SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

      13 października br., Samorząd Uczniowski zorganizował uroczystą akademię, która odbyła się w sali YMCA z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała pani dyrektor Wiesława Krysztofowicz, która podziękowała wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za dobrą pracę, a wyróżniającym się  wręczyła nagrody. Nauczycielka języka polskiego pani Jolanta Moszczyńska została w tym roku za swą pracę pedagogiczną wysoko oceniona przez miejskie władze oświatowe i otrzymała  zaszczytną Nagrodę  Prezydenta Miasta Gdyni.

 

 

 

 

Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Rodziców p. Marek Zejdler oraz przewodniczący SU Adam Labuhn z klasy II A, który po swoim wystąpieniu wręczył wszystkim nauczycielom wyróżnienia w postaci dyplomów, przyznanych przez uczniów w dwunastu kategoriach: perfekcyjny profesor, cichy bohater/cicha bohaterka, najaktywniejszy nauczyciel, najbardziej przyjazny nauczyciel, najbardziej zorganizowany nauczyciel, najbardziej pomocny nauczyciel, nauczyciel budzący największy respekt, najcierpliwszy nauczyciel, najmodniejszy nauczyciel, najkreatywniejszy nauczyciel, najweselszy nauczyciel, najbardziej wyrozumiały nauczyciel.

 A  potem było już coraz weselej…

 

 

Uczniowie przygotowali szereg atrakcji, były występy muzyczne, taneczne, a także przedstawienie ukazujące w sposób humorystyczny i przyjazny szkolną codzienność. Bardzo spodobały się „Wiadomości z pokoju nauczycielskiego i szkolnych korytarzy”.  Zapanowała swobodna atmosfera i wszyscy - i nauczyciele i uczniowie, bawili się świetnie.

Wszystkim uczniom - organizatorom, artystom, występującym, osobom biorącym udział w przygotowaniach akademii bardzo dziękujemy, a nauczycielom i pracownikom raz jeszcze życzymy wszystkiego najlepszego! 

Adam Labuhn