Lista osób przyjętych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

spotkanie z rodzicami osób przyjętych do IX Liceum w Gdyni

odbędzie się 31 sierpnia (wtorek) o godzinie 17.00

ze względu na obostrzenia epidemiologiczne prosimy o przybycie jednego rodzica (opiekuna)

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas trzecich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 9.00

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas pierwszych i drugich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 10.30

 

informacja o podręcznikach obowiązujących w nowym roku szkolnym

znajduje się w zakładce "dla ucznia"

 

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc   poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, na podstawie złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie (formularz dostępny w zakładce rekrutacja)

 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

  

      Dnia 25 września br., uczniowie z koła historycznego mieli okazję uczestniczyć w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Militaria w edukacji historycznej", która odbyła się w Rozewiu. Sześciu profesorów przedstawiało swoje referaty. Uczestników najbardziej zaciekawił wykład profesora Karola Olejnika, który mówił w sposób bardzo ciekawy i pouczający na temat demokracji szlacheckiej w XVI wieku i związanym z tym myśleniu emocjonalnym, a nie kategorialnym. Przedstawienie referatów oraz krótka dyskusja na ich temat, zakończyły się około godziny 12.

10581517 780343925356348 1639257356 n

 

      Następnie postanowiliśmy odwiedzić helskie fokarium. Trafiliśmy na godzinę karmienia fok, co umożliwiło nam zrobienie paru ciekawych zdjęć. Interesująco również opowiadała o fokach pani Beata Ryl, nauczycielka biologii z naszego liceum. Podczas karmienia fok, musiały one przejść także trening medyczny, pozwalający zachować im formę, aby nie miału trudności w pływaniu, gdy zostaną wypuszczone do morza. Potem wybraliśmy się spacerem na „koniec Polski”.

10614062 780344655356275 619256610 n

      Ostatnim punktem wycieczki było udanie się na półwysep Helski, w celu zbadania znajdujących się tam bunkrów oraz umocnień z czasów II Wojny Światowej, a także powojennych. Razem z nauczycielem przeszliśmy wszystkie z dostępnych obiektów „wzdłuż i wszerz”, badając także pomieszczenia boczne. Podsumowując możliwość zwiedzenia bunkrów i umocnień na półwyspie Helskim było bardzo ciekawym przeżyciem i każdemu się to podobało, jak i cały wyjazd. Uważamy także, iż powinno się trochę bardziej zadbać o  te miejsca, ponieważ przykro patrzeć, jak niektóre z tych miejsc popadają już coraz bardziej w ruinę. Składamy podziękowania dla naszego nauczyciela historii, pana Arkadiusza Ordyńca, za zorganizowanie tej nietypowej i bardzo interesującej wycieczki.