Lista osób przyjętych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

spotkanie z rodzicami osób przyjętych do IX Liceum w Gdyni

odbędzie się 31 sierpnia (wtorek) o godzinie 17.00

ze względu na obostrzenia epidemiologiczne prosimy o przybycie jednego rodzica (opiekuna)

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas trzecich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 9.00

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas pierwszych i drugich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 10.30

 

informacja o podręcznikach obowiązujących w nowym roku szkolnym

znajduje się w zakładce "dla ucznia"

 

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc   poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, na podstawie złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie (formularz dostępny w zakładce rekrutacja)

 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

  

W dniu 04.11.2014 r. uczniowie klas IIA oraz IIE udali się do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku na corocznie organizowane Forum Młodych. W ramach spotkania odbyło się osiem paneli. Celem każdego panelu było omówienie rożnych aspektów dotyczących Polski 25 lat po odzyskaniu wolności. Uczniowie klasy IIA przygotowywali się do debaty, podczas gdy klasa IIE wzięła udział w dyskusji- Jak używamy wolności? Dyskusja dla tych, którzy chcą wyrobić sobie zdanie o ostatnich 25 latach wolności Polski. Pytania zadawała Katarzyna Żelazek, a gośćmi byli muzyk Tomasz „Lipa” Lipnicki oraz dawna działaczka Solidarności Ludwika Wujec. Pytania zadawane przez prowadzącą dotyczyły wolności w okresie PRL-u oraz dzisiejszej Polski.

Podczas dyskusji, istniała możliwości zadawania pytań. Między gośćmi, a uczniami trójmiejskich gimnazjów i liceów wywiązała się interesująca dyskusja. Po dwugodzinnym spotkaniu na wszystkich zebranych gości czekał lunch. Następnie odbyła się debata pomiędzy IX LO w Gdyni, a V LO w Gdańsku. Teza debaty: Wolność zdobyta w 1989 roku jest straconą szansą. Nasze liceum musiało potwierdzić tę tezę.

W drużynie IX LO, znaleźli się uczniowie klasy IIA: Anna Leśniak, Wiktoria Paprocka, Adam Labuhn oraz Wojmir Przybyszewski. Po 40 minutach zaciekłej wymiany argumentów publiczność musiała zagłosować za drużyną, która lepiej poradziła sobie z obroną swojej strony. Uczestnicy głosowali również, za mówcą, który poradził sobie najlepiej i zrobił najlepsze wrażenie na publiczności.

Mimo doskonałego przygotowania merytorycznego naszej drużyny, debata skończyła się wygraną V LO w Gdańsku.

Wszyscy goście byli zadowoleni z wybranych paneli dyskusyjnych. Z pewnością spotkania takie jak Forum Młodych rozwijają i aktywizują młodych ludzi. Już trwają przygotowania do Forum Młodych 2015! Uczniowie „dziewiątki” czekają z niecierpliwością na następną edycję.