Lista osób przyjętych do IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni

 

spotkanie z rodzicami osób przyjętych do IX Liceum w Gdyni

odbędzie się 31 sierpnia (wtorek) o godzinie 17.00

ze względu na obostrzenia epidemiologiczne prosimy o przybycie jednego rodzica (opiekuna)

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas trzecich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 9.00

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  dla klas pierwszych i drugich

odbędzie się 1 września (środa) o godzinie 10.30

 

informacja o podręcznikach obowiązujących w nowym roku szkolnym

znajduje się w zakładce "dla ucznia"

 

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc   poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, na podstawie złożonych wniosków o ponowne rozpatrzenie (formularz dostępny w zakładce rekrutacja)

 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         - 2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

  

Miło nam poinformować, że dwie uczennice z klasy 1a, Karolina Kleisa i Anna Leśniak, zakwalifikowały się do etapu okręgowego XXVI Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne. 
Zadaniem uczestniczek eliminacji szkolnych było napisanie eseju filozoficznego na jeden z tematów zaproponowanych przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej. Anna Leśniak napisała pracę zatytułowaną: „Jakie współczesne problemy etyczne rozwiązuje bioetyka?”. Karolina Kleisa dokonała wyboru tematu: „Do czego ludziom potrzebna jest wolność?”. Obie prace zostały pozytywnie ocenione przez recenzentów. Kolejny etap konkursu odbędzie się 8 lutego 2014 w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Maria Łojek – Kurzętkowska, szkolny opiekun Olimpiady Filozoficznej