworzą konspekt zajęć z uwzględnieniem metod aktywizujących i przedstawiają go wychowawcy.

3. Przeprowadzenie zajęć

Uczeń/uczniowie przedstawiają przygotowany przez siebie temat

w terminie ustalonym wcześniej. W przypadku korzystania

z technologii informacyjnej podczas przeprowadzenia zajęć są zobowiązani do sprawdzenia, czy materiał zostanie odtworzony przez komputer szkolny na min.jeden dzień przed terminem zajęć.

 

Realizowane w ramach projektu tematy:

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA TEMAT
  JESTEŚMY ZESPOŁEM – ZASADY PRACY W GRUPIE
  DYSKUSJA A SPÓR
  PLOTKA ŹRÓDŁEM KONFLIKTU
  JESTEM SZCZĘŚLIWY, GDY DAJĘ SIEBIE INYYM – IDEA WOLONTARIATU
  ASERTYWNOŚĆ – DOBRA CZY ZŁA CECHA?
  PASJA A SUKCES ZAWODOWY
  MOJE ŻYCIE MA CEL – SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW, ŹRÓDŁA MOTYWACJI
  STRES – PRZYJACIEL CZY WRÓG? JAK RADZIC SOBIE ZE STRESEM PRZEDMATURALNYM
  SPRAWNA KOMUNIKACJA
  METODY UCZENIA SIĘ
  ŻYCIE POZA SPOŁECZEŃSTWEM
   
   

Po zakończeniu zajęć praca każdej z grup jest opatrzona komentarzem wychowawcy, który podsumowuje przedstawiony temat, w razie potrzeby dopełnia informację, omawia prezentację.

Uczniowie za przeprowadzoną lekcję otrzymują pozytywne punkty z zachowania.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: wychowawca klasy, Monika Kulling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt przedmiotowy z języka hiszpańskiego „Kultury prekolumbijskie”.


Informacje o projekcie

 

Projekt przedmiotowy Kultury prekolumbijskie („Culturas precolombinas”) skierowany jest do uczniów klas II A, B, C, D, E uczących się języka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego. W ramach jego realizacji przewiduje się pracę w grupie podczas zajęć, jak i pozalekcyjną, odnosząc się do wiedzy o kulturze obszaru nauczanego języka oraz kształtując kompetencje przyszłości, jaką jest m.in. umiejętność pracy w grupie.

Temat projektu: Kultury prekolumbijskie („Culturas precolombinas”)

Cel projektu: Rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą i językiem hiszpańskim, poprzez poszukiwanie, odkrywanie i prezentację wyników badań nad kulturami rdzennych mieszkańców Ameryki Łacińskiej oraz kultury arabskiej podczas 800-letniej obecności na Półwyspie Iberyjskim, które miały wpływa na rozwój języka, zwyczajów i sztuki w dziesiejszych krajach hiszpańskojęzycznych Ameryki i Hiszpanii.

Forma realizacji: Projekt ma formę cyklu zajęć, podczas których uczniowie ustalają podział pracy w grupie, podział tematyki i zakres jej realizacji oraz wykonują plakat w formie mapy myśli. Uczniowie poza pracą na zajęciach wykazują się również organizacją pracy zespołowej poza lekcjami.

Czas realizacji: grudzień 2019 r.

Zaangażowanie uczniów: Uczniowie wyszukują, selekcjonują i przetwarzają informacje dotyczące wpływu na kulturę i język hiszpański w obrębie jednej z przydzielonych kultur: Inków, Majów, Azteków lub Arabów według wskazanych dziedzin: język, kuchnia, zwyczaje i święta, wynalazki, architektura, oraz dodają kategorię własną. Zadaniem uczniów w grupie jest zamieszczenie informacji w formie mapy myśli w języku hiszpańskim na plakacie tak, aby posłużył on jako materiał dydaktyczny dla uczniów klas I. Projekt kończy ustna prezentacja prac w klasie oraz wystawa prac graficznych podczas Dnia Języka Hiszpańskiego.

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Krystyna Nowicka-Nozdryń

 

 

 

 

 

Projekt przedmiotowy „Czytając literaturę obcojęzyczną w oryginale”

w ramach zajęć języka hiszpańskiego i francuskiego.


Informacje o projekcie

Projekt przedmiotowy „Czytając literaturę obcojęzyczną w oryginale” skierowany jest do uczniów klas II i III uczących się języka hiszpańskiego lub francuskiego jako drugiego języka obcego, którzy czytają fragmenty dzieł literackich w oryginale w oparciu o francuskojęzyczny i hiszpańskojęzyczny księgozbiór biblioteczny IX LO wzbogacony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Temat projektu: „Czytając literaturę obcojęzyczną w oryginale”

Cel projektu: Popularyzacja literatury francusko i hiszpańskojęzycznej, rozwijanie kompetencji językowych czytania i rozumienia w języku obcym oraz uwrażliwianie na piękno słowa pisanego.

Forma realizacji: W ramach prowadzonych działań uczniowie francuskojęzyczni z klasy 3a i 3e oraz uczniowie hiszpańskojęzyczni z klas 2a, 2e i 2f, czytają w czasie 3 kolejnych lekcji wybrane pozycje z literatury w języku francuskim (La Belle et la Bête, Patrick Modiano L'horizon) i w języku hiszpańskim (Don Quijote de La Mancha, El Lazarillo de Tormes).

Czas realizacji: styczeń/luty 2019/20 r.

Zaangażowanie uczniów: Poszczególni uczniowie czytają na głos wybrane fragmenty książek reszcie klasy, a następnie zachęcają do lektury całości tych książek. Słuchacze, na podstawie wysłuchanych tekstów, układają pytania do quizu wiedzy o literaturze, który rozwiązują wspólnie na zakończenie projektu. Ponadto uczniowie tworzą prezentację multimedialną przybliżającą wybrane francusko i hiszpańskojęzyczne pozycje ze szkolnego księgozbioru, którą zaprezentują podczas obchodów Dni Romańskich w IX LO, promując w ten sposób literaturę swojego obszaru językowego wśród rówieśników.

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Krystyna Nowicka-Nozdryń

 

 

 

Projekt międzyprzedmiotowy „POLIGLOT” realizowany w ramach innowacji pedagogicznej „Kolektywizm jako nowoczesna metoda nauczania w epoce cyfrowej
przy tworzeniu internetowej gazetki szkolnej”.

Informacja o projekcie / innowacji

Temat projektu: „POLIGLOT”

Cel projektu:

 • nabywanie i kształtowanie kompetencji przyszłości takich jak kreatywność, przedsiębiorczość, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz odpowiedzialność za podjęte działania,
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • zwiększanie motywacji do nauki języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego,
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,francuskiego i poprzez rozwijanie kompetencji przyszłości TIK,
 • poszerzanie słownictwa i znajomości zagadnień gramatycznych,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji,
 • rozbudzanie zainteresowań dziennikarskich i kreatywnych działań w tym zakresie,
 • poznanie możliwości programów komputerowych i Internetu,
 • kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur.

Forma realizacji: W ramach prowadzonych działań uczniowie w zespole redakcyjnym powołanym z uczniów klas I i II w ramach danego języka: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego redagują gazetkę internetową POLIGLOT, która ukazuje się na stronie IX LO w sekcji języki obce 2 razy w semestrze.

Czas realizacji: od 2 semestru 2017/18 do 2 semestru 2019/20.

Zaangażowanie uczniów: Zespoły redakcyjne wspólnie ustalają tematykę planowanego numeru gazetki POLIGLOT, ustalają zakres i formę prezentacji. Uczniowie w obrębie zespołu językowego wykazują się umiejętnością pozyskiwania wiedzy, a nie wiedzą samą w sobie. Uczniowie muszą wykazać się zaradnością, przedsiębiorczością, inteligencją oraz umiejętnością szybkiego i poprawnego znalezienia danej informacji. Dzięki takiej metodzie pracy uczniowie przygotują się do interesującego prezentowania swojej wiedzy, krytycznego myślenia, spostrzegania danych informacji oraz dokonywania samooceny swoich przedmiotowych osiągnięć szkolnych.

Nauczycielki odpowiedzialne za realizację projektu:

Edyta Delekta, Krystyna Nowicka-Nozdryń, Katarzyna Nozdrzykowska.

 

 

Projekt przedmiotowy z języka hiszpańskiego.
„Świat hiszpańskojęzyczny” („El Mundo hispano”)


Informacje o projekcie

Projekt przedmiotowy „El Mundo hispano” skierowany jest do uczniów klas I po gimnazjum 1A2 i 1E2 uczących się języka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego. W ramach jego realizacji przewiduje się pozalekcyjną pracę w grupie, odnosząc się do wiedzy o kulturze wybranego kraju hiszpańskojęzycznego, kształtując jednocześnie kompetencje pracy w grupie.

Temat projektu: „El Mundo hispano”

Cel projektu: Rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą i językiem hiszpańskim, poprzez poszukiwanie, odkrywanie i prezentację wyników badań nad kulturą wybranego kraju hiszpańskojęzycznego.

Forma realizacji: Projekt ma formę pracy badawczej, pozalekcyjnej, realizowanej w grupie 3 osobowej. Zadaniem zespołu jest wybrać kraj, dokonać podziału pracy w grupie, podziału tematyki i zakresu jej realizacji oraz wykonać plakat lub prezentację multimedialną w języku hiszpańskim.

Czas realizacji: maj/czerwiec 2020 r.

Zaangażowanie uczniów: Uczniowie wyszukują, selekcjonują i przetwarzają informacje dotyczące wybranego kraju odnosząc się do położenia i atrakcji geograficznych / specyfiki fauny i flory, stroju i symboliki narodowej, muzyki i kuchni, znanych postaci i ciekawostek. Zadaniem uczniów w grupie jest zamieszczenie informacji w formie plakatu w języku hiszpańskim lub w prezentacji multimedialnej. Projekt kończy ustna prezentacja prac w klasie oraz wystawa prac graficznych.

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Krystyna Nowicka-Nozdryń

 

 

  

 

Projekt międzyprzedmiotowy z zakresu profilaktyki uzależnień

temat: „Uzależnienia - zło przekuć w dobro”


Informacje o projekcie

Projekt międzyprzedmiotowy skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich, którzy wyrazili chęć wzięcia w nim udziału. W ramach jego realizacji przewiduje się pracę pozalekcyjną, spotkania z gośćmi, wyjazd do ośrodka pomagającego osobom w trudnej sytuacji życiowej pokonać uzależnienia i zacząć nowe życie.

Temat projektu: „Uzależnienia – zło przekuć w dobro”

Cel projektu: Poznanie wpływu używek na zdrowie człowieka i jego funkcjonowanie
w społeczeństwie. Zaznajomienie z tematyką wpływu alkoholu spożywanego przez kobiety w ciąży na prawidłowy rozwój dziecka w życiu płodowym. Zapoznanie uczniów z problemami wynikającymi z różnego typu uzależnień i sposobami wychodzenia z nich. Poszukiwanie sposobów przeciwdziałania uzależnieniom. Poznanie historii osób, które podjęły walkę ze swoimi uzależnieniami.

Forma realizacji: Projekt ma formę pracy badawczej, pozalekcyjnej. Zadaniem zespołu jest dokonać podziału pracy w grupie, podziału tematyki i zakresu jej realizacji oraz wykonać plakat lub prezentację multimedialną podsumowującą zdobytą wiedzę.

Czas i miejsce realizacji: luty – czerwiec 2020 r.

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie.

Zaangażowanie uczniów: Uczniowie wyszukują, selekcjonują i przetwarzają informacje dotyczące wpływu uzależnień na życie człowieka. Poszukują sposobów przeciwdziałania uzależnieniom i ich pokonywania. Poznają historie ludzi, którzy trudne doświadczenia, potrafili „przekuć w dobro”.

Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Grażyna Ligęza, Katarzyna Starek

 

 

 

 

Projekty edukacyjne

realizowane w roku szkolnym 2018/2019

 

 PROJEKTY AUTORSKIE "DZIEWIĄTKI"

 

Urodziny Niepodległej

międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny zrealizowany w IX LO w Gdyni
na 100 lecie niepodległości Polski

 1. W projekcie, który zrealizowano w ramach obchodów Stulecia Niepodległej w IX LO wzięły udział klasy I i II, które we wrześniu 2018 wylosowały zagadnienia do samodzielnego przygotowania.
 2. W październiku klasy pracowały nad wykonaniem zadań, których ocenę punktową stosownie do stopnia zaangażowania ustaliły wychowawczynie/wychowawcy w dniu finału projektu – 09.11.2018, czyli w dniu pokazów zadań w salach lekcyjnych.
 3. Formy prezentacji były urozmaicone, atrakcyjne dla widzów, interaktywne, oryginalne:

prezentacja multimedialna (nie tylko komputerowa), film, drama, gra, inscenizacja, wykład, gazeta, broszura, ulotka, rozsypanka, żywe obrazy, debata, quiz i inne.

Powstały bardzo interesujące pokazy, uczniowie mieli okazję wykazać się przedsiębiorczością

i kreatywnością, a także zintegrować się, współpracując nad opracowaniem nie zawsze łatwych zadań. 

 IV. Wylosowane tematy:

 1. Muzyka i taniec lat dwudziestych - 1b
 2. Literatura - 2e
 3. Malarstwo i rzeźba (twórczość Polek i Polaków) - 1c
 4. Architektura - 1f
 5. Gospodarka - 2c
 6. Sport – 1e
 7. Moda – 1d
 8. Prawo – 2g
 9. Film – 1a
 10. Filozofia i filozofowie – 2d
 11. Nauka – 2f
 12. Historia – 2a
 13. Nie tylko Piłsudski – bohaterowie tamtych czasów - 1g
 14. Teatr w Trójmieście – 2b                                                                                                                                                   

V. Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny Urodziny Niepodległej opracowały polonistki: Maria Banasik, Beata Filipp i Olga Malicka-Kowalczyk, a w jego realizację włączyły się wychowawczynie  i wychowawcy wszystkich klas I i II.

Gratulujemy sukcesów i dziękujemy za współpracę!

Olga Malicka-Kowalczyk (koordynatorka projektu)

 

 

 

 

Projekt międzyprzedmiotowy
"CSI w IX L.O."

Projekt edukacyjny "CSI w IX L.O." skierowany jest do uczniów klasy 2b, która realizuje w zakresie rozszerzonym takie przedmioty jak biologia i chemia.  Głównym celem projektu jest promowanie rozbudzanie zainteresowania naukami ścisłymi, wskazanie ich powiązania z życiem codziennym oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie, prezentacji efektów własnej pracy. Realizacja zadań projektowych przewidziana jest na okres od listopada 2018 do czerwca 2019r.

 

     Cele projektu:

Þ    Poznanie wykorzystania metod chemicznych i laboratoryjnych tj. np. spektroskopia w kryminalistyce

Þ    Poznanie wykorzystania wiedzy biologicznej w kryminalistyce

Þ    Rozbudzenie zaciekawiania naukami przyrodniczymi

Þ     Umiejętność dokonywania analizy informacji pozyskanych z różnych źródeł

Þ     Umiejętność pracy w grupie,

Þ     Umiejętność planowania pracy

Þ     Integracja młodzieży poprzez współpracę, dzielenie się swoją wiedzą i działaniami.

W ramach realizacji projektu uczniowie zapoznają się z tematyką poprzez:

- zwiedzanie wystawy Muzeum Kryminalistycznego Uniwersytetu Gdańskiego

- udział w wykładach pracowników UG oraz PG zapraszanych do naszej szkoły

- zapoznanie się z różnorodnymi materiałami pozyskanymi z różnorodnych źródeł informacji

Zadania do wykonania:

Uczniowie pracują w grupach realizując zadania związane z jednym z wylosowanych tematów:

 Tematy projektów

Nr Temat
1 Historia kryminalistyki
2 Laboratoryjne metody biologiczne w kryminalistyce
3 Terenowe metody biologiczne w kryminalistyce
4 Metody fizykochemiczne w kryminalistyce
5 Profilowanie jako środek do śledztwie
6 Osobowość psychopatyczna
7 Przestępczość w Trójmieście  - analiza danych statystycznych
8 Farma śmierci w USA
9 Czy istnieje gen mordercy?

 Do zadań uczniów należy:

 1. Zebranie informacji dotyczących wylosowanego tematu
 2. Opracowanie zagadnienia w formie artykułu naukowego.
 3. Przygotowania posteru naukowego dotyczącego swojego tematu
 4. Prezentacja swojego tematu na forum społeczności szkolnej np. w formie wykładu popularnonaukowego
 5. Przygotowanie scenariusza Escape Roomu na Dni Otwarte szkoły

Poniżej terminy i sposoby punktacji poszczególnych zadań oraz kryteria ich oceny

Rodzaj zadania Kryteria oceny Punktacja Termin realizacji
Artykuł naukowy Poprawność merytoryczna, dobór treści, poprawność stylistyczną wypowiedzi, opracowanie szaty graficznej 0-10 pkt.

16 listopada 2018r.- konsultacje

23 listopada 2018r. –artykuł

Poster naukowy

Poprawność merytoryczna

Dobór treści

Przekaz naukowy

estetyka, kreatywność

0-10 pkt. 14 grudnia 2018r.
Wykład popularnonaukowy

Poprawność merytoryczna

Dobór treści przekazu

Sposób prezentacji

Skupienie uwagi publiczności

Kreatywność

0-10 pkt. 4 lutego 2019r.
Escape Room

Dobór treści

Różnorodne zadania

Ciekawy scenariusz uwzględniający zaangażowanie wszystkich uczniów

*Najciekawszy scenariusz zostanie wykorzystany do przygotowania Escape Roomu na Drzwi Otwarte szkoły.

0-10 pkt. 15 marca 2019r.
Suma punktów możliwych do zdobycia 40 pkt.

Niedotrzymanie terminu wykonania zadania skutkuje obniżeniem oceny za dany etap pracy.

W ramach realizacji projektu uczniowie muszą również wykonać zadania pośrednie porządkujące ich prace. Należą do nich:

- stworzenie harmonogramu pracy

- podział zadań w grupie

- wyszukanie i wstępna analiza materiałów związanych z tematem pracy

- stworzenie konspektu opracowania swojego tematu

Powyższe elementy będą prezentowane nauczycielom prowadzącym w ustalonych wcześniej z klasą terminach. Dodatkowo w miarę potrzeb uczniowie mogą umawiać się na konsultacje przedmiotowe z nauczycielami.

Konsultacje: w  ramach potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu terminu z zakresu:

*  biologia – mgr J. Spisak-Pietruszka

*  chemii     - mgr A. Szydłowska

*  matematyka  – mgr A. Jastrzębska

 

Życzymy owocnej pracy

 

 

Projekt międzyprzedmiotowy
"Może nasze morze?"

Projekt edukacyjny "Może nasze morze?" skierowany jest do uczniów klasy 2g, która realizuje w zakresie rozszerzonym takie przedmioty jak biologia, chemia, geografia. Głównym celem projektu jest promowanie zrównoważonego rozwoju, świadomości zasobów naszego regionu i zagrożeń ekologicznych związanych z ich eksploatowaniem. Realizacja zadań projektowych przewidziana jest na okres od października 2018r. do czerwca 2019r. Wyniki prac uczniów zostaną zaprezentowane społeczności szkolnej w kwietniu w ramach szkolnych obchodów światowego Dnia Ziemi.

 

     Cele projektu:

Þ    Zwrócenie uwagi na zasoby naturalne naszego regionu

Þ    Zrozumienie skutków eksploatowania zasobów naszego rejonu

Þ    Wzrost świadomości osobistego wpływu na stan naszego najbliższego środowiska

Þ    Wzrost świadomości znaczenia Morza Bałtyckiego w życiu naszego regionu

Þ    Poznanie walorów turystycznych województwa pomorskiego

Þ    Wzrost wiedzy o Morzu Bałtyckim z zakresu chemii, biologii, geografii, historii, ekologii, sztuki.

Þ    Zwrócenie uwagi na przenikanie się różnych dziedzin nauki i życia na przykładzie Morza Bałtyckiego.

Þ    Umiejętność dokonywania analizy informacji pozyskanych z różnych źródeł

Þ    Umiejętność pracy w grupie,

Þ    Umiejętność planowania pracy

Þ    Integracja młodzieży poprzez współpracę, dzielenie się swoją wiedzą i działaniami.

W ramach realizacji projektu uczniowie zapoznają się z tematyką poprzez:

- udział w warsztatach w Akwarium Gdyńskim

- udział w zajęciach odbywających się w ramach Błękitnej Szkoły we Władysławowie

- udział w konkursie wiedzy o regionie

- zapoznanie się z różnorodnymi materiałami pozyskanymi z różnorodnych źródeł informacji

 

Zadania do wykonania:

Uczniowie pracują w grupach realizując zadania związane z jednym z wylosowanych tematów:

 

Tematy projektów

Nr Temat
1 Eutrofizacja Morza Bałtyckiego
2 Zmiany w strukturze biocenotycznej Bałtyku i ich przyczyny
3 Katastrofy ekologiczne na terenie Morza Bałtyckiego
4 Geneza Morza Bałtyckiego
5 Miejsce Morza Bałtyckiego w historii Polski
6 Bałtyk w literaturze
7 Morze Bałtyckie w sztuce
8 Bałtyk a zdrowie i uroda
9 Turystyka nadbałtycka w Polsce i Skandynawii
10 Przemysł stoczniowy w Polsce

 Do zadań uczniów należy:

  1. Zebranie informacji dotyczących wylosowanego tematu
  2. Opracowanie zagadnienia w formie artykułu naukowego.
  3. Przygotowania posteru naukowego dotyczącego swojego tematu
  4. Prezentacja swojego tematu na forum społeczności szkolnej np. w formie wykładu popularnonaukowego
  5. Przygotowanie gry terenowej dla uczniów klasy 2b oraz innych chętnych klas.

Poniżej terminy i sposoby punktacji poszczególnych zadań oraz kryteria ich oceny

Rodzaj zadania Kryteria oceny Punktacja Termin realizacji
Artykuł naukowy Poprawność merytoryczna, dobór treści, poprawność stylistyczną wypowiedzi, opracowanie szaty graficznej 0-10 pkt. 14 stycznia 2019r.
Poster naukowy

Poprawność merytoryczna

Dobór treści

Przekaz naukowy

estetyka, kreatywność

0-10 pkt. 4 marca 2019r.
Wykład popularnonaukowy

Poprawność merytoryczna

Dobór treści przekazu

Sposób prezentacji

Skupienie uwagi publiczności

Kreatywność

0-10 pkt. 24 kwietnia 2019r.
Gra terenowa

Dobór treści

Różnorodne zadania

Ciekawy scenariusz uwzględniający zaangażowanie wszystkich uczniów

*Najciekawszy scenariusz zostanie wykorzystany do przeprowadzenia gry terenowej w czerwcu 2019r.

0-10 pkt. 9 maja 2019r.
Suma punktów możliwych do zdobycia 40 pkt.

Niedotrzymanie terminu wykonania zadania skutkuje obniżeniem oceny za dany etap pracy.

W ramach realizacji projektu uczniowie muszą również wykonać zadania pośrednie porządkujące ich prace. Należą do nich:

- stworzenie harmonogramu pracy

- podział zadań w grupie

- wyszukanie i wstępna analiza materiałów związanych z tematem pracy

- stworzenie konspektu opracowania swojego tematu

Powyższe elementy będą prezentowane nauczycielom prowadzącym w ustalonych wcześniej z klasą terminach. Dodatkowo w miarę potrzeb uczniowie mogą umawiać się na konsultacje przedmiotowe
z nauczycielami.

Konsultacje: w ramach potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu terminu z zakresu:

*  geografii – mgr A. Kulka - Radko

*   biologia – mgr M. Turyn

*chemii    - mgr A. Szydłowska

Życzymy owocnej pracy

 

 

Projekt     Uwolnij książkę!

 

Cele projektu

1. Wspieranie zainteresowań (czytelniczych i artystycznych).

2. Wyszukiwanie i selekcja informacji z różnych źródeł.

3. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole - trening odpowiedzialności i rzetelności.

4. Doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz z Internetu z zachowaniem praw autorskich (publikacja treści na portalach społecznościowych).

5. Doskonalenie umiejętności redagowania i edytowania dziennikarskich form wypowiedzi.

6. Popularyzacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w środowisku lokalnym.

12. edycja projektu obejmuje wiele działań z różnych obszarów dydaktyki. Młodzież biorąca udział (klasy I, II) będzie poznawała dzieła literackie, sylwetki autorek oraz autorów, a następnie stworzy, np.:

       1) reklamy społeczne promujące czytelnictwo,

       2) zwiastuny filmowe ambitnych książek ,

       3) jednodniówkę „Czytam!” - zawierającą recenzje wybranych książek, zagadki literackie,    komiksy,

 1. wystawy ekslibrisów i kolaży okładek książkowych we współpracy ze szkolną biblioteką,
 2. prezentację nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej.

Miejsce i czas realizacji

IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni oraz okolice szkoły

od lutego do 23 kwietnia 2019r. (finał projektu)

FB https://www.facebook.com/Uwolnij-książkę-1907473215990090

koordynatorki projektu: Beata Filipp i Olga Malicka-Kowalczyk

 

Projekt Humanistyczny

OBECNOŚĆ

Założeniem projektu edukacyjnego „Obecność” jest promowanie idei równości rozumianej jako prawo do wyrażania indywidualności, inności, płci we wszystkich działaniach człowieka, a także dążenie do porozumienia, w którym ważna jest uwaga i obecność.

Uczennice i uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu poznają twórczość artystyczną, naukową i polityczną kobiet na przestrzeni wieków, a następnie:

1) tworzą kalendarz szkolny: Kobiety Niepodległe (w związku z setną rocznicą uzyskania przez kobiety praw wyborczych);

2) przygotowują fotograficzną relację z wystawy poświęconej twórczości Mariny Abramović (Toruń 2019)

3) tworzą wystawę zdjęć Kobiety Niepodległe (portrety kobiet nauki i sztuki – hol szkoły);

4) uczestniczą w wykładzie: „Druga płeć, czyli co robią formy żeńskie w języku?”.

Finał projektu przypada 8 marca 2019 roku w Międzynarodowy Dzień Kobiet. Tego dnia odbywają się happening w holu szkoły dotyczący roli kobiet we współczesnym świecie.

FB https://www.facebook.com/Projekt-edukacyjny-Obecność-384376628682547

Koordynatorka: Beata Filipp

 

 

- opisy  pozostałych  projektów autorskich w przygotowaniu ... 

 

 

 

PROJEKTY ZEWNĘTRZNE, W KTÓRYCH BIORĄ UDZIAŁ UCZNIOWIE "DZIEWIĄTKI"

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – edycja 2018/2019 –
klasa Ie (artystyczno-filmowa)

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową MEN.

Cykl „Między tekstami kultury” dla klas 1, w którym uczestniczy klasa Ie pod opieką Olgi Malickiej-Kowalczyk, to dialog z epokami historyczno-kulturowymi oraz wybranymi tekstami kultury. Program, ułożony według kolejności epok historyczno-literackich, uwzględnia wymagania podstawy programowej języka polskiego, jest także przydatny w nauczaniu historii, WOS-u, WOK-u, zajęć artystycznych, religii, etyki, języków obcych.

Udział w zajęciach uczy kontaktu z ambitnym repertuarem filmowym, poszerza horyzonty intelektualne i pogłębia bieżącą wiedzę młodych odbiorców w zakresie języka polskiego i przedmiotów humanistycznych. Już od klasy 1 przygotowuje do egzaminu pisemnego (na obu poziomach) i ustnego z języka polskiego, wskazując na konteksty kulturowe, do których można się odwołać w trakcie wypowiedzi ustnej i podczas konstruowania pracy pisemnej. Uczeń zostanie wyposażony w narzędzia analizy i interpretacji tekstu kultury, co pomoże mu nie tylko zdać egzamin maturalny, ale także świadomie i satysfakcjonująco funkcjonować w świecie kultury.

Cykl dla klasy 1 obejmuje czas od starożytności do oświecenia: od dramatu zabójców Juliusza Cezara, przez odczytany na nowo Dekalog, do dylematów francuskich rewolucjonistów. Akcentując współczesną, a więc bliższą młodemu widzowi, perspektywę obrazowania i interpretowania odległych czasów, ludzkich wyborów, pasji, namiętności oraz problemów, filmowy zestaw dla klasy 1, pozwala uczniom lepiej zrozumieć ponadczasowe dylematy ludzkiej natury.

Cały program NHEF pozostaje w zgodzie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2012 roku projekt został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „edukacja młodego widza”. W 2011 roku Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej zostały włączone do rodziny projektów Filmoteki Szkolnej. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej należą do Koalicji dla edukacji filmowej powołanej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Honorowy patronat nad programem objął Rzecznik Praw Dziecka oraz Europa Cinemas.

Filmy w cyklu:

Październik: Cezar musi umrzeć reż. P. i V. Taviani, Włochy 2012

Uczłowieczenie i resocjalizacja poprzez sztukę

Listopad: Dekalog I reż. K. Kieślowski, Polska 1989

O potrzebie refleksji nad tym, w co wierzy współczesny człowiek

Grudzień: Krótki film o zabijaniu reż. K. Kieślowski, Polska 1988

Co skłania człowieka do zabijania?

Styczeń: Rycerz reż. L. Majewski, Polska 1980

Poetycka ballada rycerska o poszukiwaniu moralnego ładu w świecie i samym sobie

Luty: Makbet reż. J. Kurzel, Francja, USA, Wielka Brytania 2015

Efektowna wizualnie najnowsza adaptacja dramatu Szekspira w klimacie i stylistyce „Gry o tron” i konwencji mrocznego thrillera o szaleństwie i obsesyjnej żądzy władzy

Marzec: Kochanek królowej reż. N. Arcel, Czechy, Dania, Szwecja 2012

Miłość i polityka w kontekście epoki oświecenia

Kwiecień: Danton reż. A. Wajda, Polska 1982

Historia na ekranie. Filmowa wizja Rewolucji Francuskiej i dramat jej przywódców.

Opracowała: Olga Malicka-Kowalczyk, więcej informacji: www.nhef

 

 

 

Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe” w ramach cyklu edukacja filmowa.
Informacje o projekcie/instrukcja dla ucznia

    

Projekt przedmiotowy „Wielkie dzieła filmowe” skierowany jest do uczniów klasy IIE o profilu teatralno-filmowym i obejmuje cykl lekcji poświęconych analizie języka filmu. W ramach jego realizacji przewiduje się przeprowadzenie cyklu lekcji filmowych korespondujących 

z realizowanym w ramach oferty klasy projektem filmowym. Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 • Temat projektu: „Wielkie dzieła filmowe”.
 • Cel projektu: Zapoznanie z różnymi narzędziami, przy użyciu których tworzone jest dzieło filmowe. Rozwijanie zainteresowań uczniów. Poznawanie tekstów kultury korespondujących z realizowaną podstawą programową i ofertą klasy, służących również przygotowaniu
  do egzaminu maturalnego.
 • Forma realizacji: Projekt ma formę cyklu zajęć poświęconych analizie języka filmu oraz ważnych tematów podejmowanych przez dzieła filmowe.
 • Czas realizacji: Początek projektu: wrzesień 2018r. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na czerwiec 2019r.

Zaangażowanie uczniów: każdorazowo w trakcie poznawania dzieła filmowego uczniowie gromadzą informacje dotyczące wykorzystanych w nim elementów właściwych dla języka filmu, wykorzystanych w dziele motywów. Następnie przeprowadzona jest dyskusja o filmie. Projekt kończy quiz wiedzy dotyczącej analizowanych dzieła filmowych.

        Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Monika Kulling

 

 

 

Projekt przedmiotowy „Trudne tematy. Cykl lekcji filmowych”

Informacje o projekcie/instrukcja dla ucznia

    

Projekt przedmiotowy „Trudne tematy” skierowany jest do uczniów klasy IIE o profilu teatralno-filmowym i obejmuje cykl lekcji poświęconych analizie języka filmu. Projekt realizowany pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 • Temat projektu: „Trudne tematy. Cykl lekcji filmowych”.
 • Cel projektu: Zapoznanie z różnymi narzędziami, przy użyciu których tworzone jest dzieło filmowe. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Forma realizacji: Projekt ma formę cyklu zajęć poświęconych analizie języka filmu oraz ważnych tematów podejmowanych przez dzieła filmowe. Każdorazowo lekcja poprzedzona jest seansem filmowym realizowanym we współpracy z kinem studenckim Żak w Gdańsku (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej).
 • Czas realizacji: Początek projektu: październik 2018r. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na kwiecień 2019r. Lekcja poprowadzona zostaje bezpośrednio po zajęciach przeprowadzonych w Klubie Studenckim Żak w Gdańsku.
 • Terminarz:

Lp Tytuł filmu Data seansu w kinie Żak
1 „Komunia” 24.10.2018
2 „W jego oczach” 27.11.2018
3 „Amy” 03.12.2018
4 „Zjazd absolwentów” 08.01.2019
5 „Cały ten cukier” 01.02.2019
6 „Lato 1993” 15.03.2019
7 „Mama’ 09.04.2019

Uwaga! Z przyczyn niezależnych termin realizacji zajęć może ulec zmianie.

            Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Monika Kulling

 

 

POMORSKI COLLEGE MEDYCZNY działający przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Cykliczne wykłady i laboratoria dla naszych uczniów w ramach przedklinicznego College’u dla uczniów szkół średnich, zorientowane na biomedyczne uzasadnienie szkodliwości uzależnienia od leków i narkotyków oraz prewencję otyłości, cukrzycy i chorób nowotworowych u dzieci i młodych dorosłych. W zajęciach uczestniczą uczniowie rozszerzający biologię w klasach o profilu biologiczno-chemicznym i przyrodniczym.

                                     

 

 

 

„ZAPROŚ NAUKOWCA DO SZKOŁY” I „POZNAJ PRACĘ BIOLOGA”

Dwa programy edukacyjne skierowane do uczniów klas biologiczno-chemicznych i przyrodniczych realizowane są we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Program edukacyjny "Poznaj pracę Biologa" jest cyklem warsztatów laboratoryjnych i zajęć terenowych dotyczących szeregu zagadnień z różnych dziedzin biologii oraz metod badawczych aktualnie stosowanych w naukach przyrodniczych.

 

 

PROJEKT  STADION MŁODYCH

6 października w sobotę duża grupa uczniów z naszej szkoły i absolwentów wraz z siostrą Katarzyną i katechetką Anną, uczestniczyła w projekcie STADION MŁODYCH organizowanym w PGE Narodowym. W 12 godzinnych rekolekcjach w Warszawie wzięło udział 40 tysięcy osób, w tym 600 księży. Było to największe wydarzenie religijne dla młodych w Europie. Wpisało się w synod biskupów, który pod hasłem „Młodzi, wiara i rozeznanie powołania” trwa od 3 do 28 października w Rzymie.
Było dla nas ogromną radością doświadczenie bliskości i mocy JEZUSA poprzez taniec, śpiew, koncerty, konferencje czy w ciszy adoracji i modlitwy.
Anna Hochleitner- katechetka

PROJEKT NIEPODLEGŁOŚĆ – CODZIENNIE NA 100%

 

W dniach 17-19.10.2018 wolontariusze ze Szkolne Koło Caritas pod opieką Pani Anny Hochleitner uczestniczyli w wycieczce do Wadowic, Krakowa wraz z innych uczniami ze Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Gdańskiej aby odkrywać co oznacza dziś tak często używane słowo „patriotyzm". Wyjazd był pierwszym etapem realizacji projektu „Niepodległość - codziennie na 100 %” finansowanego w ramach programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski" organizowanego przez Caritas Polska oraz Biedronkę. Uczniowie spotkali się w Radwanowicach z podopiecznymi Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" w ośrodku "Doliny Słońca" oraz z seniorami Ośrodka Wsparcia Dziennego Osób Starszych i Niepełnosprawnych Campus Misericordiae w Brzegach prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty edukacyjne

realizowane w roku szkolnym 2017/2018

 

 PROJEKTY AUTORSKIE "DZIEWIĄTKI"

 

"Projekt międzyprzedmiotowy "Wiem, co jem" 

Projekt edukacyjny "Wiem co jem" skierowany jest do uczniów klas drugich. Jego efekty zostaną zaprezentowane całej społeczności szkolnej w formie targów zdrowej żywności.  Głównym celem projektu jest promowanie zdrowego odżywiania się. Realizacja zadań projektowych przewidziana jest na okres od lutego do czerwca 2018r.
     Cele projektu: 
 Zapoznanie z problematyką zdrowego żywienia i zbilansowania diety
 Zrozumienie skutków niewłaściwego odżywiania
 Umiejętność dokonywania analizy składników żywieniowych w produktach w oparciu o dane na etykiecie
 Umiejętność pracy w grupie, 
 Umiejętność planowania pracy
 Integracja młodzieży poprzez współpracę, dzielenie się swoją wiedzą i działaniami.
W ramach realizacji projektu uczniowie zapoznają się z tematyką poprzez:
- udział w dwóch zajęciach lekcyjnych dotyczących zdrowego odżywiania, 
- udział w godzinach wychowawczych, podczas których na bazie filmów  "Cały ten cukier" lub "Super size me" i kart pracy uczniowie zapoznają się ze skutkami niewłaściwej diety oraz przypomną sobie wiadomości dotyczące składników żywieniowych.
Klasy będą miały do wykonania poniższe zadania:
- Zebranie informacji dotyczących zdrowego odżywiania.
- Opracowanie zagadnienia w formie posteru i ulotki. Zostaną one zaprezentowane w dniu finału projektu. 
- Przygotowania stoiska na Szkolne Targi Zdrowej Żywności, które będą stanowiły finał projektu 
    i  podczas, których klasy zaprezentują efekty swojej pracy.
- Udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Zdrowej Żywności, który odbędzie się w dniu finału projektu. Zadania konkursowe będą         dotyczyły zagadnień zdrowego odżywiania, a jedną z konkurencji będzie rozpoznawanie egzotycznych warzyw i owoców. 
Zadania będą punktowane według poniższych kryteriów:
Rodzaj zadania Kryteria oceny Punktacja
Poster Estetyka, przekaz, kreatywność 0-6 pkt. Razem 6 pkt.
Stoisko na targach

Kreatywność

Estetyka

Poprawność merytoryczna

Dobór treści przekazu

Skupienie uwagi publiczności

0-3 pkt.

0-3 pkt.

0-3 pkt.

0-3 pkt.

0-5 pkt.

Razem 17 pkt.
Konkurs Wiedzy o Zdrowej Żywności

Pytania quizowe

Rozpoznawanie egzotycznych owoców

0-10 pkt.

0-7 pkt.

Razem 17 pkt.
Suma punktów możliwych do zdobycia 40 pkt.
Konsultacje: w  ramach potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu terminu z zakresu:
 geografii – mgr K. Szymańska, mgr P. Czachorowski
 biologii – mgr J. Spisak-Pietruszka, mgr M. Turyn
 chemii - mgr K. Brodziński, mgr A. Szydłowska
Finał projektu przewidywany jest na 30 maja 2018r.   Życzymy owocnej pracy

Projekty edukacyjne z Przyrody

Nadszedł koniec pierwszego okresu nauki. Czas na podsumowanie pracy projektowej na lekcjach przyrody. Uczniowie klas IIE, IID oraz IIF realizowali projekt „Energia – od Słońca do żarówki” natomiast IIIA oraz IIIG „Woda cud natury”. W wyniku ich pracy powstały badania ankietowe, gry dydaktyczne, wywiady (np. Donalda Trumpa z Pingwinem Kowalskim na temat efektu cieplarnianego), krótkie przedstawienia dramatyczne, pokazy doświadczeń oraz prezentacje wielu ciekawych tematów.

W załączanie jedno z dzieł uczniów klasy IIE – Olafa Zażembłowskiego i Bartłomieja Deklewy. Panowie stworzyli film promujący akcję „Oszczędzaj prąd”.  Film nie pozostawia obojętnym. Świetna praca.

https://www.youtube.com/watch?v=fNdZfwLPzDQ&feature=youtu.be

Dziękujemy  wszystkim za zaangażowanie.

Małgorzata Turyn, Przemysław Czachorowski, Anna Szydłowska

 

Projekt międzyprzedmiotowy „Pytanie o początek”

Informacje o projekcie/instrukcja dla ucznia

Projekt międzyprzedmiotowy „Pytanie o początek” dotyczy różnych wyobrażeń na temat początku świata i człowieka i obejmuje zagadnienia wchodzące w zakres nauczania wiedzy o kulturze, filozofii, fizyki, biologii oraz języka polskiego.

 • Temat projektu: „Pytanie o początek”.
 • Cel projektu: Zapoznanie z różnymi teoriami dotyczącymi powstawania świata i człowieka. Nabycie umiejętności konstrukcji wypowiedzi, wystąpień publicznych, pracy w grupie. Rozwijanie kompetencji informatycznych. Rozwój umiejętności gromadzenia informacji, kreatywnego ich przetworzenia i wykorzystania. Wspieranie umiejętności wyboru zakresu pracy. Świadomość kulturalna i jej ekspresja.
 • Forma realizacji: Projekt grupowy. Praca przebiegać będzie w kilkuosobowych grupach. Zadaniem każdej z grup będzie analiza podanego zagadnienia.
 • Czas realizacji: Grupy będą zobowiązane do realizacji zadań cząstkowych w określonym zakresie i terminie. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na kwiecień 2018r.
 • Konsultacje: w ramach potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu terminu z zakresu:

      v  biologia – p. Joanna Spisak-Pietruszka 
v  fizyka – p. Anna Szydłowska 
v  informatyka – p. Tadeusz Bury 
v  j. polski – p. Monika Marcinowska 
v  WOK – p. Wojciech Kulling 
v  religia/etyka – ks. Anna Hochleintner/ p. Maria Łojek-Kurzętkowska

 • Podział na grupy:

W projekcie bierze udział klasa IE. Klasa podzielona zostaje na pięcio- lub sześcioosobowe grupy. Każda z grup realizuje w określonym terminie kolejne zagadnienia związane z wyobrażeniami na temat początków świata i człowieka. Grupa zobowiązana jest do wyboru lidera grupy, który będzie dysponował instrukcją do projektu.

 • Zadania do wykonania. Terminarz realizacji zadań:

Lp Zagadnienie do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Punktacja
1. Stworzenie świata i człowieka w mitologii greckiej i Biblii – analiza porównawcza. Plakat prezentujący porównanie jednego z zagadnień dot. powstania świata i/lub człowieka przedstawionego w mitologii i Biblii (min. format papieru – A1). Oceniana będzie oryginalność sposobu przedstawienia, kreatywność, stopień wyczerpania tematu, walory estetyczne pracy. Min. na dwa dni przed terminem realizacji zadania grupa dostarcza ją, by sprawdzić jej odtwarzanie przez sprzęt szkolny. 14.12.2017 10pkt.
2 Mitologia słowiańska o początku. Filmowo o słowiańskich wyobrażeniach o początku - film prezentujący zagadnienie (czas trwania filmu: 5 – 10 minut.) – oceniane będą: inwencja, związek z tematem, rekwizyty, stroje, scenografia. Nośnik: płyta CD/DVD, pendrive. Min. na dwa dni przed terminem realizacji zadania grupa dostarcza ją, by sprawdzić jej odtwarzanie przez sprzęt szkolny. 18.01.2018 10pkt.
3. Teoria naukowa dot. powstania świata. Projekt czasopisma naukowego poprzedzony wykładem poświęconym tematyce stworzenia świata w nauce i Biblii (prowadzący: prof. Grzegorz Karwasz, przewidywany termin wykładu 15.stycznia 2018). Praca obejmuje stworzenie artykułu związanego z tematem, opracowanie szaty graficznej, estetyczne i ciekawe wykonanie przy użyciu różnych technik itp. Dopuszczalne jest przygotowanie projektu czasopisma w formie elektronicznej. Wówczas grupa zobowiązana jest do dostarczenia materiału min.na dwa dni przed upływem terminu. 22.02.2018 10pkt.
4. Stworzenie świata i człowieka w sztuce (np. w malarstwie, filmie i innej dziedzinie sztuki). Prezentacja ustna (do 10 min.) zagadnienia wzbogacona o prezentację multimedialną, nośnik: pendrive, płyta CD/DVD (konieczność dostarczenia prezentacji na 2 dni przed upływem terminu realizacji zadania). Uczniowie dokonują wyboru dziedzin stuki, które będą chcieli poddać analizie (min. dwie). Przedstawiają swoje omówienie zagadnienia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 22.03.2018 10pkt.
5. Pytanie o początek w filozofii. Debata filozoficzna. Każda grupa dokonuje wyboru min. dwóch filozofów (lub szkół filozoficznych), którzy zabierali głos w kwestii początków świata. Następnie grupa zapoznaje się z ich koncepcjami i przeprowadza debatę pomiędzy min. dwoma oponentami. Debata jest uwieczniona w formie nagrania i dostarczona we wskazanym terminie. Każda z grup będzie musiała wykazać się znajomością założeń min dwóch filozofów/szkół filozoficznych. Nośnik: pyta DVD/CD, pendrive. Min. na dwa dni przed terminem realizacji zadania grupa dostarcza ją, by sprawdzić jej odtwarzanie przez sprzęt szkolny. 19.02.2018 10pkt.

Sposoby punktowania: Każdemu zadaniu przyporządkowano właściwy dla niego sposób punktowania. W przypadku każdego jednak ocenianiu podlegać będzie inwencja, wkład pracy, pomysłowość, rzetelność wykonania zadania. Osoby szczególnie wyróżniające się podczas realizacji zadań otrzymają dodatkowo od 1 do 5 pkt.

 • Ocenę końcową za projekt uczniowie otrzymują z wybranego przez siebie przedmiotu spośród następującej grupy – j. polski, biologia, WOK, informatyka, fizyka, religia, etyka.
 • W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Moniką Marcinowską    Życzymy powodzenia!

Projekt przedmiotowy „Analiza języka filmu.
Cykl lekcji filmowych”

Informacje o projekcie/instrukcja dla ucznia

    

 Projekt przedmiotowy „Analiza języka filmu” skierowany jest do uczniów klasy IE o profilu teatralno-filmowym i obejmuje cykl lekcji poświęconych analizie języka filmu. Projekt realizowany pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 • Temat projektu: „Analiza języka filmu. Cykl lekcji filmowych”.
 • Cel projektu: Zapoznanie z różnymi narzędziami, przy użyciu których tworzone jest dzieło filmowe. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Forma realizacji: Projekt ma formę cyklu zajęć poświęconych analizie języka filmu. Każdorazowo lekcja poprzedzona jest seansem filmowym realizowanym we współpracy z kinem studenckim Żak w Gdańsku (Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej).
 • Czas realizacji: Początek projektu: październik 2017r. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na kwiecień 2018r.
 • Terminarz:

Lp Tytuł filmu Data seansu w kinie Żak Termin zajęć poświęconych filmowi
1 „Syn Szawła”, reż. Laszlo Nemes, 2015 02.10.2017 03.10.2017
2 „Ida”, reż. Paweł Pawlikowski, 2013 07.11.2017 13.11.2017
3 „Control”, reż. Anton Corbijn, 2007 08.12.2017 11.12.2017
4 „Walc z Baszirem”, reż. Ari Folman, 2008 11.01.2018 12.01.2018
5 „Slow West”, reż. John Maclean, 2015 19.02.2018 20.02.2018
6 „La la land”, reż. Damien Chazelle, 2016 14.03.2018 15.03.2018
7 „Pokot”, reż. Agnieszka Holland, 2017 17.04.2018 19.04.2018

Uwaga! Z przyczyn niezależnych termin realizacji zajęć może ulec zmianie.

 Nauczyciel odpowiedzialny za realizację projektu: Monika Marcinowska.

 

 UWOLNIJ KSIĄŻKĘ

 

Cele projektu

1. Wspieranie zainteresowań (czytelniczych i artystycznych).

2. Wyszukiwanie i selekcja informacji z różnych źródeł.

3. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole - trening odpowiedzialności i rzetelności.

4. Doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz z Internetu
    z zachowaniem praw autorskich (publikacja treści na portalach społecznościowych).

5. Doskonalenie umiejętności redagowania i edytowania dziennikarskich form wypowiedzi.

6. Popularyzacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w środowisku lokalnym.

11. edycja projektu obejmuje wiele działań z różnych obszarów dydaktyki. Młodzież biorąca udział (klasy I, II) będzie poznawała dzieła literackie, sylwetki autorek oraz autorów, a następnie stworzy, np.:

1) reklamy społeczne promujące czytelnictwo,

2) zwiastuny filmowe ambitnych książek (konkurs),

3) jednodniówkę „Czytam!” - zawierającą recenzje wybranych książek, zagadki literackie, komiksy,

4) wystawy ekslibrisów i kolaży okładek książkowych we współpracy ze szkolną biblioteką,

5) prezentację nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej.

Miejsce i czas realizacji

IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni oraz okolice szkoły

od lutego do 23 kwietnia 2018r. (finał projektu)

koordynatorki projektu: Beata Filipp i Olga Malicka-Kowalczyk

 

 Projekt humanistyczny

 

Założeniem projektu edukacyjnego „Obecność” jest promowanie idei równości rozumianej jako prawo do wyrażania indywidualności, inności, płci we wszystkich działaniach człowieka, a także dążenie do porozumienia, w którym ważna jest uwaga i obecność.

Uczennice i uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu poznają twórczość artystyczną, naukową i polityczną kobiet na przestrzeni wieków, a następnie tworzą:

1) kalendarz szkolny pokazujący różne zawody wraz z ich nazwami żeńskimi i męskimi: Jestem,

2) fotograficzną relację z wystawy poświęconej twórczości Fridy

Kahlo i Diego Rivery. (Zamek/Poznań),

3) wystawę zdjęć Ad fontes (o inspiracjach sztuką ludową w kontekście prac Fridy Kahlo i Diego Rivery);

4) spektakl pt.:Obecność;

5) etiudę filmową do wiersza Marii Komornickiej Susza (SMS Ruchome Schody);

6) jednodniówkę "Obecność" - zawierającą informacje o Międzynarodowym Dniu Kobiet, wywiad z rzeźbiarką G. Wilczopolską;

7) happening ukazujący wybitne kobiety na przestrzeni dziejów;

8) wywiad z artystkąGertrudą Wilczopolską, autorką rzeźby Kaskada (w Orłowie) na temat obecności sztuki w przestrzeni publicznej;

9) mowy na temat: Po co nam równość? Czy równość potrzebna jest demokracji?;

10) plakaty ukazujące wkład kobiet w naukę, sztukę, historię;

11) prezentację multimedialnąMyślę, więc jestem (o osiągnięciach kobiet w świecie nauki).

Finał projektu przypada 8 marca 2018 roku w Międzynarodowy Dzień Kobiet. Tego dnia odbywają się zaplanowane wystawy fotograficzne, wystawy plakatów ukazujących działania kobiet na przestrzeni wieków, a także happening w czasie długiej przerwy. W auli młodzież wysłuchuje najciekawszych mów dotyczących równości i demokracji, ogląda prezentację Myślę, więc jestem, a także uczestniczy w pokazie spektaklu Obecność (przygotowanego przez klasę artystyczną) oraz etiudy poetyckiej Susza wykonanej przez Studio Miniatur Szkolnych Ruchome Schody.

Projekt bierze udział w konkursie Wydawnictwa Nowa Era Projekt z klasą (nr 102 – zachęcamy do głosowania od 10 grudnia).

Koordynatorki projektu: Beata Filipp Jolanta Moszczyńska

 

 PROJEKTY ZEWNĘTRZNE ,W KTÓRYCH BIORĄ UDZIAŁ UCZNIOWIE "DZIEWIĄTKI"

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Zaproś naukowca do szkoły” i „ Poznaj pracę biologa” to dwa programy Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, w których od lat biorą udział klasy realizujące rozszerzony program z chemii i biologii.  Uczniowie  mają możliwość poznania pracy laboratoryjnej, wykonują ćwiczenia praktyczne, aktywnie uczestniczą w zajęciach warszatatowych. Uczestnictwo w wykładach rozbudza ich zainteresowania przyrodnicze. Program cieszy się wśród uczniów popularnością, zwracają oni szczególną uwagę na atrakcyjność i różnorodność oferowanych zajęć.

 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekt filmowy realizowany w bieżącym roku szkolnym we współpracy z klubem filmowym Żak w Gdańsku. Uczniowie klasy IE oraz IIE o profilu teatralno-filmowym uczestniczą raz w miesiącu w projekcji filmu w kinie, a następnie prelekcji jemu poświęconej. Projekt obejmuje dziewięć seansów, począwszy od października ubiegłego roku do kwietnia 2018, kiedy przewidziane jest zakończenie realizacji projektu. W tym roku klasy uczestniczą w cyklu poświęconym analizie języka filmu, ucząc się tej trudnej sztuki.
Monika Marcinowska, Jolanta Moszczyńska

Projekt „Zdolni z Pomorza” to systemowy projekt innowacyjny prowadzony przez Uniwersytet Gdański. Jego celem jest wspieranie młodzieży licealnej szczególnie uzdolnionej w określonych dziedzinach. Dwie uczennice naszej szkoły – Aleksandra Koleśnik (klasa IE) oraz Dagmara Marciniak (klasa IE) – przeszły pomyślnie trudny etap eliminacyjny i zakwalifikowały się do udziału w części humanistycznej. W miesiącu grudniu i styczniu uczennice miały okazję brać udział w wykładach prowadzonych przez pracowników uniwersyteckich. Były one skierowane do kandydatów do olimpiady z języka polskiego, uczniów przygotowujących się do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, czy po prostu - zagorzałych humanistów. Niezwykle różnorodne i ciekawe wykłady z całą pewnością poszerzyły wiedzę dziewcząt i posłużyły rozwijaniu Ich zainteresowań. 
Monika Marcinowska

 

Projekty edukacyjne

realizowane w roku szkolnym 2016/2017

 

Projekt międzyprzedmiotowy"Wiem, co jem"

 

Projekt edukacyjny "Wiem co jem" skierowany jest do uczniów klas drugich. Jego efekty zostaną zaprezentowane całej społeczności szkolnej w formie Targów zdrowej żywności.  Głównym celem projektu jest promowanie zdrowego odżywiania się. Realizacja zadań projektowych przewidziana jest na okres od października 2016 do lutego 2017r.

 

     Cele projektu:

Þ     Zapoznanie z problematyką zdrowego żywienia i zbilansowania diety

Þ     Zrozumienie skutków niewłaściwego odżywiania

Þ     Umiejętność dokonywania analizy składników żywieniowych w produktach w oparciu o dane na etykiecie

Þ     Umiejętność pracy w grupie,

Þ     Umiejętność planowania pracy

Þ     Integracja młodzieży poprzez współpracę, dzielenie się swoją wiedzą i działaniami.

W ramach realizacji projektu uczniowie zapoznają się z tematyką poprzez:

- udział w wykładach naukowców Politechniki Gdańskiej zaproszonych do naszej szkoły. Proponowane tematy wykładów to:  "Żywność a nowotwory", "Czy apetyt na mięso mamy w genach".

- udział w godzinach wychowawczych, podczas których na bazie filmów  "Cały ten cukier" lub "Super size me" i kart pracy, uczniowie zapoznają się ze skutkami niewłaściwej diety oraz przypomną sobie wiadomości dotyczące składników żywieniowych.

- lekcja geografii w klasie II d i c "Wyżywienie na świecie"

Klasy będą miały do wykonania poniższe zadania:

        1. Zebranie informacji dotyczących tematu i wybór istotnych elementów treści.

Klasa Temat posteru i ulotek oraz stoiska
2a Diety odchudzające oraz zdrowotne.
2b Choroby oraz zaburzenia związane z odżywianiem.
2c Jakie produkty należą do zdrowej żywności? Zdrowa żywność – badania ankietowe młodzieży i dorosłych.
2d Analiza wybranych produktów spożywczych pod względem zawartości dodatków do żywności.
2e Analiza tygodniowej diety w przeciętnej rodzinie- jej kaloryczność oraz proponowane modyfikacje.
2f W jaki sposób przedłuża się przydatność produktów do spożycia?
2g Żywność powstała z produktów modyfikowanych genetycznie.

 2. Opracowanie zagadnienia w formie posteru i ulotki. Zostaną one zaprezentowane w dniu finału projektu.

3. Przygotowanie gry edukacyjnej związanej z tematyką zdrowego żywienia. Grę następnie otrzymuje kolejne klasa, która gra w nią i recenzuje.

  4. Przygotowania stoiska na Szkolne Targi Zdrowej Żywności, które będą stanowiły finał projektu i  podczas, których klasy zaprezentują efekty swojej pracy.

Konsultacje: w  ramach potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu terminu z zakresu:

 • geografii – mgr K. Szymańska, mgr P. Czachorowski
 • biologia – mgr J. Spisak-Pietruszka, mgr B. Ryl
 • chemii - mgr A. Szydłowska, mgr K. Brodziński

 

Życzymy owocnej pracy

PROJEKT MATEMATYCZNY

   Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów” jest skierowany do uczniów klas pierwszych.  Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizacje procesu dydaktycznego. Ma on zostać zrealizowany poprzez zapewnienie każdemu uczniowi oferty edukacyjno - wychowawczo -profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, a także poprzez zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie, jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, w tym uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach realizacji projektu od września 2016 r. do czerwca 2017 r. wdrożone zostaną następujące działania:

 1. We wrześniu przeprowadzone zostaną lekcje matematyki, powtarzające podstawowe umiejętności z zakresu działań w zbiorze liczb rzeczywistych, bez których dalsza edukacja jest niemożliwa
 2. Po lekcjach powtórzeniowych zostanie przeprowadzony test diagnostyczny.
 3. Wyniki testu zostaną przeanalizowane na lekcji z uczniami ze wskazaniem mocnych i słabych stron poszczególnym uczniom, a na zebraniu z rodzicami z wynikami zapoznają się rodzice.
 4. Prowadzone będą dodatkowe zajęcia wyrównawcze (1 godzina tygodniowo)
 5. Tworzone będą dodatkowe zadania (dla chętnych) w celu usprawnienia umiejętności rachunkowych (MISTRZ DZIAŁAŃ).
 6. W lutym zostanie ponownie przeprowadzony test diagnostyczny i przeanalizowane wyniki (analiza porównawcza). O efektach zostaną powiadomieni uczniowie i rodzice.
 7. Organizacja konkursu dla klas pierwszych z okazji światowego dnia „Liczby pi”

Oczekiwane efekty:

 • Uczeń świadomie korzysta z prawa łączności, przemienności dodawania i mnożenia oraz rozdzielności mnożenia względem dodawania
 • Pamięta własności działań na ułamkach, pierwiastkach, potęgach
 • Poprawia sprawność rachunkową
 • Porządkuje wiedzę dotyczącą działań na liczbach
 • W treściach realizowanych na bieżąco, większą uwagę skupiać będzie na trudniejszych zagadnieniach, a nie na rachunkach
 • Nabiera świadomości poprawnego używania nawiasów

 Koordynator projektu: Joanna Marchwicka

 

Uwolnij książkę!

Cele projektu

1. Wspieranie zainteresowań (czytelniczych i artystycznych).

2. Wyszukiwanie i selekcja informacji z różnych źródeł.

3. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole - trening odpowiedzialności i rzetelności.

4. Doskonalenie umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych oraz z Internetu z zachowaniem praw autorskich (publikacja treści na portalach społecznościowych).

5. Doskonalenie umiejętności redagowania i edytowania dziennikarskich form wypowiedzi.

6. Popularyzacja Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w środowisku lokalnym.

Projekt obejmuje wiele działań z różnych obszarów dydaktyki.

Młodzież biorąca udział (klasy I, II) będzie poznawała dzieła literackie i sylwetki ich autorów, a następnie stworzy, np.:

1) reklamy społeczne promujące czytelnictwo,

2) zwiastuny filmowe ambitnych książek (konkurs),

3) jednodniówkę Czytam! - zawierającą recenzje wybranych książek, zagadki literackie, komiksy,

4) wystawy ekslibrisów i kolaży okładek książkowych we współpracy ze szkolną biblioteką,

5) prezentację nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej.

Miejsce i czas realizacji

IX LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni oraz okolice szkoły

od lutego do 23 kwietnia 2016r. (finał [projektu)

koordynatorki projektu: Beata Galuba-Filipp i Olga Malicka-Kowalczyk

 

 

 

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ

Projekt  realizowany w DKF „Żak”  w Gdańsku –  ma na celu przybliżenie młodzieży wybitnych dzieł kina polskiego oraz zaznajomienie z językiem filmu. Uczniowie uczestniczą raz w miesiącu w projekcjach poprzedzonych profesjonalnym wykładem przedstawianym przez znawców kina, a po obejrzeniu filmu biorą udział w dyskusjach.

Zajęcia inspirowane cyklem pozwalają realizować podstawę programową w zakresie:

 • konfrontowania tekstu literackiego z innymi tekstami kultury, np. formami plastycznymi, teatralnymi, filmowymi,
 • dostrzegania obecnych w tekstach kultury uniwersalnych wartości i norm społecznych,
  a także konfliktów wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości i miłosierdzia) oraz rozumienia źródeł tych konfliktów,
 • odczytywania treści alegorycznych i symbolicznych utworu oraz rozpoznawania sposobów kreowania świata przedstawionego i bohatera (narracja, fabuła, sytuacja liryczna, akcja),
 • poznania wybranych filmów z twórczości polskich reżyserów (np. K. Kieślowskiego,
  A. Munka, A. Wajdy, K. Zanussiego).

Projekt skierowany jest zwłaszcza do klas humanistycznych. Wezmą w nim udział klasy Ia, Ie, IIg wraz z polonistkami: Marią Banasik, Jolantą Moszczyńską i Danutą Paupą.

Czas realizacji: od października do kwietnia

 PoczytajMY

Projekt pilotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej –  ma zasięg ogólnopolski. Jego celem jest kontakt młodzieży z dziećmi z przedszkola oraz popularyzowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.

W ramach projektu uczniowie przy wsparciu opiekunów tworzą kluby czytelnicze i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka. Wspólne czytanie książek jest okazją do zaangażowania się młodzieży w działania na rzecz innych oraz poznania swojej okolicy – jej przyrody, historii, legend z nią związanych.

Po lekturze uczestnicy spotkania razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, przygotowują inscenizacje teatralne, a także uczą!

Projekt prowadzą p. Danuta Paupa i p. Dorota Twarowska

Czas realizacji: od października do czerwca

                                             

        Historia i spoleczeństwo       

Przedmiotowy projekt edukacyjny

                       planowany jest na I semestr roku szkolnego 2016/2017 (X 2016 – I 2017).

 

Temat projektu: Bić się czy się nie bić?

                          Obraz II wojny światowej w literaturze, sztuce  i świadomości społecznej.

 

Cele poznawcze i praktyczne projektu:

Uczeń:

 • omawia postawy Polaków w przebiegu II wojny światowej,
 • opisuje postawy patriotyczne Polaków,
 • bada wiedzę Polaków na temat wydarzeń II wojny światowej,
 • dostrzega nawiązania do wydarzeń historycznych w różnych dziedzinach sztuki,
 • prezentuje przykłady z dziedziny sztuki i literatury nawiązujące do tematyki II wojny światowej,
 • współdziała efektywnie w zespole,
 • rozwiązuje problemy w twórczy sposób,
 • wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje.

Terminarz, zadania i formy ich realizacji:

Projekt przewiduje pracę uczniów w grupach. Każda z grup zobowiązana jest do wykonania zadania w określonym w projekcie terminie. Zobowiązuje się do realizacji każdego z etapów z wykorzystaniem wskazanej przez nauczyciela prowadzącego  formy. Projekt składać się będzie z czterech etapów, w ramach których każda z grup przygotuje kolejno: plakat informacyjno – propagandowy, wykona zdjęcie, prezentację multimedialną, przeprowadzi ankietę i opracuje jej wyniki.

Oczekiwane efekty:

 • uczeń wykazuje się wiedzą dotyczącą wydarzeń związanych z przebiegiem II wojny światowej,
 • pozyskuje informacje dotyczące wiedzy Polaków na temat II wojny światowej i umiejętnie je opracowuje i omawia,
 • dostrzega obecność wydarzeń historycznych w różnych dziedzinach sztuki i wykazuje się wiedzą w tej dziedzinie,
 • umiejętnie przygotowuje prezentację multimedialną i funkcjonalnie wykorzystuje ją
  w swojej wypowiedzi,
 • efektywnie współdziała w zespole i w sposób twórczy rozwiązuje problemy,
 • potrafi wyszukiwać informacje, dokonywać ich selekcji i w sposób twórczy je przetwarza.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie projektu: Monika Marcinowska.

 

Mity to moja pasja

 

Projekt  jest skierowany do uczniów klas pierwszych.
W jego przygotowanie i udział są zaangażowane całe zespoły klasowe, a wychowawca
i nauczyciel polonista wspomagają uczniów.

Projekt składa się z dwóch części: jedna ma charakter prezentacji,
a druga to typowy sprawdzian erudycji.

Każda klasa pierwsza, przygotowując się do projektu  mitologicznego, na miesiąc przed jego terminem otrzymuje kartkę z informacją, jakie czynności ma wykonać:

 1. Spośród uczniów klasy wybiera troje zawodników – przedstawicieli klasy, którzy będą brać udział w części związanej z wiedzą o mitach.
  (obowiązuje bardzo dobra znajomość mitów greckich w opracowaniu Jana Parandowskiego.
 2. Przygotowuje „RAP Mitologiczny”, tzn. krótki rymowany utwór zbudowany z dwóch - trzech zwrotek czterowersowych o tematyce mitologicznej – wykonywany w trakcie podsumowania projektu.
 3. Tworzy reklamę produktu związanego z tematyką mitologiczną.
 4. Przygotowuje pokaz mody mitologicznej (2-3 projekty) i krótki (trzyminutowy) komentarz.
 5. Każda z drużyn ma za zadanie przygotować również nazwę drużyny
  o rodowodzie mitologicznym i krótkie (1-, 2-zdaniowe) jej wyjaśnienie.
 6. Dobrze widziane i dodatkowo punktowane są stroje (trzyosobowego zespołu reprezentantów) nawiązujące stylistyką do antyku.

Klasy oceniane są za pomysłowość i znajomość mitologii, ale także za dyscyplinę
i aktywne kibicowanie w trakcie imprezy.

Zmagania ocenia jury złożone z nauczycieli i uczniów z samorządu.

Zwycięzcy otrzymują nagrody i upominki (trzy pierwsze miejsca). Pozostali  uczestnicy częstowani są słodyczami.

Koordynatorki projektu: Maria Banasik, Danuta Paupa

 

 Projekt   Apps for Good

 

Projekt adresowany do chętnych uczniów klas  I-II. W ramach projektu uczniowie pracując w grupach będą mieli za zadanie zaprojektowanie i zbudowanie prototypu aplikacji na telefon/tablet.

Apps for Good uczy informatyki, nie jest to jednak wyłącznie kurs kodowania. Uczestnicy będą mieli za zadanie przejść przez cały proces rozwoju produktu – od generowania pomysłów, poprzez studium  wykonalności i tworzenie modeli biznesowych, aż po kodowanie, projektowanie i marketing. Uczestnictwo w kursie pozwoli rozwinąć kreatywność, przedsiębiorczość i umiejętności biznesowe.

Cele projektu:

 • rozwijanie umiejętności programowania,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej i krytycznego myślenia.

Termin realizacji: rok szkolny 2016/2017

Koordynatorzy projektu: Anna Krause, Dorota Twarowska, Mirosław Wójtowicz/

 

 

Młodzi debatują.

Międzyszkolny projekt edukacyjny dla młodzieży.

 

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic gdyńskich szkół gimnazjalnych. W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia oraz konkurs debat oksfordzkich dla młodzieży. W świat debatowania wprowadzą młodszych kolegów i koleżanki, licealiści z IX i VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Tematyka konkursu dotyczy zagadnień istotnych dla pogłębiania wiedzy na temat historii Gdyni i jej dzielnic, m.in. postaci i twórczości Stefana Żeromskiego (Gdynia Orłowo), postaci o. Maksymiliana Kolbe (Gdynia Wzg. św. Maksymiliana), a także wydarzeń grudnia 70'. Tematyka wpisuje się w zagadnienia z zakresu podstawy programowej przedmiotów takich jak historia, wiedza o społeczeństwie, język polski oraz etyka (filozofia).

Cele projektu:

 • upowszechnienie wiedzy na temat historii Gdyni i jej dzielnic,
 • wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego,
 • zwiększanie postaw prospołecznych i zaangażowania obywatelskiego,
 • integracja ze środowiskiem lokalnym (otwarta debata finałowa)
 • kształtowanie umiejętności argumentacji oraz obrony stanowiska
 • utrwalanie wiedzy i umiejetności z zakresu historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i etyki (filozofii) na poziomie szkoły gimnazjalnej
 • integracja mlodzieży na różnych poziomach edukacji - nauczanie młodych przez starszych kolegów (mentorzy licealni dla drużyn gimnazjalnych)
 • upowszechnianie szlachetnych i etycznych postaw wśród mlodzieży

Koordynatorzy: Maria Łojek-Kurzętkowska (filozofia), Monika Marcinowska (język polski), Paweł Walaszek (historia, wos) oraz nauczyciele z VI LO

 

Oko w Oko z pracodawcą
 
Projekt adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni .W trakcie jego realizacji młodzież będzie uczestniczyła w spotkaniach  z doradcami zawodowymi 
i rekruterami.
Termnin realizacji - III-IV 2017 
Cele:
-przygotowanie młodzieży do efektywnego wejścia na rynek pracy
-zapoznanie uczniów z zasadami torzenia dokumentów aplikacyjnych
-kształcenie kultury słowa oraz umiejetności autoprezentacji 
-kształtowanie umiejetności interpersonalnych
Formy pracy :
- warsztaty
- symulacja rozmowy kwalifikacyjnej na wybrane stanowiska pracy
- spotkania z przedstawicielami zawodów
Opiekunowie projektu: Danuta Paszak, Dorota Twarowska

 

 

 

Przez sport do "Dziewiątki"

Projekt „Przez sport do Dziewiątki”  skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich IX LO.
Na celu ma zapoznanie uczestników z formami spędzania czasu wolnego, a przede wszystkim ich organizacją. Zwieńczeniem projektu będzie festyn rekreacyjno - sportowy, na który zaproszeni zostaną uczniowie klas III gdyńskich szkół gimnazjalnych, i który na celu ma promocję  naszej szkoły.
Koordynatorzy: Katarzyna Szeleźniak- Białkowska, Marcin Góralski
 
 

Deutsch ist nützlich
Niemiecki jest użyteczny

Projekt  ma na celu zwrócenie uwagi na przydatność języka niemieckiego w wielu aspektach życia codziennego.

 Grupa docelowa: uczniowie klas pierwszych uczących się języka niemieckiego w wymiarze 2 i 3 godzin tygodniowo (klasy 1b, 1c, 1d, 1f)

Formy projektu:

 • film
 • inscenizacja
 • prezentacja multimedialna
 • plakat

Projekt ten polega na:

 1. wyznaczeniu przez nauczyciela języka niemieckiego obszaru wiedzy, który powinien być przez uczniów opanowany (zgodnie z podstawą programową),
 2. realizacji zadań – indywidualnie lub w małych grupach,
 3. przedstawieniu rezultatów podjętego działania;

Cele:

 • dostrzeganie związków pomiędzy treściami nauczanymi w szkole, a otaczającą nas rzeczywistością,
 • łączenie teorii z praktyką,
 • motywowanie do nauki języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie komunikatywności w języku niemieckim;

Projekt może być realizowany zamiast zaliczenia w formie testu – po każdym bloku tematycznym.

 

 

 

 

Projekty edukacyjne realizowane w latach 2014-2015 

 

„Jestem człowiekiem – mam prawo...” 

czyli edukacja filmowa z zastosowaniem techniki animacji poklatkowej
 
Przez ostatnie dwa lata (rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016) w szkole  realizowano działania w ramach autorskiego projektu dwóch nauczycielek: Beaty Galuby-Filipp (język polski) i Marii Łojek-Kurzętkowskiej (filozofia, etyka). 
Projekt dotyczył tematyki praw człowieka. W ramach naszych działań, grupa młodzieży z klas 3a, 3d i 3e stworzyła dwa filmy animowane poświęcone polskim artystkom – malarce Zofii Stryjeńskiej oraz kompozytorce Tekli Bądarzewskiej-Baranowskiej. 
Oprócz realizacji etiud filmowych, działania obejmowały:
- stworzenie Studia Miniatur Szkolnych „Ruchome schody”,
- uczestnictwo w warsztatach poświęconych zagadnieniu prawa autorskiego, prowadzonych przez Panią Agatę Janeczek z Centrum Edukacji Obywatelskiej,
- uczestnictwo w dwóch edycjach warsztatów animacji poklatkowej prowadzonych przez Panią Magdalenę Bryll - absolwentkę Szkoły Filmowej w Łodzi i reżyserkę filmów animowanych,
- uczestnictwo w warsztatach z zakresu montażu filmowego w Warszawskiej Szkole Filmowej,
- realizację międzyszkolnego konkursu fotograficznego „Gdynia jest kobietą” dla uczniów i  uczennic gdyńskich szkół.
O działaniach w ramach projektu przeczytać można na naszym funpage: 
Filmy zobaczyć można na kanale youtube SMS „Ruchome schody”: 
W naszych działaniach wspierała nas Rada Dzielnicy Śródmieście, Urząd Miasta Gdyni, Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.
Dziękujemy! Maria Łojek-Kurzętkowska
 

 

 

 

                                 ,,ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO!”

 

 Projekt obejmuje szerokie działania mające na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży, promowanie aktywnego trybu życia, zrozumienie idei rekreacji ruchowej oraz pogłębianie wiedzy dotyczącej prawidłowego odżywiania i higieny osobistej.

 

Nasze działania podzieliliśmy na kilka etapów obejmujących okres od października 2014 r. do VI 2015 r.

 

Zadania

termin realizacji

Wprowadzenie i zapoznanie
z głównymi założeniami projektu.

X.2014

Wykonanie plakatu informacyjnego wraz z hasłem promującym projekt.

X.2014

Opracowanie harmonogramu działań oraz przydział osób odpowiedzialnych za realizację.

X.2014

Ułożenie ankiety dotyczącej żywienia i aktywności fizycznej.

XI.2014

Przeprowadzenie ankiety w klasach pierwszych oraz opracowanie jej wyników.

XI-XII.2014

Wykonanie plakatów przekazujących wiedzę dotyczącą żywienia człowieka, zbilansowania diety, elementów edukacjikacji konsumenckiej oraz aktywności ruchowej.

XI.2014-IV.2015

Organizacja prelekcji ze specjalistami w dziedzinie dietetyki, kosmetologii, sportu wyczynowego oraz sportu amatorskiego.

XI.2014-IV.2015

Zorganizowanie quizu dotyczącego zdrowego stylu życia.

III/IV.2015

Podsumowanie i prezentacja

projektu.

V/VI.2015

 

Realizatorami projektu są uczennice klasy II d.

 

Opiekę nad przedsięwzięciem sprawują: Katarzyna Szeleźniak- Białkowska
i Marcin Góralski.

 

     Informacja na temat realizacji - 9 kwietnia 2015r.

Obecnie projekt jest już na etapie organizacji quizu, podsumowującego informacje nt zdrowego żywienia, które były przekazywane przez minione pół roku. Uczniowie zapoznali się z plakatami i tablicami informacyjnymi, odpowiadali w ankietach na szereg pytań dotyczących żywienia i aktywności fizycznej. Odbyły się trzy prelekcje: z dziedziny dietetyki z Panią Darią Bogucką- trenerem żywienia, na temat szeroko pojętej aktywności fizycznej z Panem Jakubem Krzyżakiem- trenerem personalnym oraz wykład przybliżający realia sportu wyczynowego, o których opowiadała Pani Monika Pyrek, absolwentka naszej szkoły- wybitna lekkoatletka.

 

 

 

 

Za minutę książka...

w ramach projektu „Uwolnij książkę!” nagrodzonego w konkursie Nowej Ery

REGULAMIN KONKURSU NA BOOK TRAILER

(filmowy zwiastun książki)

§ 1

Organizator

IX Liceum Ogólnokształcące

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

§ 2

Cele konkursu

 1. Promocja czytelnictwa literatury o wysokich walorach artystycznych i poznawczych.
 2. Kształtowanie aktywnych postaw wśród młodzieży.
 3. Zainspirowanie i zachęcanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenia zainteresowań i podjęcia samodzielnych wyborów w zakresie twórczości filmowej.
 4. Wyłonienie i nagrodzenie uczniów, którzy zaprezentują najlepszy zwiastun filmowy (book trailer) ambitnej literatury polskiej lub światowej.
  1. Konkurs przeznaczony dla młodzieży gdyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wszystkich typów.
  2. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
  3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. W przypadku uczestników, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni. Osobom wyrażającym zgodę przysługuje prawo do wglądu do przekazanych danych, a także do ich poprawienia oraz ewentualnego usunięcia.
  4. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku, danych osobowych; nie może zawierać treści obraźliwych lub niezgodnych z prawdą.
  5. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
                                                        
  6. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do dnia  31 marca 2015 r. na formularzu zgłoszeniowym, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:


   IX Liceum Ogólnokształcące
   im.
   Marszałka Józefa Piłsudskiego
   ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
  7.   W kopercie powinna się znajdować również płyta lub pendrive z konkursowym filmem odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
  8.   Termin nadsyłania prac upływa 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu do IX LO)
  9. Wszystkie prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.
  10. W ocenie pracy konkursowej Jury będzie brało pod uwagę pomysłowość, umiejętność twórczego wykorzystania limitu 1 minuty , interesujące zaprezentowania wybranej książki, czytelność przekazu, a także walory artystyczne pracy.
  11. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  12. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce w formie voucherów na zakupy w salonach prasowych w wysokości 300 zł, 100 zł, 100 zł.
  13. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas finału projektu „Uwolnij książkę!” w IX LO w Gdyni 23 kwietnia 2015 r.

§ 3

Warunki uczestnictwa

Tematyka konkursu i wymagania formalne pracy konkursowej

1. Przedmiotem konkursu jest zwiastun filmowy książki, będącej utworem o dużych walorach artystycznych i poznawczych.

2. Zwiastun filmowy ma zamknąć się w 1 minucie (60 sekund). Dłuższe prace będą odrzucane.

              3. Film może być wykonany w dowolnej technice (fabuła, animacja poklatkowa).

4. Prace mają być przesłane na płycie DVD lub pendrive w standardowym formacie wideo mp4, mov 16:19.

5. Ekipy konkursowe mogą liczyć od 2 do 4 osób.

§ 5

Terminarz

§ 6

Kryteria oceny prac konkursowych

§ 7

Ogłoszenie wyników i nagrody

§ 8

Kontakt z uczestnikami Konkursu

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatorek: Beaty Galuby-Filipp (tel. 606 75 84 72) i Olgi Malickiej-Kowalczyk (tel. 660 681 267)

§ 9

Postanowienia końcowe

W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszelkie spory rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

 

 

Uwolnij książkę

 

Nasz szkolny projekt edukacyjny "Uwolnij książkę!" został laureatem V edycji Konkursu Nowej Ery "Projekt z klasą". Decyzją Komisji Konkursowej Wydawnictwa otrzymaliśmy na realizację projektu grant w wysokości 2000 zł. Cieszymy się z nagrody i ruszamy z pracami zaraz po feriach. Przed nami wiele interesujących form - będą filmy, reklamy społeczne, happeningi. A finał oczywiście 23 kwietnia 2015 roku w Światowy Dzień Książki!

 

 

Opiekunkami projektu są Beata Galuba-Filipp i Olga Malicka-Kowalczyk

 

 Uwolnij książkę - szczegóły projektu

 

Projekt „ Uwolnij książkę”obejmuje wiele działań z różnych obszarów dydaktyki. Uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu poznają dzieła literackie i sylwetki ich autorów, a następnie tworzą:

1) reklamy społeczne promujące czytelnictwo - klasowe konkursy na scenariusz reklamy społecznej propagującej czytanie (nagrodzone scenariusze kręci SWF OKO)

2) booktrailery ambitnych książek (konkurs międzyszkolny - regulamin załączony),

3) jednodniówkę Czytam! - zawierającą recenzje wybranych książek, zagadki literackie, komiksy,

4) happening Gdynia czyta!,

5) teledysk Rap czytających,

6) dramę Rusz mózgiem!,

7) wystawy ekslibrisów i kolaży okładek książkowych we współpracy ze szkolną biblioteką,

8) prezentację nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej,

9) interpretację wiersza Federica Garcii Lorki (w języku hiszpańskim i polskim - uczniowie z klasy hiszpańskojęzycznej Ia). 

Finał projektu przypada na 23 kwietnia 2015 r., dzień urodzin Szekspira i Cervantesa, a zarazem Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Przebrani za bohaterów ich książek uczniowie oglądają: etiudę poetycką Orfeusz. Eurydyka. Hermes. do poematu R. M. Rilkego (wykonaną przez uczniów w 2014 r.) reklamy społeczne, dramę, teledysk, booktrailery, wystawy, a także uczestniczą w wymianie książek na terenie szkoły oraz w happeningu przy pomniku Abrahama, promując ideę czytelnictwa wśród mieszkańców Gdyni (rozdają zaprojektowane przez siebie kartki okolicznościowe Gdynia czyta!, są ubrani w koszulki z fragmentami wybranych wierszy).

 

„Jestem człowiekiem – mam prawo..."


Autorski projekt dwóch nauczycielek - języka polskiego i filozofii, dotyczy tematyki praw człowieka. Młodzież przygotowuje trzy filmy animowane, które zostaną zaprezentowanew ramach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w grudniu 2015r. Tematem etiud są trzy postaci kobiece z dziedziny literatury, filozofii i sztuki, które wywarły znaczący wpływ na rozwój humanistyki, ale nie doczekały się uznania na miarę własnych możliwości i talentu. Każdy z filmów koncentrować się będzie na wybranym zagadnieniu z zakresu praw człowieka. Oprócz działań bezpośrednio związanych z realizacją animacji w technice poklatkowej, młodzież uczestniczyć będzie także w innych działaniach związanych z filmem (warsztaty animacji, spotkania z twórcami filmowymi). W kwietniu młodzież uczestniczyć będzie w warsztatach montażowo – operatorskich odbywających się w Warszawskiej Szkole Filmowej. Uczestnikami i uczestniczkami projektu jest młodzież z klasy 2a, 2d, 2e oraz 3a. Patronat nad projektem obejmuje Stowarzyszenie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej".

Autorki: Maria Łojek - Kurzętkowska, Beata Galuba - Filipp

 

 „Szkoła Równego Traktowania"

 

Projekt dotyczy tematyki stereotypów, uprzedzeń oraz dyskryminacji. W ramach projektu, młodzież podejmie inicjatywę lokalną służącą przełamywaniu stereotypów oraz wspierającą poszanowanie praw i godności drugiego człowieka. Patronat nad projektem sprawuje „Fundacja im. Bronisława Geremka". Dla chętnych uczniów i uczennic będzie możliwość uczestniczenia w letniej akademii poświęconej zjawisku dyskryminacji.

Koordynatorka: Maria Łojek – Kurzętkowska


„Włącz się. Młodzi i media"


Projekt dotyczy edukacji medialnej. Młodzież pod opieką nauczycielek przygotuje własną kampanię społeczną. 26 listopada, w ramach uczestnictwa w projekcie, zainteresowani uczniowie i uczennice z klas 1a, 1c, 2a, 2d, 2e i 3a brali udział w szkoleniu z zakresu edukacji medialnej prowadzonym przez Panią Agatę Janeczek, ekspertkę z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Licealiści i licealistki uczyli się m.in. tego jak napisać reportaż, chronić swoje dane w sieci oraz w jaki sposób przeprowadzić akcję społeczną. W ramach projektu, młodzież będzie uczestniczyć w festiwalu „Młodzi i media", podczas którego odwiedzi, między innymi siedzibę Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia. Patronat nad projektem sprawuje Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Koordynatorki: Maria Łojek – Kurzętkowska, Olga Malicka-Kowalczyk

 

fot. Agata Janeczek CEO

 

 

Projekt edukacyjny „Film na horyzoncie”

Projekt opiera się na szkoleniu e-learningowym z zakresu wiedzy filmowej obejmującym całokształt pracy nad dziełem filmowym (przygotowanie scenariusza, realizacja zdjęć, montaż filmowy).  Młodzież realizuje zadania filmowe rozwijające umiejętności oraz tworzy własny film. Najlepsze ekipy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach operatorsko – montażowych w Warszawie. Naszą szkołę reprezentuje zespół w składzie: Anna Leśniak, Małgorzata Paprocka (2a) oraz Maciej Buszman (2e). Projekt jest realizowany dzięki Stowarzyszeniu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”.

Koordynatorka: Maria Łojek - Kurzętkowska

 

Książka dotykowa

W dniu 16 maja uczniowie klasy I B uczestniczyli w warsztatach na temat książki dotykowej.

 

Podczas spotkania uczniowie wykonywali ilustracje do książki z materiałów o różnej fakturze. Klasa uzyskała informacje czym jest książka dotykowa, komu może być ona potrzebna i dlaczego. Zajęcia odbyły się na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Filia nr 2.

 

Prowadzenie: Alina Zielińska – pedagog, wykładowca Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni. Jest wielką pasjonatką książek dla dzieci, założyła stronę internetową poświęconą książkom dla dzieci www.magicznepodrozepoliteraturze.pl. Była nominowana przez polską sekcję IBBY w 2012 roku do nagrody za upowszechnianie czytelnictwa.

 

Opiekun - Mirosław Wójtowicz

 

 

 

„CZTERY PORY BAŁTYKU"

Uczniowie klasy II b, II d oraz realizujący w klasie II biologię w rozszerzeniu biorą udział w całorocznym projekcie realizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Oceanografów pod opieką pracowników Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajęcia, w których do tej pory uczestniczyli, odbyły się 27.10. 2013 i 24.02.2014.
Zaproponowany przez SKNO program przybliża uczniom aspekty funkcjonowania Morza Bałtyckiego, nad którym przecież mieszkają i często korzystają z jego dobrodziejstw. Młodzież dostrzega jak ciekawym obiektem badawczym jest Bałtyk.
Zajęcia odbywają się w terenie, laboratoriach oraz salach wykładowych. Tematyka z jaką zapoznają się uczniowie dotyczy oceanografii biologicznej, chemicznej, fizycznej i geologicznej.
Studenci poprzez swoje zaangażowanie pokazują uczniom postawę badawczą, co może stać się pomocne w przyszłym wyborze kierunku studiów.
Podczas zajęć z części biologicznej uczniowie mieli szansę rozpoznawania gatunków organizmów występujących w Bałtyku (bentos i plankton) oraz wykonali sekcję ryby, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Na zajęciach chemicznych uczniowie sprawdzali zawartość substancji biogenicznych i nieorganicznych związków chemicznych w wodzie morskiej. Z kolei podczas realizacji ścieżki fizycznej brali udział w doświadczeniu, dzięki któremu mieli szansę zaobserwować działanie wiatru na powierzchniowe warstwy wody oraz przenikanie światła przez warstwę lodu. Zajęcia z geologii opierały się głównie na wykonywaniu granulometrii.
Czekamy na kolejne wiosenne spotkanie, a one już niebawem.

 

Wiesława Krysztofowicz
Joanna Spisak – Pietruszka
Beata Ryl

cpb1

cpb2

cpb3

 

 

„Niepokorne dziewiątki" szukają haka na chłoniaka !

Ambitne uczennice Naszej szkoły (w składzie: Iwona Jastrzębowska, Daria Kryger. Sylwia Makowska i Magdalena Rusin z klasy II b Dominika Szcząchor z klasy II e, wraz z opiekunem panią Beatą Ryl) w ramach ogólnopolskiej kampanii prozdrowotnej „Mam haka na raka" zajmują się profilaktyką chłoniaka - groźnego nowotworu układu limfatycznego, który jest tematem tegorocznej VII edycji programu.

Celem projektu jest propagowanie profilaktyki antynowotworowej i pokazanie, że warto walczyć o zdrowie. „Niepokorne dziewiątki" mają za sobą już wiele działań m. in. prezentacje, mini sondy i ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców Gdyni, konkursy, spotkania z lekarzami onkologii, a przede wszystkim oryginalne ulotki informujące o niebezpieczeństwie jakim jest chłoniak. Uczennicom udało się zdobyć wiele patronatów. Wspiera je Fundacja „Pokonaj Raka", Stowarzyszenie SANITAS, Lecznica ONKOLMED, portal onkologiczny zwrotnikRAKA, Stowarzyszenie Przebiśnieg, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych oraz Hospicjum im. Św Wawrzyńca w Gdyni.

Licealistów czeka jeszcze wiele ciężkiej pracy, organizatorzy przygotowali dla nich wiele ciekawych działań jakimi są m. in. spot reklamowy, do którego muszą się bardzo dobrze przygotować. Zespoły z całego kraju przejdą dwa etapy eliminacji: pierwszy – pod koniec lutego i ostateczne rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu.

Zapraszamy do polubienia strony „Niepokornych dziewiątek" na facebook'u https:// www.facebook.com/NiepokorneDziewiatki

W związku z udziałem w 7 edycji Ogólnopolskiego Programu Dla Młodzieży "Mam Haka Na Raka", Niepokorne Dziewiątki oraz uczniowie Naszej szkoły organizowali w sobotę (22.02.14) w CH Riviera FLASH MOB'A, miał on na celu zachęcenie społeczeństwa do aktywnego spędzania czasu wolnego, gdyż jest to jedno z działań profilaktycznych przeciw chłoniakowi. Szczególne podziękowania należą się Pani Beacie Ryl, Pani Dorocie Twarowskiej za ogromne wsparcie, Annie Łuczyńskiej za zaangażowanie w organizację tego wydarzenia oraz tancerzom z Gimmie gyals dzięki, którym wszystko się udało. Dziękujemy!

 

 

Zapraszamy do polubienia strony „Niepokornych dziewiątek" na facebook'u https:// www.facebook.com/NiepokorneDziewiatki

Oraz do obejrzenia FLASH MOB'A http://www.youtube.com/watch?v=qav8Uw5y714

 

Projekt "Mam haka na raka".

O projekcie „Mam haka na raka"
Nasze Liceum po raz kolejny zgłosiło się do udziału w ogólnopolskim projekcie dla młodzieży, który powstał z myślą o podniesieniu świadomości zdrowotnej społeczeństwa.
To już VI edycja, w której biorą udział szkoły ponadgimnazjalne, podejmujące różne działania, kształtujące postawy pro zdrowotne. Zgodnie z zasadą „Myśl globalnie- działaj lokalnie" program zachęca młodych Polaków do prowadzenia poprzez różne ciekawe inicjatywy do licznych działań profilaktycznych wśród lokalnych społeczności.
Wierzymy, że działania na poziomie lokalnym, jak również ogólnopolska kampania społeczna opracowana przez uczestników i wdrażana w życie po każdej edycji, mają szanse realnie przyczynić się do zmiany tragicznych statystyk zapadalności i umieralności na choroby nowotworowe w Polsce.
Tegoroczna VI edycja programu poświęcona jest nowotworowi skóry - czerniakowi.